05 maj 2023

Konstituerende bestyrelsesmøde 5. maj 2023

Deltagere: Michael Guldmann, John Wulff, Peder Bo Nielsen, Per Puck, Petra Jørs

 1. Velkomst v. John
 2. Konstituering: Hvem er vi? Hvad kan vi byde ind med?

Michael: Byde nye velkomne, forbedre sig i kapsejlads 

Petra: Redaktør på bladet, kommunikation

Peder Bo: Arrangerede vores stand på bådmessen, har været med i klassen i mange år

Per: Erfaring med ledelse, rekruttere nye sejlere, sejlklubber som arrangører

Kommentarer:

Michael: Finde en fast arrangør til JM. Samme tid, samme sted, samme arrangører er der mange fordele i.

John: Sejlet folkebåd altid, formand

 1. Hvad har vi af opgaver?

Udvalgsposter:

Kapsejlads - Michael og John

Tur og trivsel - Peder Bo

Blad / kommunikation - Petra

Sponsor - Alle har øjnene åbne

Drift / administration - John

Hjemmeside - John

Rekruttering / medlemmer - Per

Spørgsmål om ressourcer, vi må prioritere.

 1. Opgaver:

Medlemsanalyse: Hvem er vi, og hvad skal vi prioritere?

Rekruttering af nye medlemmer og nye kapsejlere: Skal nye medlemmer f.eks. have første år gratis medlemskab?

=> Per og Michael kommer med udspil

Michael tager fat i kapsejlere ift. deltagelse til IDDM

Sponsorater/annoncer til bladet => Petra kommer med udspil og priser

Vandrepokaler skal ajourføres og lokaliseres => Peder Bo

 1. Kommende bestyrelsesmøder:

Mandag d. 22. maj kl. 20.00 - John sender dagsorden til Petra, og Petra sender ud med Teams-invitation

Mandag d. 5. juni kl. 20.00 - John sender dagsorden til Petra, og Petra sender ud med Teams-invitation

 


Beretning over Håndværker Cup (HC) 2023 Ranglistestævne – Kignæs

  

Arrangør: Jægerspris sejlklub

Lørdag 6. maj og søndag 7. maj med ankomst fredag

En beretning delvis ”set fra bundmærke-båd”

Østlig vind – 5 grader

Overskriften hænger muligvis ikke sammen, hvis det er kompasset vi kikker på, men lørdag var 5 grader det, som termometret viste, da jeg kørte fra Allerød. Og vinden var i øst. Bidende koldt.

På vej mod Jægerspris (30 km) steg temperaturen til hele 5,5 grader, så det var da en 10% stigning…. Håb forude?

Det skulle da vise sig, at det ikke blev meget varmere gennem dagen (7-8 grader) ….

HC = Et internationalt stævne

Sidste år havde vi deltagelse fra England og i år både fra Sverige og Tyskland. Én båd pr. land

Ud gennem sejlrenden

Sejlrenden i Kignæs er noget for sig og i stedet for at uddybe, så flytter man bare kostene tættere og tættere på hinanden. Det er også billigere (overdrivelse fremmer forståelsen).

Som det ses på et af billederne, så kan to folkebåde ”muligvis” passere hinanden, men en folkebåd og en anden båd med en bredde på +3 meter er yt.

Godt, at vi ikke skulle trække både ind og ud af havnen i år. Det blev jo flittigt gjort sidste år (grundet vindretningen).

Sejladserne lørdag (2 stk.)

Hvis det var bidende koldt på land, så var det ski…e koldt på vandet. Nogle havde valgt at blive i havn grundet vind/pust.

Straks handskerne var våde (med anker og bøjehåndtering) blev fingrene kolde – handskeskift – igen vådt/koldt.

Man var simpelthen drivvåd og ”gennemkold” efter de to sejladser og fire timer på vandet. Jeg tror det gjaldt for alle.

I det hårde vejr var der også flere uheld (kun udstyr – ingen personskade, såvidt jeg ved). Vi målte 14,7 m/s i nogle pust.

Mole øl og frankfurtere

Det er jo en tradition. Vores egen, Thomas JSK, stod igen ved grillen.

Den lille sjove: Den ene Tysker (skønnet +60 år, som vi andre – hehe) kunne kun tysk og da jeg spurgte ham hvorfor, så fortalte han at han oprindelig var fra Frankfurt, men var flyttet til Nordtyskland.

I skolen havde han haft muligheden for at lære engelsk, men hans lærer mente, at det var bedre, at han lærte ”et ordentligt tysk” – det ”nordtyske”. Og sådan blev det.

Aftensmad og is

Gode bøffer (”Sous vide klargjort” af Thomas) og den traditionelle – lokale – is til dessert i store sprøde hjemmelavede vafler. Mums.

Søndag

Kl. 7:00 var temperaturen i Allerød igen kun 5 grader. Jeg blev lidt i tvivl: Virkede termometret overhovedet? Meeen vejrudsigten havde lovet stigende temperaturer (op til 13-14 grader).

Sejladserne søndag (4 stk)

I starten var det ”rent magsvejr” med sommerlige tilstande og let vind fra øst.

Senere friskede viden og løb mere og mere i syd, så top/bundmærkebådene og – ikke mindst – sejlerne fik langt mere at se til.

I sidste sejlads blev middelvinden målt til 8 m/s og pustene 12 m/s, men jeg tror den var højere, mod enden af sidste sejlads.

Da temperaturen dog var noget højere end om lørdagen, så føltes det helt, helt anderledes.

Den tyske båd – GER 466 – m skipper Walther Furthmann (fik en fjerdeplads)

Walther roste stævnet, maden og deltagerne og meddelte at han ville reklamere for stævnet i Kiel og omegn. Så næste år bliver middagen nok i Kignæshallen (hehe)

Fjerdepladsen var en flot udført frugtskål (med indhold) udført af Gustav JSK. Thomas nævnte, at vi i JSK forsøger at ”være lidt grønne” ifm. HC.

Afslutning og præmieoverrækkelse

Søndag eftermiddag var der igen mole øl og frankfurtere til at slutte af på.

Derefter præmieoverrækkelse

 1. plads DEN 873 Søren Kæstel – med Erik Andersen og Alex Lindegaard
 2. plads DEN 745 Anders Sunke – med Claus Lund og Hans Bøgehøj Pedersen
 3. plads DEN 633 Michael Guldmann – med Henrik Werth og Allan Rasmussen

Præmier til dem, der ikke vandt…

Vi har altid flere gode præmier til de både, der ikke bliver placeret i top. Det trækker topsejlere til (hehe)

I år bl.a. flotte ”skærebrætter” og do ”træmus” også udført af Gustav.

Der var misundelige blikke fra de tre vinderbåde og flere andre.

Nyd de dejlige fotos og minder fra dagene. Solskin var der meget af og specielt søndag var da en rigtig HC-vejrdag.

Husk at skrive HC ind i kalenderen igen til næste år.

 

På gensyn… / fra os i JSK og alle hjælperne

Michael Rye Sørensen, BM Jægerspris sejlklub


Flensborg Pokalregatta

We are looking very much forward to a good Folkboat Regatta on the weekend just before the IDDM in Sønderborg.

It will take place in the Harbour of the IDDM 2018 in Flensburg.

The organizing team asked me to look out, if anybody is planning to attend the Regatta. At the moment we have 9 boats on the list and we will try to get 15 or more...

You can find the entry list here on manage2sail:

https://www.manage2sail.com/de-DE/event/48pokalregatta#!/entries?classId=48pokalregatta

Do you know of any Danish Folkboat crew, who wants to be with us? Perhaps you can forward this message? If you have any questions, please feel free to contact me, I will try to give you support...

By the way, there will be support to get the boats to Sønderborg just after racing, if we have no wind on Sunday, we plan to have Ribs to tow the boats to Sønderborg, so we will not need to crane the boats and its only 18 nautical miles...

Have a good start into the season and

Sejler hilsen fra Flensborg
Jan
BLY VIOL F GER 1100 (ex F DEN 1111)


2023

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Søndag den 5. marts 2023 kl.10.00-11.30

Sted: Hotel Fredericia, 7000 Fredericia

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Som dirigent blev valgt Bent Mallemuk.

Som stemmeudvalg Per Buch & Kjeld Skov

Bent konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, 2022

Bestyrelsen v. Formand John Wulff

FORMANDENS BERETNING FOR 2022

Beretningen for 2022 er en med fuld fart på, for vi kom på vandet i både tur- og kapsejladsregi.

Vor sidste generalforsamling blev elektronisk, da vi ikke kunne nå at rette ind efter Covid.

Alt foregik på nettet og fremmødet på var igen større end forventet. Jeg tror alle fik en oplevelse ud af det og bestyrelsen fik atter noget at rette op på.

I bestyrelsen har vi holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling – Et enkelt af disse, blev afholdt fysisk hos formanden, mens de øvrige blev afviklet elektronisk.

Ved siden af dette, har der været holdt en stribe møder i vores udvalg, som jeg kommer tilbage til senere.

På udmeldingssiden har vi et stykke arbejde at gøre. Det er ønskværdigt at få nye, men især yngre medlemmer ind i klassen. Dette er svært da vi ikke er nok opsøgende på dette felt. Endvidere er både der i ny og næ kommer til salg desværre mestendels gået til udlandet og hvordan vi mindsker dette “udsalg” er svært at sige. Jeg tror vi nok skal igang med lidt selvransagelse og hanke op i snakken om hvordan.

Efter coronaen er det desuden blevet svært at få “folk tilbage i folden”, de har ligesom fået nye interesser og har behov for fornyet motivation- vi må alle hjælpe til med at få gang i klassen igen.

Sejlersæsonen 2022

Vort Sjællands mesterskab i Jægerspris. det blev et fantastisk stævne med gode sejladser, mad og vejr til de 17 både og endda en engelsk. Per Buch og besætning fik lige bagdelen med sig og vandt dette dejlige stævne

Fyn rundt kom ingen folkebåde, nogle enkelte forsøgte sig men måtte vende om pga. det hårde vejr.

Danmarksmesterskabet/ Nordic Folkboat meeting blev rigtig godt arrangeret af specialklubben Fable og Grenå Sejlklub. Alt spillede, der kom tursejlere og omgivelserne var fantastiske, en bedre fejring af vor 80 års fødselsdag kunne vi ikke forestille os. Lidt historie blev der også skrevet, for første gang nogensinde vandt en sejlmager Dm i folkebådsklassen.

Tillykke til Kasper Harsberg, Kim Hansen og Theis Palm

Guldpokalen sejledes i Kiel og blev desværre lagt ind i Kielerugens regi med de dertil hørende for os mærkelige tiltag. Vinderen blev, igen fortjent, 873 Alex Lindegaard, Erik Andersen og Søren Kæstel.

Fynsk mesterskab i Kerteminde, bød på let vind for de 21 deltagende både og med det sædvanlige høje niveau både på land og til vands blev det en fantastisk weekend. Stævnets 1.plads blev, helt uden nepotisme, tildelt 729 Sulajma

Internationalt blev det igen i år til kæmpestore præstationer:

Cirkeline 873 vandt Guldpokalen.

729 Sulajma vandt Svensk Mesterskab

745 Rio vandt Walcon Cup

634 Emma og 873 Cirkeline vandt Sessan Cup

Jysk Mesterskab var lidt vanskeligt for os at få placeret, Kolding Sejlklub fik kolde tæer og meldte fra i sidste øjeblik.

Heldigvis er der friske folk på djæveløen, de sprang til og fik reddet vort ranglistestævne. tak til JSK for et godt stævne for de 14 både. Af gode grunde blev den jyske pokal ikke uddelt i år og ligger derfor i depot.

Vi holder stadigvæk en høj aktivitet i Danmark mht. bestyrelsesarbejdet, selvom det måske ikke udadtil ser således ud.

Ranglisten:

 1. John Wulff
 2. Per Buch
 3. Jens Thurø

Vores kommunikationsudvalg har haft drønende travlt og har fået lavet 2 flot skrevne og designede blade, nye streamers og labels.

Petra, der er formand for kommunikationsudvalget, vil under eventuelt komme ind på alle de øvrige aktiviteter, der er i udvalget.

Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore sponsorer, Papyrys leverer papir til vores medlemsblad og alle vores plakater m.v. Samt til Palby Marine og North Sails for sponsering af præmier. Også stor tak til de af vores medlemmer, der har formidlet disse sponsorater, bliv ved det luner ;-)

Vores IT og teknikudvalg er blevet udvidet med en væsentlig kapacitet nemlig Inge Damm som nu løbende lægger materiale op på hjemmesiden. Vi er kommet rigtigt langt med denne opgave. Vi lytter og vurderer om vi skal ændre noget og gør det faktisk også løbende. Hold jer ikke tilbage med at skrive til webmaster med input.

Lad mig nu vende blikket mod 2023

Vores kapsejladskalender ligger klar på hjemmesiden. Vores danske sæson starter 22. april i Kerteminde, og slutter med Jysk mesterskab 9/10-september i Horsens. Er der lyst til mere sejlads afholder Jægerspris den 7/10 Monberg Cup, et en-dags-stævne.

Vil man lidt udenlands, kan sæsonen udvides til at starte i Baldeneysee den 15.april og slutte med Rolling Home i Berlin den 29.oktober. Mere end 30 stævner har vi at vælge mellem.

Vores Rangliste opfordrer vi selvfølgelig til at I prioriterer højt. Særligt Fyn Rundt bør have opmærksomhed, som en anden måde at sejle på, men ikke mindre spændende og interessant.

IT &Teknik-udvalget fortsætter arbejdet med at optimere vores tekniske setup og konvertere indhold på siderne.

Kommunikationsudvalget har direkte adgang til at ilægge ting på siderne, så det følger udvalgets kommunikationsstrategi og hænger naturligt sammen med bladet, Facebook osv.

Vi forventer at komme med bedre løsninger på Galleriet og billeder. Den løsning vi startede med, skal forbedres for at fungere. Vi skal også have styr på rettigheder og GDPR-regler for de billeder, der lægges op.

Vi håber, at vi kan få mere aktivitet i de lokale flåder – mere lokalt, mere socialt, mere folkebåd.

Et Kapsejladsudvalg er sat i værk og indtil nu ledet af Nikolai Kold. Udvalget skal håndtere samarbejdet med DM-arrangører, Ranglisten, planlægningen af vores kapsejladskalender, opsamling af resultater, koordinering med de NFIA og udenlandske folkebådsklubber og meget andet. Opgaverne er kendte og har hidtil været varetaget af bestyrelsen, men vi ser et behov for at få det ud i et udvalg, så bestyrelsen kan arbejde bredere med de øvrige udvalg og opgaver. Vi vender tilbage til mere om udvalgene under eventuelt

I NFIA er Per Buch valgt som formand.

Per og NFIA har fået vores ”nationalistiske” øjne op for, hvor ”global” klassen er blevet. Vi har flåder i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Finland, Estland, Storbritannien, USA, Sydafrika m.fl.

Det giver et unikt afsæt for at udvikle klassen også uden for vores nationale grænser. I dansk Folkebådsklub melder vi os 100% ind i dette arbejde. Vi er overbeviste om, at det på bare længere sigt vil give os store fordele.

Det første direkte ”afkast” af dette arbejde, blev et fælles logo for båden, som vi kan og bør bruge i alle medlemslande i alle sammenhænge.

Det næste blev en ny opdateret NFIA hjemmeside som er godt sat op og nem at gå til.

Som afslutning på beretningen vil jeg konstatere, at 2023 ledelsesmæssigt igen bliver et år med udfordringer, vi skal have puttet mere på vores årshjul. Vi skal have omorganiseret bestyrelsesarbejdet, dette emne kommer til at fylde godt under punktet “eventuelt” senere

Tak til mine bestyrelseskolleger, til vores udvalgsmedlemmer og alle dem som giver et bidrag i og til vores udvalg og sponsorer, for et godt og produktivt 2022 samt med håb om en fantastisk 2023 sæson.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller (MM) gennemgik regnskabet i hovedtal.

REGNSKABSBERETNING FOR 2022

MM gennemgik specifikt følgende poster: Øvrige indtægter, aktiviteter til fremme af klassen, medlemsadministration, medlemsblad og stævner.

Konklusionen var, at årets underskud var noget lavere end det budgetterede (9.418,- mod budgetteret 63.000).

Egenkapitalen er derfor 356.970,-

Spørgsmål Per Buch: Medlemskontingentet har været lavere end budgetteret. Skyldes det et lavere antal medlemmer.

Svar MM: Ja, der er 25-30 udmeldinger pr. år

Regnskabet blev godkendt med applaus

FREMLÆGGELSE AF BUDGET

Budgettet er en orientering til medlemmerne og skal ikke godkendes af GF

BUDGET FOR 2023

Michael Møller (MM) gennemgik budgettet i hovedtal.

MM: Vi ser gerne, at pengene kommer ud og arbejde. Dog ikke så ligetil at bruge pengene fornuftigt og formålstjenligt. Bestyrelsen bruger megen tid på dette.

For 2023 budgetteres med et underskud på 68.500, -

Nogle nedslag i tallene:

Medlemsadministration:

GF afholdes på hotel og ikke virtuelt. Budget 35.000 (+ 11 ift. sidste år)

Medlemsblad:

Bortfald af sponsorer samt køb af grafisk assistance. Budget 65.000 (+ 20 ift. sidste år)

Stævner:

Ny tilskudsmodel til stævner IDDM. Budget 35.000 (+ 10 ift. sidste år)

Markedsføring

Bortfald af 80-års fejring (-40 ift. sidste år)

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Fastsættelse af kontingent

Der blev foreslået et uændret kontingent for 2023-24. Altså 350,-.Dette blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent

Valg af kasserer: Michael Møller (MM) blev genvalgt

MM informerede om, at det er sidste år, at han vil være kasserer – dvs. der skal findes en anden til næste år – er det dig?

MM vil, hvis det er muligt, fortsætte i bestyrelsen og en ny kasserer behøver ikke frygte arbejdet, idet det er sat på skinner og kører ”snorlige”.

MM vil derudover være behjælpelig undervejs.

Valg til bestyrelsen

Peter Secher blev genvalgt

Nye bestyrelsesmedlemmer (ikke fysisk tilstede på GF)

Per Puck

Michael Guldmann

1 x bestyrelsessuppleant

Erik Madsen, Kolding sejlklub blev valgt

1 x revisor

Lars Dalbøge, blev genvalgt

Valget blev godkendt med applaus

En stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Nikolai Kold og Lars Bræstrup for det store arbejde, som de har udført samt til suppleant Claus Lund.

7. Eventuelt

Lars Bræstrup – nyt æresmedlem

Formanden roste Lars Bræstrup for hans fantastiske arbejde gennem mange, mange år.

Samtidigt blev Lars udnævnt til æresmedlem.

Lars takkede for udnævnelsen og fortalte at han gennem 45 år var rigtig glad for at sejle folkebåd, havde haft mange gode oplevelser og det havde været en vigtig del af hans liv.

Lars melder sig ikke ud af klubben, selvom båden lige er solgt (til Holbæk), og han vil stadig være behjælpelig, hvis medlemmerne har spørgsmål/udfordringer.

 Kommunikationsudvalget – v Petra Jørs (PJ)

Ifm. 80-års jubilæet blev der kørt hårdt på med ugentlige opslag på FB ligesom Caroline Kold (stor tak til hende) har lagt meget på Instagram og arbejdet med artikler/layout.

PJ opfordrer ALLE – send historier, små beretninger mm. ellers kan dette ikke holdes ”i live”.

PJ fortalte om standere med vores nye logo, stickers med samme og den ”blå” plakat, som vi har haft Anders Hegelund (som også har lavet arbejde for Irma) ind over.

PJ fortsætter gerne som redaktør af det trykte blad.

Kommunikationsudvalget er p.t. kun PJ og Carl-Otto Hedegaard.

Niles Frølund, Kaløvig:

Tak til alle for at have deltaget i Ebeltoft.

NF tror på en løbende ”synliggørelse” – FB skal vedligeholdes – det SKAL prioriteres

PJ fik fysisk overrakt en ”blå” plakat fra NF med underskrifter fra de deltagende både.

Referater fra BM

Søren Kæstel: Der er afholdt 4 stk. BM, men der er kun 2 referater på hjemmesiden.

John: Der har været sygdom i bestyrelsen. Normalt vil referaterne være tilgængeligt

Stævner

Søren:

Stævnet (Jysk mesterskab) i Kolding blev ikke gennemført. Krav = mindst 15 både, men kun 12 tilmeldte. Forslag: Klubben kunne have betalt for de manglende 3 både

Peter Brøgger: 

Folkebådsklubben skal generelt betale for de manglende deltagere, så planlagte stævner føres ud i livet. Er der eksempelvis 8 deltagere, så gennemfør stævnet.

John Wulff: Bestyrelsen vil se på det, så der fremover bliver garanti for, at et planlagt stævne afholdes.

Søren:

Også en vis bekymring for at vi nu får brugt nogle af de mange penge, vi har

MM: 

Hertil mangler vi input og initiativer fra jer medlemmer. Hvordan får vi brugt udvalgene. Dette er et stort ønske fra bestyrelsen Erik Madsen, Kolding:

Hvor mange modtager klubbladet?

MM: Ca. 300 medlemmer samt alle sejlklubber

Thyge Steffensen, Aalborg:

Det er nævnt, at der er ca. 25-30 udmeldinger om året. Kommer der nye både/medlemmer fra udlandet?

MM: Der er en nettoafgang af både til udlandet. Der er dog godt 500 i Danmark, så der er en del potentielle medlemmer.

”Bådflugt” til udlandet

Ditte:

Der er flere yngre sejlere i Sundby, som godt kunne tænke sig en båd, men de danske købere når ikke at ”komme først til mølle”.

Enhver der sælger/vil købe en folkebåd skal vide, at vedkommende kan få hjælp herfra.

Evt. kan jo reklameres for at melde sig ind i Folkebådsklubben, hvorefter man gratis kan lægge sin salgsannonce op på vores hjemmeside.

Aktion: Ditte vil gerne hjælpe klubben med at få sat det i værk samt arbejde med en ”model”, hvor ”vi” bliver spurgt først.

Nye medlemmer – hvordan?

Bjørn, Kerteminde

Lav en mulighed for at invitere nogle med i klubben til ”1 års gratis sæson” for at komme med til kapsejladser mm.

Per Buch, Kerteminde

Lav ”åbent båd” arrangement, hvor klubben stiller både, mandskab og mad/drikke til rådighed. Nogle har måske ”store” både, men savner kammeratskab og det sammenhold vi har i folkebådsklassen.

Tanker om en ny bestyrelse ”ver 2.0” med ”udvalg” – v. Michael Møller (MM)

MM indledte med at sige, at det var nye ideer og at der jo ikke skulle besluttes noget på GF.

Opgaverne er blevet for mange for bestyrelsen og tanken er, at en ny bestyrelse kunne bestå af en FORMAND og en KASSERER samt diverse udvalgsformænd

FORMAND UDVALG A

FORMAND UDVALG B

FORMAND UDVALG C

A,B,C … eksempelvis BLADUDVALG – KAPSEJLADSUDVALG – MEDLEMSPLEJEUDVALG.

Kjeld Skov, JSK:

God idé, men man skal tænke sig om, hvis man vil have det skrevet ind i vedtægterne. Senere vedtægtsændringer vil kræve 2/3 flertal (af alle medlemmer) eller ekstraordinær GF.

Erik Madsen, Kolding:

Har gode erfaringer med en sådan opdeling, men den kræver en stærk formand, for ellers vil udvalgsformændene køre deres eget løb.

Ditte Andreasen, Sundby:

Det vil givetvis være lettere at få udvalgsmedlemmer end at få flere med i bestyrelsen.

Niels Frølund, Kaløvig:

Bestyrelsen skal tage en snak om ”hvad vi skal” og ”hvor vi skal hen” og først derefter kan antallet af tandhjul/udvalg bestemmes.

Thyge Steffensen, Aalborg

Medlemspleje kunne udvides med et ”bådplejeudvalg” f.eks. til hjælp af nye medlemmer, der får en ”gammel båd” – hvad/hvordan holdes den vedlige, maling etc.

Lars Bræstrup:

Jeg vil stadig være tilgængelig

Ditte:

Den nuværende FB-side gør det ganske godt. Stilles et spørgsmål, så er der altid flere, som svarer

Peder Bo: Fredericia Boat Show

Mange gode medlemmer har stået for vores stand på bådudstillingen i år. Tak for den flotte opbakning.

Velbesøgt – mange vil gerne i gang med at sejle folkebåd.

Englænderpokalen

Englænderpokalen uddeles for den bedste turberetning i det forgangne år.

Pokalen tilfaldte denne gang Per Damm. Stort tillykke til Per.

Beretningen ligger på hjemmesiden

Stort applaus

Afslutning af GF v. Bent Mallemuk

Bent afsluttede GF og nedlagde sit hverv

Afslutning v John Wulff

Slutteligt takkede John for ”god ro og orden” og henviste til præmieuddelingen for Ranglisten, som var kl. 14.00 på Folkebådens stand på Fredericia Boat Show.

Fredericia Boat Show ligger et ejendomsmægler-stenkast fra hotellet, så GF nemt kunne kombineres med et besøg på udstillingen.

Petra med Englænderpokalen (billedet er fra tidligere år) – så kan man se, hvordan den ser ud

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det orginale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.


ECKDAYS - AFLYST

Vi kan meddele at Eck-days er aflyst for i år.


FolkebådsNyt forår 2023

FolkebådsNYT er landet i din postkasse

En nye udgave af klubbladet FolkebådsNYT er på gaden nu. I bladet kan du læse om den kommende sæsons spændende stævner - Guldpokalen 2023, der afholdes i Estland, og IDDM 2023, der afholdes i Sønderborg. Derudover kan du læse spændende beretninger fra Jægerspris Sejlklub, Lynetten Sejlerskole, DM 2022 i Ebeltoft og meget mere...

Hvis du ikke læser med, kan vi kun opfordre dig til det. Klubbladet er for medlemmer af vores klub. Hvis du ikke er medlem, kan du melde dig ind her.

Er du medlem, men har du endnu ikke modtaget bladet, så giv os endelig besked (kommunikation@folkebaad.dk). Husk at opdatere dine oplysninger i medlemsportalen, hvis du har ændret adresse.


Generalforsamling 2023

Dansk Folkebådsklub

indkalder til ordinær generalforsamling

Søndag den 5. marts 2023 kl.10.00

Best Western Plus

 Vester Ringvej 98

7000 Fredericia

Deltagere på generalforsamlingen vil efter afslutningen få mulighed for gratis adgangsbillet til Fredericia Boat Show,

hvor præmieuddelingen for Ranglisten 2022 finder sted.

Kære medlem.

Dansk Folkebådsklub indkalder til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er en vigtig begivenhed, hvor medlemmerne har mulighed for at give deres synspunkter til kende og beslutte den kurs, klubben skal følge det kommende år.
Vi håber derfor, at du finder tid til at deltage og bruge din stemme. Dansk Folkebådsklub vil være vært med lidt kaffe og et stykke kage ved ankomst til generalforsamlingen.
Husk også, at der på generalforsamlingen vil blive uddelt Englænderpokalen for bedste turberetning 2022, og at der efter generalforsamlingen er præmieuddeling for Rangliste 2022.
Præmieuddelingen foregår kl.14.00 fra Dansk Folkebådsklubs stand på Fredericia Boat Show 2023.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (I ulige år)
  • Kasserer (Michael Møller genopstiller)
  • 3 bestyrelsesmedlemmer (Lars Bræstrup og Nikolai Kold
   genopstiller ikke, Peter Secher villig til genvalg
  • 1 bestyrelsessuppleant (Claus Lund genopstiller ikke)
  • 1 revisor (Lars Dalbøge på valg)
 7. Eventuelt

Bemærk!

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal jf. § 7, stk. 2 være bestyrelsen i hænde senest den 22. februar 2019.

Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen den 5. marts 2023.

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og et stemmeudvalg på 2 medlemmer. Redaktøren forestår protokolføring.
 2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra godkendelse af beretningen.
 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigenten.
 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
 5. Dirigenten kan efter en længere debat bestemme at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan forslagsstiller og formanden tildeles ordet for en afsluttende bemærkning.
 6. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der afgør i hvilken rækkefølge forslagene sættes til afstemning efter princippet: det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først.
 7. Alle afgørelser afgøres ved almindelig stemmeflertal jfr. Vedtægterne §14. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning; men skal være skriftligt såfremt dirigenten eller mindst 5 medlemmer kræver det. Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Ved personvalg kan der afgives det antal stemmer på sedlen, som der er personer på valg. Der kan stemmes blandt alle opstillede og genopstillede kandidater.
 8. Under generalforsamlingen kan bestyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde.

 


Efterårssejladser i Tyskland

Af: Per Damm – skipper på DEN 722 Oberstinden

Til forårets planlæg mødes vi hvert år med bruttobesætninger fra bådene 972 og 722. Vi mødes hos en af skipperne og får noget godt mad og drikke. Derefter planlægger vi den kommende sæson. I foråret 2021 var mødet i Fredensborg hos mig.

De sædvanlige stævner blev planlagt til foråret, men til efteråret valgte vi at udskifte Rolling Home med det Internationale Tyske Mesterskab (IDM). Det skulle gennemføres på Bodensee. Efteråret sluttede så med Berliner Meisterschaft (BM) i perioden 27. – 29. august og IDM i perioden 13. – 18. september.

Berliner Meisterschaft.

Båden var pakket og klar, og jeg havde taget den med til Fredensborg. Torsdag morgen tidlig af sted, så vi kunne nå færgen klokken 09.15. Vi mødtes med Thomas på færgen og fik det store morgenbord. Altid en oplevelse, da alle står i kø, og jeg sniger mig ind hvor der er plads, så går det hurtigere. Det giver naturligvis nogle bemærkninger. Vi kom fint til Berlin, dog med noget kø på vejen fra Hamborg motorvejen til Havel krydset. Vi kom til sejlklubben (Spandauer Yacht Club) der ligger helt oppe i den nordlige del af Havel. Vi kom vi straks til kranen, fik rejst masten og sat båden i vandet.

Johnny kom senere end os, og da de havde sat båden i, fandt vi vores logi, i nærheden af havnen. Det var et pensionat, men helt fint. I stueetagen lå et pizzeria, og ved siden af bygningen var der et stort telt. Vi skulle have noget at spise og talte med værten. Han viste os ud i teltet og sagde, at vi kunne få noget godt mad der. Han var fra Sicilien og vi fik noget rigtig godt italiensk mad.

De to besætninger var på 972 – Johnny Jørgensen, Lars Møller og Kim Baun. På 722 – Per Damm, Thomas Jeppesen og Inge.

Fredag var der let til middel vind, så blev vi slæbt ud til banen på Unter Havel. Vi fik tre gode sejladser, og vi lagde godt ud og kunne ikke forstå at Johnny fortsatte forbi gaten. Men vi lagde ud med en 3. og Johnny fik en disk. Derefter lavede vi en 10. og en 14. Til aften spiste vi i Tyroler House. Der havde de andre været før. De fleste fik snitzel og jeg fik kalvelever – meget lækkert. Lørdag igen let vind og vi blev igen slæbt ud. I første sejlads lavede vi en god start til luv, og gik alene ud til højre. Da vi rundede topmærket som nummer 1, blev sejladsen kort efter skudt af. Det blev ikke mere sejlads den dag.

        

På deres tyske hjemmeside skriver de følgende omkring vejrforholdene:

"Pünktlich zur Mittagszeit – etwas Wind - also die Bahn fix ausgelegt und an die Linie. An der Linie wurde dann der Wind etwaaaas schwächer – aber es ging los. Das Feld von 20 Booten kämpfte sich zur Luv Tonne. An Dieser war dann der Wind zu Ende! Nun aber kam Boot 21 aus dem Nichts (keiner weiß woher) und rundete Die Luv Tonne. Per Damm hatte sich hinter dem Startschiff in Position gebracht und war als einziger und ganz leise aus dem Feld ausgebrochen und hatte sich am Grunewaldturm den Wind zum erfolgreichen Runden der Tonne mitgebracht. Nützen tat es nix. Die Wettfahrtleitung hatte Erbarmen und brach ab. Kurz darauf – Abbruch aller Wettfahrten für den Samstag."

Lørdag aften spiste vi igen i teltet. Værten havde tændt noget varme og han kræsede igen om os med lækker italiensk mad. Vi fik både øl og vin, og der blev fortalt historier om oplevelser og sejladser.

Søndag morgen var vejret fugtigt og gråt og ingen vind. ”Nathuen” blev sat og vi blev i havn. Klokken 12.00 blev sejladserne aflyst. Vi blev 7 ud af 21 og Johnny blev 9. Ved præmieuddelingen fik vi alle et erindringsglas - Inges første sejlpræmie.

Vi fik bådene op, pakkede dem og kørte op til Segler-Club Gothia, hvor de skulle stå i 14 dage. De andre kørte hjem over Puttgarden, men vi tog Rostock. Det gik hurtigere uden båd.

IDM Bodensee.

Nu skulle vi til Tysk Mesterskab. Vi kørte fredag den 10. så vi kunne nå færgen klokken 11.15. Der mødte vi Thomas. Vi fik frokost, og 13.15 købte vi lidt ind i Bordershop. Portvinen kunne vi ikke undvære, og vi skulle have lidt forsyninger til den kommende uge. Vi kom igennem til Berlin uden problemer, og var i Gothia klokken 16.00. Porten var åben, og vi kunne straks prodse på. Nu skulle vi til Bad Klosterheim, lidt syd for Leipzig hvor jeg havde bestilt logi på et gasthaus Thomas blev sendt i forvejen, så han kunne være der inden klokken 19.00, hvor receptionen lukkede. Vi var der lidt efter klokken 19.30 og der var fin parkering. Thomas havde fundet et sted i landsbyen, hvor vi kunne spise.

Lørdag morgen var der morgenmad klokken 08.00 og det var ganske lækkert. Vi pakkede og tog af sted. Det gik fint ned forbi Nürnberg. Mod Stuttgart var der noget vejarbejde. Her var den en mand, de gav nogle tegn til mig, men jeg forstod det ikke. Thomas lå bagved, og når jeg måtte nedsætte farten for en lastbil, trak han ud, så jeg kunne komme ud og forbi. Ved det næste vejarbejde kom en bil op på siden, og en kvinde rullede vinduet ned, det gjorde jeg også, og hun fortalte at vores venstre baghjul slingrede. Thomas kørte bag ved, og jeg ringede til ham. Han havde godt nok set det, men så forsvandt det igen.

          

Jeg besluttede at køre fra motorvejen da nødsporet var ret smalt. Da vi kom ned, var der en stor tom P-plads. Jeg kørte op i indkørslen, og der var en port for, det var indkørslen til Mercedes Benz i Böblingen.

Vi skruede hjulet af, og kunne så se, at det var et hjulleje. Nogle af kuglerne faldt ud, og de var helt flade.

Jeg ringede til GF vejhjælp og blev henvist til SOS International. Jeg forklarede problemet, og de ville vende tilbage. Klokken var da 14.30. Jeg talte med dem igen, og de skulle have kontakt til ADAC. De ville have målene på traileren og det fik de. Klokken 15.50 ventede de stadig på svar fra ADAC. Jeg fik et nummer til ADAC, men de ville ikke tale med mig, kun med SOS Danmark. Kort efter kom der en ADAC-vogn. Han kunne ikke lave noget, og han var ikke lokal, og kendte heller ikke et værksted. Klokken 18.00 meddelte SOS, at de havde bekræftet for ADAC, at de ville betale omkostningerne. Det brokkede jeg over, det kunne de have gjort langt tidligere. Klokken 20.00 kom der et fejeblad med to mand. Det var ikke noget problem for dem, de læssede traileren med båd. Chaufføren skulle lige have et billede af det, da han aldrig havde haft et sådant læs. De kørte af sted til deres værksted, og vi fortsatte til vores logi i Ahausen og var dernede ved midnatstid.

Søndag kørte vi til Konstanz. Ahausen lå på nordsiden af søen, så vi skulle med færgen fra Meeresburg.

Vi lånte et rabatkort ved vores vært. I sejlklubben fik vi meldt til, og talt med de andre. Alle havde hørt om vores uheld og de havde megen medfølelse med os. Vi var tre Danske både 1020 med Carl Otto, Peter Secher og Per Jørgensen, 972 med Johnny, Lars og Kim og 722 med mig, Thomas og Gustav (Skipper på 645).

Sejlklubben havde lagt en flydebro ud i havnen hvor alle folkebåde kunne ligge.

Vi blev enige om at hente båden mandag, og vi kunne låne Johnnys trailer. De andre skulle ud til Tune up.

Til middag hentede vi Gustav ved stationen. Til aften spiste vi sammen med de andre i Konstanz.

Mandag morgen ringede jeg til værkstedet, Trautwein i Filderstadt. Værkføreren kunne ikke overskue at flytte båden. Jeg sagde, at blot de havde en kran, der kunne løfte 4 ton, så kunne vi klare det. Han ringede kort efter til mig, at de ikke kunne få reservedele før tirsdag. Vi kørte derop med Johnny’s trailer og efter lidt snak fik vi dem til at gøre kranen klar med en krog. Da de så hvordan vi løftede båden i stropperne var det ikke noget problem. Båden kom over, og jeg måtte betale 120 Euro uden regning. Værkføreren sagde, at de naturligvis betalte moms i Tyskland, Det gør vi også sagde jeg. Vi kørte tilbage og fik sat båden i vandet. Kranen var et stykke op ad Rhinen, og båden skulle slæbes ned til havnen, hvor vi kunne sætte mast på. Igen spiste vi sammen med besætningen fra 972. De havde sejlet 3 sejladser mandag, så vi havde rigelig med fratrækker.

Tirsdag morgen klar på havnen og sejlede ud, så vi kunne starte sejladserne klokken 11.00. Vi kom ikke så godt af sted, men på sidste kryds, tog vi 8 både og endte som 20. I næste sejlads kom vi ind som 30. men der var 3 overtrådte, så vi fik en 27. Det var ikke det bedste. I en pause ringede værkføreren, at traileren var færdig. Næste dag skulle vi sejle klokken 11.00, vi besluttede at hente traileren fra morgenstunden.

Onsdag startede Thomas og jeg i Toyota’en klokken 05.30. Trafikken var fin, så vi ankom til værkstedet klokken 07.30. Vi kørte til en tank og fik kaffe og en mad. 07.50 kom værkføreren, jeg betalte, og vi fik traileren hægtet på. Hjemad med 90 km/t så vi kunne nå det til klokken 10.00. Traileren blev sat på plads, og vi kørte til havnen, båden blev rigget og vi stod ud.

Igen en dag med svag vind. Nu gik starterne bedre, og vores valg på banen var ok. Vi havde fint fart i båden. I første sejlads kom de tre danske både ind som 4, 5 og 6. Vi fik 5 foran Johnny. I anden sejlads var vi igen godt med og lå lige udenfor top-10, men på sidste kryds tog vi 3 både og blev 8 i mål. I dagens sidste sejlads kom vi igen godt med og der var en del forskydning i feltet. Vi kom i mål som 9 blandt andet foran Per Jørgensen.

En god dag på vandet.

Til aften valgte vi at spise lokalt. Jeg havde fundet et sted i nærheden af Ahausen, og det var ikke så ringe og til en god pris. Thomas fik svineskank og vi fik snitzel.  Torsdag var der udsættelse på havnen. Senere var vi ude og drev rundt, men det blev ikke til noget. Til aften kørte vi over til Meersburg, og fik kun en kæmpe is, inden vi tog hjem.

Fredag morgen var der en plan på opslagstavlen hvordan bådene skulle tages op. Vi tre danskere var først. Vi tog på vandet, men vinden var meget svag. Vi blev startet, og kom rimelig af sted. Det var vigtigt at holde gang i båden. Da vi kom op til topmærket, var der en del både, der lå stille. Vi valgte en stor bue og kom uden om dem. Midt på løberen drejede vinde, så vi skulle krydse, og det gik egentligt fint. Men så blev sejladsen skudt af.

Nu gjaldt om at komme i havn og gøre båden klar til at blive trukket over til kranen. Masten skulle ned, da turen over til kranen gik under to broer. Rækkefølgen blev ikke overholdt, men vi kom dog hurtig til, og fik læsset båden. Da alt var pakket, kørte vi over til Ahausen og havde båden med. Vi fik badet og klædt om, og kørte tilbage til festaftenen. Vi kørte i to biler, da Thomas og Gustav ville køre direkte fra festen.

P-pladser var der ikke ved hotellet. Det var et fornemt sted ”Palads Steinberger” Vi sad ved store runde borde og der gik lang tid før buffeten blev åbnet. Her var plads nok ved buffeterne, der var flere, så vi måtte ikke stå i kø. Jeg spiste kun laks med fiskeboller. De var lavet af Gedde. Rigtig godt. Klokken 22.30 brød vi op, de to startede nordpå, og Inge og jeg kørte over til Ahausen for at sove.

Nu skulle vi på ferie – ikke på Bodensee men ved noget af Inges familie i Mensfelden ved Limburg

Næste morgen pakkede vi det sidste og stak af mod Mensfelden. Det var en del trafik og en del vejarbejde. Der var også et uheld, hvor der var kø i et par timer. Vi kom til Mensfelden sidst på eftermiddagen og fik båden sat i deres indkørsel.

Det var lidt svært med Jeepen foran, der var ikke plads nok til at dreje, men så havde sønnen Mathias en traktor, han satte for.
Efter en god uges ferie var vi hjemme efter en tur med mange spændende oplevelser.