Referat fra Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

afholdt den 6.12.2023 kl. 19:30 på teams

Deltagere

John Wulff, Per Puck, Michael Guldmann, Peder Bo Nielsen, Peter Secher, Michel Møller (referent)

Afbud fra Petra Jørs

 

Dagsorden

 1. Tilbagemeldinger  fra bestyrelse siden sidst.
 2.  Kapsejladskalenderen, tilrettelæggelse og samarbejde med udlandet..
 3.  Kontingentopkrævning status.
 4.  Ideopkast til generalforsamling 24.
 5.  Eventuelt.

 

 1. Tilbagemeldinger  fra bestyrelse siden sidst.
  • Peder Bo er i dialog om Jysk mesterskab i Århusbugten. Det ser godt ud, men kræver formentlig en kombination med en bob-turnering. Dialogen fortsætter
 2. Kapsejladskalenderen, tilrettelæggelse og samarbejde med udlandet.
  • Michael G, koordinerer kalender med D og SE
  • DM 24 i Holbæk – planlægningen og dialogen kører efter planen
  • DM 25 – mange forslag blev diskuteret. Michael G og Peter S koordinerer en forespørgsel til relevante klubber.
 3. Kontingentopkrævning status.
  • Michael M orienterede om, at vores Mobilepay-aftale endelig er kommet på plads, og opkrævning for 2023 udsendes inden jul.
 4. Ideopkast til generalforsamling 24.
  • Det blev besluttet, at vi afholder GF 2024 den 2. marts 2024 i JSK
  • Michael M koordinerer lokaler med JSK
  • Programmet for dagen skal nu udvikles, men råskitsen er:
   • kl 13: GF
   • kl. 14:30 Rangliste præmieuddeling
   • kl 15: eksternt indlæg (1 eller 2)
   • kl 18: Sejlermiddag
  • Ændringer vil sikkert ske inden.
 5. Eventuelt
  1. John W fik tilslutning til at gå videre med et vinterarrangement for DFK – BlowCart på flyvestation Værløse
  2. john orienterede om enkelte betragtninger som måler, der kan give anledning til videre diskussion i hhv DFK-bestyrelse og i Teknisk udvalg i NFIA. John kigger videre på det, og vender evt. tilbage.
  3. Michael M orienterede om, at vi har et udestående med at revidere vores vedtægter i forhold til udvalgsstrukturen. Michael kommer med oplæg til reviderede vedtægter.

Næste møde er aftalt til 20.12.2023 kl 19:30 på teams.

 

For referatet

Michael Møller