Klubbens Historie

Dansk Folkebådsklub blev startet den 9. oktober 1950 på en stiftende generalforsamling i sejlklubben “Sundets” klubhus på initiativ af en kreds af folkebådssejlere.

Klubbens formål er at styrke sammenholdet blandt folkebådssejlere ved at samle dem i en landsforening og:

    • varetage Folkebådens interesser over for den udøvende myndighed
    • påse at eventuelle nye bestemmelser ikke går ud over den oprindelige tanke med Folkebåden
    • støtte sammenholdet inden for folkebådssejlere, eventuelt ved at udskrive en eller to årlige kapsejladser under beskedne former og medvirke til at ajourføre og godkende statutter og sejladsbestemmelser samt placere DM og Guldpokalsejladser.
    • skabe interesse for – og tilgang til klassen.

Hvor påkrævet det var, at få en klub til at varetage Folkebådens interesser fremgår af, at næsten samtlige folkebådsejere på mødet indmeldte sig i klubben, og kort tid efter kunne klubben tælle over halvdelen af de danske folkebådsejere som medlemmer. Klubben indledte straks et resultatrigt samarbejde med K.D.Y.s måleudvalg, med særlig henblik på at fortolke og overholde bestemmelserne for Folkebåden. Der er stadig store opgaver for folkebådsklubben i fremtiden, især med hensyn til at holde bådene så ensartede som muligt, men også ved at samarbejde med tilsvarende klubber i andre lande. Klubben tæller i dag ca. 400 medlemmer og er således Danmarks største specialklub.

Æresmedlemmer i Dansk Folkebådsklub 

Navn: Sejlklub: Tildelt år:
Ejnar Christensen Fredericia Sejlklub 1969
Kaj Bräuner Aarhus Yachtklub 1979
P. G. Hansen Hvidovre Sejlklub 1979
Axel Ravn Fredericia Sejlklub 1982
Egon Ravn Haderslev Sejl Club 1984
John Hovmark Thisted Sejlklub 1995
Erik Jørgensen Nyborg Sejlforening 1995
Poul Ankjær Kolding Sejlklub 2000
Erik Andreasen Kerteminde Sejlklub 2000
Per Damm Kastrup Sejlklub 2009
Ulrik Pedersen KDY 2011
Bent “Mallemuk” Kolding Sejlklub 2012
Finn Hartvig Kerteminde Sejlklub 2014
Jens Lautrup Lillebælt Smakkerlaug 2019
Lars Bræstrup
GF I Fredericia 2023

Dansk Folkebådsklubs Hæderstegn

I 1967 indstiftede Dansk Folkebådsklub et hæderstegn. Dette er tænkt anvendt som en erkendtlighed til personer – udenfor klubben – som har gjort en særlig stor indsats for dansk sejlsport og i særdeleshed for Dansk Folkebådsklub.

Navn Hæderstegn
Lauritz Andersen Formand for Dansk Sejlunion 1968
Karl Heinz Ahp Laboer Regattaverein 1965
Poul Ohff Horsens Sejlklub 1979

Dansk Folkebådsklub’s formænd 

1950 – 1959 Palle Maag København
1959 – 1965 Børge Malm Hellerup
1965 – 1967 Ole Svend Andreasen Hellerup
1967 – 1975 Egon Ravn Haderslev
1975 – 1977 Jens Wulff Kastrup
1977 – 1981 Christian Majgaard Vejle
1981 – 1991 Jens Jørgen Lautrup Middelfart
1991 – 1999 Ole Gorm Larsen Odense
1999 – 2003 John Laugesen Glyngøre
2003 – 2007 Eigil Vous Jensen Vissenbjerg
2007 – 2012 Bent Mallemuk Nielsen Fredericia
2012 – 2020 Ditte Andreasen Sundby
2020 – John Wulff Greve