Referat

Bestyrelsesmøde i DFK via Teams

21 marts 2024

19:30 – 21:00

deltagere

Jan, Petra, Peder Bo, Per P, Michael Guldmann, Michael Møller

fraværende

Peter, Per B

Medbring:

Jeres input til de enkelte punkter