Bogreol

En bogreol

marts 31, 2021 Thore

Hvor har man bøger i en folkebåd, hvis man skal have et mindre bibliotek med?

På en længere tur kan der jo godt være tale om en del læsestof plus diverse havnelodser og guides.

Man kan bruge den tomme plads foran masten.

Her er anvendt et pænt stykke mahogny monteret mellem køjerne.

Et stykke liste og en elastik holder bøgerne på plads.

 

 

Der skal et låg til, hvis mastekraven skulle lække.

Foran hylden står vores køleboks

 

 

 

Her – foran masten. Et stykke plade monteret mellem køjesiderne


Alu-mast: Målemærker på masten

Alu-mast: Målemærker på masten

Udskriv

Dette mål skal altid passe, uanset om du har en træmast eller en alumast.

Men, har du en alumast, er det især vigtigt du kontrolmåler din mast. Støt dig l klassereglerne som kan findes her.

Vær også opmærksom på at en klasset alumast skal have en NFIA-label påklæbet.

Denne label fortæller at masten er produceret ifølge gældende klasseregler, men som på sejl der har den blå knap, der jo indikerer det samme, kan der ske fejl.

Så kontroller din mast, bådejeren er i sidste ende selv ansvarlig for, at alle klasseregler er overholdt.

Vedr. NFIA-lablen, skal alumaster fra Benns, leveret før 1. januar 2009, ikke have denne label, idet de gamle klasseregler ikke krævede denne label.

Alle master fra John Mast, der er købt og leveret som klassede Nordisk Folkebådsmaster skal have denne NFIA-label  påklæbet.

Bent ”Mallemuk” Nielsen.


Alubom til FRIDA F

Ny alubom til FRIDA F DEN 1132

Som udgangspunkt synes jeg at den gode gamle træbom er den pæneste til båden, men efter at have knækket en bom på ” gamle FRIDA” og næsten knækket én på FRIDA, så besluttede jeg mig for at lave en alubom.

Profilen købte jeg hos John Mast og skar den til ved bomhalsen, så jeg kunne anvende det gamle bomhalsbeslag fra træbommen, – det er vist meget almindeligt. Dette beslag fik kappet vingerne og der blev påsvejst en frontplade svarende til det store hul i profilen. På denne frontplade blev svejst to vinger med samme afstand som profilen indvendig og med samme højde som profilen indvendig.

Herefter bores 2 huller gennem hver plade og profilen, M6 gevind i de to plader og frihul i profilen. Der er lige tilføjet to ekstra hulle med en ø6 mm  aksel mellem de to plader. Den skal bruge til en skive til tovværket for indvendig udhal. Der er desuden  svejst en ekstra tværpind på til fastgørelse af den faste part for udhalsblokkene.

Under skiven er den boret et rigeligt stort udgangshul for tovet til udhalet. Dette er via en blok i mastebøjlen ført til cockpit. På bomnokken ønskede jeg en afslutning der svarede til træbommen i både stil og facon.

Grunden er den at jeg havde set en masse ”nedstrygerafslutninger” og dem syntes jeg nu ikke særlig godt om. Jeg kappede profilen i samme vinkel som træbommen og så var der lige problemet med at få tildanne en pæn ”prop” til afslutning.

Nu var det så heldigt, at skolen jeg arbejder på netop havde anskaffet sig en 3D-printer, der kan printe et brugbart emne i ABS-plast. Så jeg måtte lige lave en tegning af afslutningen i et 3D CAD – program og printe den ud. Emnet følger bommens yderkontur og er hult indvendig med en godstykkelse på 5 mm. Det går 20 mm ind i bommen og der er udsparet for bommens ribber.

I den vandrette i ribbe i bunden af hulkelen er der skåret en frigang, der netop giver mulighed for at placere en skive og en aksle for udtrækslinen, der forbinder vogn (omtales senere) og det indvendige udhal. Jeg fandt lige ud af at der skulle bores et hul på tværs med en ø6 aksel lige som ved halsen. Til denne kunne jeg så fastgøre en retur- elastik for udhalet. I hulkelen tegnede jeg en indføring for sejlet i forneden. Den blev ligeledes printet i plast.

Og til udhalet lavede jeg en lille vogn bestående af en plade med et stort hul i toppen til et sjækkel og to huller i bunden to aksler med hver to hjul.  Disse hjul udfylder netop spillerummet i højde og bredde så vognen styres uden at slæbe på kanten af hulkelen.

Jeg fik bomprofilen anodiseret og efterfølgende blev hele molevitten sprøjtelakeret hvid. Nu var kun tilbage at samle herligheden med fireskåret udhal i form af løse blokke indvendig  og afstemme elastikken i  længde, så den selv kan trække halet ud igen og dermed gøre det let at flytte vognen frem. Og kære læser, nu sidder du nok og tænker ” det må sku da være en ingeniør eller en anden gal mand, der gider fylde så meget ind i en bom og gøre så meget ud af udseendet på afslutningen!” – og det er rigtig.

Har du overvejelser om et lignende design, så vil jeg gerne hjælpe. Ellers placér dig lige i hækken af mig ved næste kapsejlads, herfra kan du bedst se bommen.

Med venlig hilsen

Jørgen Rasmussen, Horsens
DEN 1132 Email: rasmine@stofanet.dk

                         


Alubom

Per Jørgensen, Kolding, har sejlet med alubom i een sæson. I artiklen fortæller han om erfaringerne.

Vi har nu sejlet med alubom i 2 år. Erfaringerne er gode, og specielt er det godt at vi nu slipper for vedligehold af en træbom. Vi nåede at sejle i 2,5 år med træbom før det blev lovligt at anvende alubom. I den korte tid måtte vi slibe og lakere træbommen 3 gange. Det slipper vi for nu !

Læs resten af artiklen>> .  Kræver Acrobat reader


Virtuel Generalforsamling 2021

Gang i udvalgene og bestyrelsesarbejdet i øvrigt

Så er vi sluppet af med 2020, der ikke blev som nogen havde forventet eller håbet. Vi fik afviklet vores Klassemesterskab i Marstal, som alternativ til vores DM. Et meget vellykket Stævne på land såvel som på vandet. Tak til Ærø Sejlforening og alle dommere og hjælpere fra nær og fjern. Vi fik også nogle sejladser ind til vores rangliste, så vi kunne finde en ranglistevinder.

2021 tegner bedre, selvom starten bliver lige så omtumlet som det meste af 2020. I bestyrelsen har vi besluttet at gennemføre årets generalforsamlingvirtuelt den 6. marts – indkaldelse er på vej. Vores vedtægter harselvfølgelig ikke taget konkret højde for denne løsning, men der er intet i vedtægterne der siger at det ikke kan lade sig gøre. De sociale arrangementer vi plejer at afvikle sammen med Generalforsamlingen, vil vi

vende tilbage med, når det igen bliver muligt at mødes fysisk.

I bestyrelsen har vi ikke set nogle påtrængende behov for at gennemføre vedtægtsændringer i år, så vi kan allerede nu sige, at der vil ikke komme forslag fra bestyrelsen til dette punkt. Eventuelle forslag fra medlemmer vil blive behandlet efter vedtægterne.

Udførlig vejledning vil blive offentliggjort både på hjemmeside og i nyhedsbreve inden vi afvikler generalforsamlingen.

Gang i udvalgene

Vi har fået godt gang i Kommunikationsudvalget, der består af Per Damm, Flemming Kold, John Wulff og Carl-Otto Hedegaard. De har afholdt to møder allerede og endnu et er i kalenderen. Udvalget arbejdermed rigtigt stort engagement på rigtigt mange fronter fra medlemsblad, nyhedsbreve til presse, hjemmeside og sociale medier.

Som medlem vil du helt sikkert opleve dette i løbet af 2021

IT&Teknik-udvalget, der består af Lars Vilhelmsen, Steen Weber, Nikolai Kold og Michael Møller, er nu fuld gang i at lave en kravspecifikation på vores fremtidige setup. Udvalget har afholdt tre møder, et er allerede i kalenderen i januar og flere vil følge. Vores hjemmeside skal under alle omstændigheder flyttes, og vi benytter lejligheden til at se på hvordan den skal udvikles i fremtiden, også under hensyn til de ønsker og krav der stilles fra Kommunikationsudvalget.

Kravspecifikationen skal sikre, at alle vores ønsker bliver opfyldt, ligesom den gør det muligt for os at tale med vores leverandører om hjemmesiden. Vi forventer, at omkring påske vil vores hjemmeside have et nyt design. Vi ønsker at fastholde alt det gode, der i dag findes på hjemmesiden og som er samlet gennem mange år og som gør vores hjemmeside så relevant og besøgt som den er.

Bestyrelsesarbejdet i øvrigt

Det har jo ikke været muligt at mødes til fysiske bestyrelsesmøder, så vi har ”opfundet” en ny arbejdsform – virtuelle bestyrelsesmøder. For at få dem til at fungere effektivt, har vi valgt at afholde flere korte møder med konkrete temaer. Siden november, har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder med følgende temaer:

  1. Kapsejlads,
  2. planlæg Generalforsamling,
  3. Udvalg – status på udvalgene,
  4. Årshjul i Folkebådsklubben og
  5. Opsamling på generalforsamlingsplanlægning.

Mellem bestyrelsesmøderne arbejder de enkelte bestyrelsesmedlemmermed konkrete løsninger.

Vi kan vel sige, at 2020 blev året, hvor vi har startet med at lægge fundamentet for en ny struktur og organisering for klubben med henblik på at opnå endnu mere medlemsinvolvering og -udbytte.

Vi er kun lige startet, og øver os endnu med

- etablering af udvalg

- nye kommunikationskanaler

- nye måder at afvikle bestyrelsesmøder

Du vil uden tvivl snart opleve, hvordan dette ”undercover-arbejde” udmønter sig i praksis. Vi glæder os til de næste kvartaler.

Bestyrelsen