Alu-mast: Målemærker på masten

Udskriv

Dette mål skal altid passe, uanset om du har en træmast eller en alumast.

Men, har du en alumast, er det især vigtigt du kontrolmåler din mast. Støt dig l klassereglerne som kan findes her.

Vær også opmærksom på at en klasset alumast skal have en NFIA-label påklæbet.

Denne label fortæller at masten er produceret ifølge gældende klasseregler, men som på sejl der har den blå knap, der jo indikerer det samme, kan der ske fejl.

Så kontroller din mast, bådejeren er i sidste ende selv ansvarlig for, at alle klasseregler er overholdt.

Vedr. NFIA-lablen, skal alumaster fra Benns, leveret før 1. januar 2009, ikke have denne label, idet de gamle klasseregler ikke krævede denne label.

Alle master fra John Mast, der er købt og leveret som klassede Nordisk Folkebådsmaster skal have denne NFIA-label  påklæbet.

Bent ”Mallemuk” Nielsen.