Virtuel Generalforsamling 2021

Udskriv

Gang i udvalgene og bestyrelsesarbejdet i øvrigt

Så er vi sluppet af med 2020, der ikke blev som nogen havde forventet eller håbet. Vi fik afviklet vores Klassemesterskab i Marstal, som alternativ til vores DM. Et meget vellykket Stævne på land såvel som på vandet. Tak til Ærø Sejlforening og alle dommere og hjælpere fra nær og fjern. Vi fik også nogle sejladser ind til vores rangliste, så vi kunne finde en ranglistevinder.

2021 tegner bedre, selvom starten bliver lige så omtumlet som det meste af 2020. I bestyrelsen har vi besluttet at gennemføre årets generalforsamlingvirtuelt den 6. marts – indkaldelse er på vej. Vores vedtægter harselvfølgelig ikke taget konkret højde for denne løsning, men der er intet i vedtægterne der siger at det ikke kan lade sig gøre. De sociale arrangementer vi plejer at afvikle sammen med Generalforsamlingen, vil vi

vende tilbage med, når det igen bliver muligt at mødes fysisk.

I bestyrelsen har vi ikke set nogle påtrængende behov for at gennemføre vedtægtsændringer i år, så vi kan allerede nu sige, at der vil ikke komme forslag fra bestyrelsen til dette punkt. Eventuelle forslag fra medlemmer vil blive behandlet efter vedtægterne.

Udførlig vejledning vil blive offentliggjort både på hjemmeside og i nyhedsbreve inden vi afvikler generalforsamlingen.

Gang i udvalgene

Vi har fået godt gang i Kommunikationsudvalget, der består af Per Damm, Flemming Kold, John Wulff og Carl-Otto Hedegaard. De har afholdt to møder allerede og endnu et er i kalenderen. Udvalget arbejdermed rigtigt stort engagement på rigtigt mange fronter fra medlemsblad, nyhedsbreve til presse, hjemmeside og sociale medier.

Som medlem vil du helt sikkert opleve dette i løbet af 2021

IT&Teknik-udvalget, der består af Lars Vilhelmsen, Steen Weber, Nikolai Kold og Michael Møller, er nu fuld gang i at lave en kravspecifikation på vores fremtidige setup. Udvalget har afholdt tre møder, et er allerede i kalenderen i januar og flere vil følge. Vores hjemmeside skal under alle omstændigheder flyttes, og vi benytter lejligheden til at se på hvordan den skal udvikles i fremtiden, også under hensyn til de ønsker og krav der stilles fra Kommunikationsudvalget.

Kravspecifikationen skal sikre, at alle vores ønsker bliver opfyldt, ligesom den gør det muligt for os at tale med vores leverandører om hjemmesiden. Vi forventer, at omkring påske vil vores hjemmeside have et nyt design. Vi ønsker at fastholde alt det gode, der i dag findes på hjemmesiden og som er samlet gennem mange år og som gør vores hjemmeside så relevant og besøgt som den er.

Bestyrelsesarbejdet i øvrigt

Det har jo ikke været muligt at mødes til fysiske bestyrelsesmøder, så vi har ”opfundet” en ny arbejdsform – virtuelle bestyrelsesmøder. For at få dem til at fungere effektivt, har vi valgt at afholde flere korte møder med konkrete temaer. Siden november, har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder med følgende temaer:

  1. Kapsejlads,
  2. planlæg Generalforsamling,
  3. Udvalg – status på udvalgene,
  4. Årshjul i Folkebådsklubben og
  5. Opsamling på generalforsamlingsplanlægning.

Mellem bestyrelsesmøderne arbejder de enkelte bestyrelsesmedlemmermed konkrete løsninger.

Vi kan vel sige, at 2020 blev året, hvor vi har startet med at lægge fundamentet for en ny struktur og organisering for klubben med henblik på at opnå endnu mere medlemsinvolvering og -udbytte.

Vi er kun lige startet, og øver os endnu med

– etablering af udvalg

– nye kommunikationskanaler

– nye måder at afvikle bestyrelsesmøder

Du vil uden tvivl snart opleve, hvordan dette ”undercover-arbejde” udmønter sig i praksis. Vi glæder os til de næste kvartaler.

Bestyrelsen