6. januar 2022

Udskriv

Teams, torsdag d. 6. januar 2022

Bestyrelsesmøde DFK

Referent: Petra Jørs

Deltagere: Michael Møller, Lars Bræstrup, John Wulff, Peter Secher, Claus Lund, Søren Kæstel,

Nikolai Kold, Petra Jørs

  1. DM i Ebeltoft – Gæst Niels Frølund

Introduktionsrunde til bestyrelsens medlemmer.

Niels beretter, at der indtil videre er stor opmærksomhed omkring DM i Ebeltoft by. Fregathavnen vil hjælpe med at skabe nogle gode rammer.

Arrangører: Niels vil være stævneleder for DM som formand for Foreningen FABLE.

FABLE har fokus på folkebåde, der skal bruges aktivt i forbindelse med events og teambuilding. FABLE er en lille klub uden så mange ressourcer. Ebeltoft Sejlklub har ikke overskud til at hjælpe med DM, derfor kan Niels ikke indgå et samarbejde med dem. Det giver udfordringer. Efter anbefaling fra DS (Mikael Jeremiassen) bliver dette nok løst ved at indgå samarbejde med Grenaa Sejlklub. Niels har snakket med formand og kapsejladsformand, der begge er forstående og behjælpelige.

Havnefaciliteter: Vi kan ligge samlet i Fregathavnen med hækfortøjning, da der ikke er pæle (der arbejdes på løsning). Der er bad- og toiletfaciliteter ved Fregatværftet. Der er dog et lille stykke fra Fregathavnen til raceoffice/socialt samlingspunkt, ca. 10 minutters gang. Derimellem ligger der et område til camper- og teltplads. Dette område kan også inddrages til socialt samlingspunkt med to store telte og folkebaren, så afstandene minimeres (kort med markerede områder vises). Hallen længere væk kan bruges til festmiddagen. Der kommer mobilkran, da der ikke er nogle stationære kranfaciliteter. => John og Michael tager til Ebeltoft i slutningen af januar, beser faciliteterne og etablerer en god dialog med Fregathavnen i samarbejde med Niels.

Kapsejladsbanen: Der kan lånes Torm-trailer gennem Grenaa Sejlklub. Der kan lånes følgebåde. Dommerbåd bliver en større motorbåd. Måltagningsbåd mangler. => John taler med dommer Bjørn Steffensen, der kan hjælpe med at udfærdige liste med al nødvendigt grej, så Niels kan fremskaffe det.

Promovering: TV2 Øst, Det Maritime Ebeltoft, FABLE => Dækker primært Østjylland. DFK har interesse i at nå ud nationalt. Hvilke medier, der kan være relevante, skal vi kortlægge. Promoveringen skal allerede i gang nu. Petra bliver DFK’s kommunikationsanker, der i samarbejde med Niels udarbejder en one-pager, sender nyhed til DS, opretter Facebook-begivenhed mv.

  1. Kapsejladsudvalg

Nikolai har skrevet stillingsopslag til nye udvalgsmedlemmer, der er klar til deling på hjemmesiden.

  1. Tur- og trivselsudvalg

Lars har skrevet stillingsopslag til nye udvalgsmedlemmer, der er klar til deling på hjemmesiden.

  1. Kommunikationsudvalget

Forårsnummeret af FolkebådsNYT ligger på hjemmesiden. Artiklerne slippes løbende på hjemmesiden. De vil evt. også bringes i MinBaad.

Ny stander og sticker er næsten klar og skal nu sættes i produktion.

  1. Generalforsamling

Vi afholder den virtuelt grundet COVID-19-situationen.

Sørens arbejde med sejlerdagen indstilles. Peter henter præmier til ranglisten, der så i stedet deles ud ved sæsonens førstkommende stævne.

  1. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er d. 17. februar 2022.