15. april 2021

Udskriv

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Petra Jørs, og Lars Bræstrup
Fraværende: Claus Lund og Peter Secher med afbud

Dagsorden vist med fedt print

 1. Tema om rekruttering til Klassen – gæstebesøg af Morten Henriksen
  Morten Henriksen delte sin vision for klassens fremtid og satte os ind i hans ideer til at motivere nye og erfarne sejlere.
  Klassen kræver er udvikling med tilgang af nye sejlere. Vi skal motivere nye sejlere og sejlere der måske har en større båd der ikke er egnet til konkurrence, og ønsker en enkel båd til en rimelig udgift. Målgruppen er fra helt unge og opefter. En ide er at fredagen før en event inviteres nogle “taske-besætninger” til en dag på korte baner og på land tale med dem om muligheder og vilkår for at sejle folkebåd. Det skal være lettere at komme ind i klassen. Det er supervigtigt at nye bliver taget godt imod.
  “Fredags-tune-up” før et ranglistestævne er noget der skal prøves. Det skal være et særligt tilbud til nye der melder sig ind i klubben, de er indbudt til “fredags-tune-up” inden et ranglistestævne, kvit og frit. Dette koncept er så vidt vides ikke kendt i andre klasser.
  “Ny i folkebåd” kunne være en rigtig god betegnelse, der rummer alle og et begreb vi skal publicere bredt.
  Vores stævner kan evt. stilles op i resultatlisten som noget i retning af optimisternes system med A og B sejlere. Det kan give nye i klassen mere mod på at deltage.
  Vi skal frem til at vide lidt om hvad folkebådssejlere vil med deres både. Evt. kan Bent Mallemuk høre de nye i klassen lidt om de enkeltes interesser.
  Konceptet med “fredags-tune-up” kræver at der er 5 – 6 bådejere der vil stille op med sejlklare både fredag middag inden et ranglistestævne, og være til rådighed.
  Effekten med 8 – 10 folkebåde, linet op på land eller i vandet, er stor og vil signalerer god konkurrence og intense oplevelser.
  Morten vil lave et oplæg på skrift og første “fredags-tune-up” tænkes gennemført ved Fynsmesterskabet i Kerteminde.
  Bestyrelsen er taknemmelig for Mortens initiativ og ser gode perspektiver for fremtiden.
 2. IT & Teknikudvalget
  1. Status på arbejdet med hjemmesiden og forventet lancering v. Michael
   Det haster med at sende den nye hjemmeside ud, og den er luften om 7 – 12 dage.
   Det er vigtigt at holde fast i den valgte identitet for hele hjemmesiden.
   Reklamer er sat nederst på siden. Sponser udvalget skal være med til at forme den endelige opsætning af reklame.
  2. Plan for konvertering af indhold til hjemmesiden v. Nikolai og Michael
   En del af dokumenterne kommer i første omgang som PDF-filer, og bliver senere ændret. Det er timetungt at konvertere de mange dokumenter ind i den nye teknologi.
  3. Hjælp til korrektur fra bestyrelse og udvalg
   Der skal hjælp fra bestyrelsen til at læse korrektur i nær fremtid og søge efter fejl.
 3. Kommunikationsudvalget
  1. Status på arbejdet ved Petra og John
   Alt går planmæssigt. Stander med nyt logo kan fremstilles meget snart.
   Journalist Anders Kongstad og PJ har en ide om den tidløse fortælling om folkebåden. Dette kan evt. bruges i et livsstilsmagasin. De arbejder videre med deres netværk.
   Båden og dens historie har stor værdi som livsstil og tidløs design, og det skal vi udnytte til at udbrede kendskabet til klassen.
   1. Plan for første blad
    Udgivelse ca. 1. maj er forventningen.
   2. Fordeling af roller i udvalget
    Petra er valgt til presseansvarlig.

 4. Sponsorudvalg v. Søren
  1. Status på arbejdet
   – Søren fremviste materiale der er næsten klar til fremlæggelse for sponsorer. Det omfatter sponsorpakker, annoncer i blad og meget mere. Det er fint sat op og et godt redskab til salgsarbejdet.
   – Vi skal tænke på at samarbejde med de klubber der vil arrangere stævner for os. Der skal være klare aftaler om fordeling af sponsorer.
   – Salgsarbejdet går i gang nu.
   – Der skal måske være noget helt specifikt materiale til den professionelle sponsor.
   1. Sponsorpakker
   2. annoncer til blad
   3. andet
 5. DM Sundby 2021 v. John
  – JW er i tæt kontakt med Sundby Sejlforening og de er langt fremme i processen.
  – Notice of race er på plads i morgen.
  – De vil gerne kunne bruge en alternativ bane, hvis vejret bliver præget af højtryksvejr.
  – Gave til arrangørerne blev drøftet.
  – Der skal aftales med en person der skriver til medierne om stævnet. Evt. kan Michael Empacher skabe kontakt til de lokale blade.
  – Lynæs Sejlklub er på plads som arrangør af DM i 2022.
  – Halmstad Segelselskab er valgt til at arrangere Guld Pokal i 2023
 6. IDDM 2022 i Sønderborg v. Nikolai
  – Vedrørende fælles DM for Danmark og Tyskland har der været møde med Tysk Folkebådsklub og der drøftes datoer, et forslag er uge 26 og 4 sejldage med start onsdag.
  – Det bliver Sønderborg Sejlklub der står for det praktiske.
  – Der sejles efter den danske model.
  – Måling er den danske model med stikprøvekontroller.
  – NK aftaler campingforhold ved næste møde.
  – Banelængde tilpasses efter antal deltagere.
  – Evt. økonomisk støtte drøftedes og der afventes et oplæg fra Sønderborg Sejlklub.
 7. eventuelt
  1. andet
   – Et forslag sendt til NFIA om brug af spiler til mesterskabssejladser blev drøftet. Det blev enstemmigt vedtaget at stemme imod dette forslag.
   – Der er sendt indbydelser ud til San Francisco Cup 2021. Ansøgningsfristen til San Fransisco er sat til 24. Maj, og bestyrelsen skal melde ind senest den 31. Maj. Søren Kæstel håndterer ansøgninger, og hvis flere end to ansøgninger kommer ind, vil Søren inddrage bestyrelsen i valget af kandidater.
   – Oplæg til næste møde: Hvordan skaffes der flere både til salg. Markedet for brugte både en meget lille.
   – Sessan Cup i England blev drøftet.
   – Horsens Sejlklub er i løbende kontakt med NK vedr. Jysk mesterskab.
 8. Næste møde
  1. Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19:30 – 20:30 på teams

Referent: Lars Bræstrup