25. nov 2021

Udskriv

Torsdag d. 25. november 2021

Bestyrelsesmøde

Tilstedeværende: Peter Secher, Nikolai Kold, Søren Kæstel, John Wulff, Petra Jørs, Lars Bræstrup, Michael Møller

Referent: Petra Jørs

  1. Nyt fra kommunikationsudvalget
  • Bladet er klart til tryk.
  • Gamle blad på hjemmesiden.
  • Flere historier på hjemmesiden.
  1. Nyt fra sponsorudvalget
  • Der er sponsorer i farvandet.
  • Præmier til ranglisten er klart. Står hos Søren Kæstel. 3 voksne og 3 unge besætninger.
  • Arbejder på at skaffe flere præmier.
  • Mangler at afhente præmier fra Palby Marine. Peter påtager sig dette.
  • Det skal være lettere for evt. sponsorer at støtte klubben. Det skal gøres tilgængeligt, nemt og synligt på hjemmeside.
  1. Årshjul 2022
  • Dette blev opdateret på sidste møde.
  • Hvert udvalg har hver sit årshjul, der klarlægger ansvarsområder og opgaver.
  1. Etablering af nye udvalg: tur- og trivselsudvalg samt kapsejladsudvalg
  • Rekrutteringsopslag skal på hjemmeside.
  • Lars skriver en ”jobbeskrivelse” til tur- og trivselsudvalget.
  • Nikolai skriver en ”jobbeskrivelse” til kapsejladsudvalget.
  1. DM i Ebeltoft 2022
  • Stævnet skal være træfpunkt for både kapsejlere og ikke-kapsejlere.
  • John har haft kontakt til Niels Frølund. Der er gode folk med, de vil gøre alt, hvad de kan. Sejlklubben er positivt indstillede.
  • Farvandet er fint, banerne kan blive gode.
  • Nikolai bliver kontaktperson.
  • Markedsføringen er vigtig. Vi skal være tidligt ude for at kunne sælge det både til tur- og kapsejlerfolket.
  • På næste bestyrelsesmøde skal vi have en konkret plan.
  1. Kapsejladskalender 2022
  • Alt er stort set på plads bortset fra Jysk Mesterskab.
  • Nikolai arbejder på at finde arrangør til JM. Sønderborg er på tale. Datoer er enten 10.-11 september eller 1.-2. oktober. Dette er med hensyn til Sessan Cup.
  • Nikolai har opdateret kalenderen på hjemmesiden. Datoer er også meldt til den tyske kalender.
  1. Ranglisteregler 2022
  • Regler omkring fast skipper og/eller båd skal vendes på næste møde.
  • Ungdomsranglisteregler mangler på hjemmeside. Søren sender til Nikolai.
  • Ungdomsranglisten skal opdateres.
  1. Generalforsamling d. 5. marts 2022
  • Dato er fastlagt. Lokation er endnu ikke fastlagt.
  • Indkaldelse forberedes på næste bestyrelsesmøde.
  • Hans vil gerne genopstille som revisor.
  • Referent Michael Rye er klar.
  • Ordstyrer skal vælges.
  • Søren træder helt ud af bestyrelsen. Der skal derfor findes nye kandidater til bestyrelsen.
  1. Næste bestyrelsesmøde er d. 16. december 2021.