25. nov 2021

Udskriv

Torsdag d. 25. november 2021

Bestyrelsesmøde

Tilstedeværende: Peter Secher, Nikolai Kold, Søren Kæstel, John Wulff, Petra Jørs, Lars Bræstrup, Michael Møller

Referent: Petra Jørs

 1. Nyt fra kommunikationsudvalget
 • Bladet er klart til tryk.
 • Gamle blad på hjemmesiden.
 • Flere historier på hjemmesiden.
 1. Nyt fra sponsorudvalget
 • Der er sponsorer i farvandet.
 • Præmier til ranglisten er klart. Står hos Søren Kæstel. 3 voksne og 3 unge besætninger.
 • Arbejder på at skaffe flere præmier.
 • Mangler at afhente præmier fra Palby Marine. Peter påtager sig dette.
 • Det skal være lettere for evt. sponsorer at støtte klubben. Det skal gøres tilgængeligt, nemt og synligt på hjemmeside.
 1. Årshjul 2022
 • Dette blev opdateret på sidste møde.
 • Hvert udvalg har hver sit årshjul, der klarlægger ansvarsområder og opgaver.
 1. Etablering af nye udvalg: tur- og trivselsudvalg samt kapsejladsudvalg
 • Rekrutteringsopslag skal på hjemmeside.
 • Lars skriver en ”jobbeskrivelse” til tur- og trivselsudvalget.
 • Nikolai skriver en ”jobbeskrivelse” til kapsejladsudvalget.
 1. DM i Ebeltoft 2022
 • Stævnet skal være træfpunkt for både kapsejlere og ikke-kapsejlere.
 • John har haft kontakt til Niels Frølund. Der er gode folk med, de vil gøre alt, hvad de kan. Sejlklubben er positivt indstillede.
 • Farvandet er fint, banerne kan blive gode.
 • Nikolai bliver kontaktperson.
 • Markedsføringen er vigtig. Vi skal være tidligt ude for at kunne sælge det både til tur- og kapsejlerfolket.
 • På næste bestyrelsesmøde skal vi have en konkret plan.
 1. Kapsejladskalender 2022
 • Alt er stort set på plads bortset fra Jysk Mesterskab.
 • Nikolai arbejder på at finde arrangør til JM. Sønderborg er på tale. Datoer er enten 10.-11 september eller 1.-2. oktober. Dette er med hensyn til Sessan Cup.
 • Nikolai har opdateret kalenderen på hjemmesiden. Datoer er også meldt til den tyske kalender.
 1. Ranglisteregler 2022
 • Regler omkring fast skipper og/eller båd skal vendes på næste møde.
 • Ungdomsranglisteregler mangler på hjemmeside. Søren sender til Nikolai.
 • Ungdomsranglisten skal opdateres.
 1. Generalforsamling d. 5. marts 2022
 • Dato er fastlagt. Lokation er endnu ikke fastlagt.
 • Indkaldelse forberedes på næste bestyrelsesmøde.
 • Hans vil gerne genopstille som revisor.
 • Referent Michael Rye er klar.
 • Ordstyrer skal vælges.
 • Søren træder helt ud af bestyrelsen. Der skal derfor findes nye kandidater til bestyrelsen.
 1. Næste bestyrelsesmøde er d. 16. december 2021.