6. nov 2021

Udskriv

Bestyrelsesmøde lørdag d. 6. november 2021 kl. 10.00-16.30 hos formand John Wulff i Greve

Tilstedeværende: Michael Møller, Nikolai Kold, John Wulff og Petra Jørs

Referent: Petra Jørs

Kapsejladser 2022:

 • San Fransisco Cup:

Vi venter på den officielle invitation, før vi finder deltagende både. Den kommer i løbet af sommeren 2022, stævnet afholdes i september. Vi går først og fremmest efter en dato for stævnet, som vi kan offentliggøre på hjemmesiden. Ansvarlig er Søren Kæstel, der ligeledes skal overdrage kontakt i SF til andet bestyrelsesmedlem.

 • Kapsejladskalenderen 2022 ser indtil videre således ud:

7.-8. maj Sjællandsmesterskab

14.-15. maj Schlei Pokal

27.-29. maj Classic Fyn Rundt

28.-29. maj Eck Days

11.-12. juni Trudelmaus Pokal

17.-21. juni Gold Cup Kiel

 1. juni-2. juli DM

24.-28. juli Tysk mesterskab

11.-14. august Svensk mesterskab

27.-28. august Fynsmesterskab

19.-22. september Sessan Cup

Der er en del uafklarede stævner, der tilføjes senere, når de er endeligt bekræftede. Nikolai opdaterer hjemmesidens kapsejladskalender løbende.

Bestyrelsen er enige om at sprede ranglistestævnerne ud over sæsonen, så de ikke ligger op og ned ad hinanden, men også så sæsonen bliver så lang som muligt.

Datoforslag for Jyske Mesterskab er d. 10.-11. september. Nikolai kontakter Horsens Sejlklub.

Vi mangler arrangører til DM 30. juni-2. juli. Der er et par uafklarede muligheder – Ebeltoft mest oplagt. John kontakter Ebeltoft. Dommerholdet bestående af Bjørn Stephensen og Hans Friis er klar.

Kapsejladsudvalg:

Grundtanken er at få detailplanlægningen outsourcet fra bestyrelsen til et udvalg.

Drive kapsejlads for DFK.

Skal bestå af to-tre medlemmer, herunder ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen eftersøger frivillige til udvalget. Dette slås op på hjemmesiden.

Fire hovedopgaver for udvalget (ikke udtømmende):

 1. Koordinere kapsejladskalender: Koordinering af kalender mellem Danmark og Tyskland. Publicere kalender på hjemmeside. Skal opdateres løbende, nyheder skal udsendes til medlemmerne.
 2. DM: Finde og organisere DM med arrangører. Sikre en fast kontaktperson i udvalget for DM. Dommerteamet er klar.
 3. Ranglistestævner: Koordinere med arrangører, aftale med sponsorudvalg ift. præmier mv. Evt. ungdomsrangliste.
 4. Langtidsplanlægning

Guldpokal, San Francisco Cup og Sessan-pokal: Formidle invitation, indhente ansøgere, vælge deltagere.

 1. Gennemgå og evt. revidere hvidbøger/statutter/regler årligt.

Nærmere opgavebeskrivelse for udvalget er beskrevet af bestyrelsen.

Michael sender udkast til rekrutteringsopslag til hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev omkring Nikolai og Petra.

Nyhed skal ud om brug af VHF på kapsejladsbanen.

Tur- og trivselsudvalg:

 • Hvem er målgruppen?

Træfolkebådssegmentet/veteranbådssegmentet

Unge i folkebåd

Tursejlere

 • Hvordan tiltrækker vi disse målgrupper?

Festaften til DM med fællessang og underholdning. Noget, der tiltrækker ovenstående målgruppe. Stumpemarked, plancher med folkebådens historie og bådudstilling med kåring af den smukkeste folkebåd i Danmark.

Flotillesejlads ud til kapsejladsbanen med alle både, både kapsejlere og tursejlere.

Gratis medlemskaber.

Merchandise er vigtigt for klubbens synlighed f.eks. t-shirts, caps, nøgleringe.

Kortlægge miljøer, hvor folkebådssejlere deltager f.eks. De Fæle.

 • Bruge DM i Ebeltoft som første træfpunkt/event? Der er folkebådsbar, mingling på havnen mv.
 • Udvalgets første leveår skal bruges til at afdække, hvor vi som klub kan sætte ind for at skabe et inkluderende fællesskab, hvor alle kan deltage, om man er kapsejler eller ej.

Årshjul for klubben 2022

 • Værktøj til brug for bestyrelsen, der giver overblik over klubbens opgaver og deadlines. Herunder bl.a. generalforsamling, regnskab og medlemsadministration, DM, kapsejladskalender, kommunikation, bestyrelsesmøder, NFIA.

Nedslagspunkter:

 • Vi mangler målere. Rekruttering af frivillige, der skal sendes på målerkursus i DS og kan bidrage til at løfte opgaven fremover. Stillingsopslag på hjemmeside.
 • Procedure omkring vandrepokaler skal tages op på senere bestyrelsesmøde.
 • Planlægning og deltagelse i bådudstilling 2023.

Kommunikationsudvalg:

 • Ansvarlig for klubblad, flow på hjemmesiden, stævneberetninger, merchandise.
 • Nikolai, Caroline og Petra løfter opgaven med bestilling af merchandise, herunder labels, standere, t-shirts.
 • Klubbladet skal online evt. i PDF-format.
 • Hvordan gør vi hjemmesiden levende?
  Artikelbank: Dele gamle artikler.
  Content-calender for at strukturere og sikre nyhedsflowet

De forskellige fleets får adgang til at kunne publicere

Ændre mindset: Intet er for småt til at komme på hjemmesiden. Bruge hjemmesiden aktivt.

 • Nyt blad er planlagt med deadline 21. november 2021.

IT-udvalg:

 • Udvalget skal op på hesten igen. Der planlægges nyt udvalgsmøde, der skal sikre, at vi kommer i mål med den nye hjemmeside med overflytning af indhold fra gamle hjemmeside samt hvem, der skal have adgang.

Afrunding:

 • Overvejelser omkring, hvad vi vil som klub. Vores visioner, identitet osv.
 • Hvad er visionen for klubben?

Abstrakt: Formidle fortællingen om folkebåden – om en mangfoldig og inkluderende bådklasse. Dette skal udmønte sig i vores adfærd, herunder vores blad, hjemmeside, aktiviteter.

Håndgribeligt: Skaffe nye aktive medlemmer og fremme klassens aktiviteter.