21. marts 2020

Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde i DANSK FOLKEBÅDSKLUB 21. marts 2020 kl. 10.30 via Skype

Tilstede: John Wulf, Søren Kæstel, Flemming Palm, Michael Møller, Carl-Otto Hedegaard, Lars Bræstrup, Nicolai Kold, Claus Lund og Ditte Andreasen som gæst

Fraværende:

1.
Valg af referent.

Lars blev valgt til referent.

2.
Generalforsamling a.
Konstituering af ny bestyrelse

John Wulff er valgt som ny formand.

Claus Lund blev budt velkommen som ny suppleant af bestyrelsen.

Lars fortsætter som repræsentant for tursejlads, samt sekretær i bestyrelsen.

Søren fortsætter som næstformand i bestyrelsen samt repræsentant for Ranglisten. Michael fortsætter som Kasserer.

b.
Evaluering af Generalforsamling

Status: Der kom positive meldinger efter GF og der var et helt godt fremmøde. Der kom mange ideer og gode input til bestyrelse at arbejde videre med.

c.
Årshjul overleveres af Ditte

Ditte præsenterede et årshjul og delte digitalt med Michael. Det giver et godt overblik over de opgaver der ligger året igennem.

Det skal udbygges med de udvalg der nu etableres.

Der er mange filer i det historiske materiale der er låst for os, og det er nok en fejl hos Google, og det tager tid at få dem tilgængelige igen. Ditte arbejder med det.

3.
Opsamling af GF

På baggrund af den brain storming vi havde på Generalforsamlingen i Jægerspris, havde Michael udarbejdet et materiale med en række udvalg og beskrev hvordan de kan fungere og lagde op til en drøftelse af opgaver og struktur.

Følgende udvalg er foreslået:

 1. Kommunikationsudvalg
 2. Kapsejladsudvalg
 3. Ungdomsudvalg
 4. It/Teknikudvalg
 5. Social/Tursejlerudvalg
 6. Båd/Teknik/Regeludvalg
 7. Flåder
 • Der er enighed om at der skal etableres en ny platform til blandt andet en ny web. – Der er to tidligere redaktører der har tilkendegivet at de er villige til at deltage i at redigere et blad igen.
 • Der er enighed om at de der skal deltage i udvalgene for IT og kommunikation skal være vant til at arbejde med de nye platforme, der også tilgodeser mobile enheder. – Der skal kommunikeres bedre ud om stævner og referenter skal udpeges inden stævnet. Den der afholder skippermøde, trækker lod om hvem der skal skrive et indlæg til bådpressen og webben/FB eller det bestemmes ud fra deltagerlisten. – Der skal annonceres i indbydelsen at deltagere er forpligtet til at påtage sig at skrive et referat af stævnet til pressen, hvis de bliver spurgt. Dette etableres af Flemming.
 • Michael og Nicolai definerer opgaven for de to udvalg, Kommunikation og IT. – Bestyrelsen skal invitere alle medlemmer og blandt de interesserede vælge dem der skal være i udvalgene.
 • Opstarten til en ny hjemmeside er dyrt og dertil kommer der det daglige vedligehold.
 • Vi skal lave en short liste af folk der har kompetencer til opgaven at oprette en hjemmeside. Opgaven skal defineres klart og åbne for at medlemmer kan være med.
 • Det er et must at flere kan gå ind og uploade stof på den nye hjemmeside.
 • Der holdes et møde om udvalgene for kommunikation og IT-arbejde.

4.
DM og ranglistesejladser

Der skal måske tænkes i nye former for sejladser, blandt andet med harestart.

Håndværker Cup må nok se på muligheder for at flytte stævnet til senere, med henblik på den nuværende situation med Coronavirus. Vi skal senest have et go eller no go 3 uger før start. Håndværker Cup kunne jo eventuelt afholdes sidst i juni eller slutte sæsonen sidst i september.

Uofficielt DM i distancesejlads for Folkebåde afholdes i år i forbindelse med Classic Fyn Rundt fra Kerteminde og tæller med i ranglisten.

a.
DM 2020

Marstal lader til at have fuld kontrol. Flemming er kontaktperson.

De mangler store oppustelige mærke. Claus forhører sig i Odense Sejlklub.

Per Røssel er næsten klar med en hjemmeside og tilmelding åbnes meget snart. Der er valgt 8 sejladser, med lidt længere sejladser end i Fåborgs DM.

b.
DM 2021

Sundby skal holde DM i 2021.

John er kontaktpersoner.

DM 2022?

Flere lokaliteter blev drøftet, blandt andet Horsens, Præstø, Kerteminde og Sønderborg. Der er enighed om at Sønderborg er første prioritet.

Nicolai spørger om der er interesse i Tyskland for et samlet DM, og spørger Sønderborg. Dette er tillige en opgave for et kommende kapsejladsudvalg.

c.
Der tænkes i en lokalitet til et ranglistestævne i det jyske i 2021. Flemming undersøger et par muligheder.

5.
NFIA a.
Guldpokal

2020: Eckernförde er godt i gang med forberedelserne.

2021: Tallin har fået det. Der arbejdes med muligheder for favorable færgebilletter. GP afholdes den 24. – 29 juli 2021.

2022: Per Buch kontaktes af John for et sted og tidspunkt. Det er Danmarks tur.

6.
Andet

Vi fortsætter med at kompensere formand og kassere med 1000 kr./år, samt Webredaktør med 500 kr. pr. år. Dette dækker alle mindre udgifter de har, under klubbens drift.

7.
Evt. og ny mødedato

 • Den 7. april kl. 19.30 afholdes der Skypemøde kl. 19.30. Primære punkter er:

Kapsejladskalender, Diverse udvalg, Web.

 • Den 21. april afholdes Skypemøde kl. 19.30
 • Målerskabeloner er hos Ditte og leveres til John.
 • Næste fysiske møde er i Greve, hos John, den 14. november 2020 kl. 10.00

Mødet sluttede kl. 13.00