21. april 2020

Udskriv

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30

Via Microsoft Teams

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Flemming Palm, Carl Otto Hedegård, Claus Lund og Lars Bræstrup Fraværende: Ingen.

Dagsorden vist med fedt print

 • Kommunikationsudvalg og IT/Teknik-udvalg
  • Mulige deltagere, der skal kontaktes up-front – hvem gør det

   Kommunikation: Flere medlemmer der har ytret ønske om at deltage spørges.

   • Flemming Palm vil stadig samle referater til web og bådpresse vedr. kapsejlads.
   • Michael tager en snak med de interesserede

   IT/Teknik: Nikolai har kontakt med flere, der gerne vil med i udvalget.

   • Der bør være én med teknisk indsigt.
   • Claus kender en der kan give en pris på etablering af en ny hjemmeside. – Det blev nævnt emner med
    kompetencer vi kan bruge. Michael kontakter disse personer.
  • Bestyrelsesrepræsentanter i udvalgene skal besluttes John er med i kommunikationsudvalg.

   Nikolai og Michael er med i It/Teknik udvalg.

  • Udkast til invitation (vedlagt) – kommentarer udbedes

   Vi drøftede Michaels udkast til en invitation og der blev ændret et par steder, hvorefter den blev godkendt. Den rundsendes til bestyrelsen inden den offentliggøres.

  • Plan for udsendelse
   • Der drøftedes en strategi for hvor og hvornår vi skal udsende nyhedsbrevet på de enkelte medier.
   • Det blev vedtaget at udsende det alle steder på samme tid.
   • Nyhedsbrev udsendes i næste uge på hjemmesiden og FB.
 • Nyt om kapsejladskalenderen
  • Flemmings forslag, hvad er næste skridt
   • Der drøftedes hvornår vi kan give Marstal besked. Flemming spørger Torben fra Marstal om deadline for beslutning.
   • Sejlerne efterlyser et beslutningstidspunkt for fastsættelse af datoer. Den ændrede kapsejladskalender offentliggøres i uge 18.
   • Søren formulerer en ændret kapsejladskalender.
   • Alle beslutninger skal naturligvis aftales med arrangørerne.
   • Flemmings forslag til en ændret kapsejladskalender ligger fast, dog kan DM eventuelt flyttes til september.

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30 Via Microsoft Teams

 • Kommunikation hvad hvornår og ad hvilke kanaler skal besluttes

  Flemming sender ændret kapsejladskalender rundt til kommentering og Michael samler udvalg og kapsejlads til ét nyhedsbrev og udsender det til alle medlemmer.

 • DM i 2022 fælles med Tyskland drøftes fortsat mellem Nikolai og Sönke Durst.
 • Nyhedsbreve i den nærmeste fremtid
  • Udvalg.

   Der udsendes et nyhedsbrev med info om både etablering af de to udvalg og den ændrede kapsejladskalender.

  • Kapsejlads.

   Se punkt 3a

  • Andet…
   • Bent Mallemuk Nielsen har spurgt om referatet kan sendes direkte via mail til alle medlemmer. Det gør vi fremover.
   • Nikolai fik ros for etablering af eSejlads mandag den 20. april med ca. 11 deltagere.
   • Fra to uafhængige givere er bestyrelsen blevet tilbudt en ungdomspokal. Søren har for en tid siden talt med en sponsor der tilbyder økonomi og en pokal, og vi afventer hvorledes det falder ud.

   Næste møde afholdes tirsdag den 12. maj kl. 19.30. Søren sender et link rundt.

Mødet sluttede 20.30

Referent: Lars Bræstrup