7. april 2020

Udskriv

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.30

Via Skype

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Flemming Palm, Carl

Otto Hedegård og Lars Bræstrup

Fraværende: Claus Lund med afbud

Dagsorden vist med fedt print

 • Status på kapsejladskalender 2020 v. Søren a: Håndværker Cup udsættes til senere.

b: DM i Marstal. Det blev besluttet at vente med anbefaling til Ærø Sejlforening, til der kommer en udmelding fra myndighederne vedr. forsamlinger i august.

Der er også det økonomiske spørgsmål hvis der er tvivl om afvikling.

Vi tager det op på mødet den 21. apr.

Flemming hører hvornår Marstal senest kan tage den endelige beslutning.

c: Guld Pokal i Eckernförde er aflyst!

d: Jægerspris tænker fortsat på at arrangere et efterårsstævne.

 • What to do – indtil Covis-19 er slut v. alle a: Der skal mere info på hjemmesiden med oplysninger om den ændrede situation.
  • eSejlads kunne være et alternativ pt.
  • Hjemmesiden giver ikke bred kommunikation, da for få medlemmer går ind dagligt her. E-mail og FB e.
  • Johns nyhedsbrev var godt og det vil være godt med et nyt brev efter vores næste møde.
  • Er der stemning for kapsejladser afholdt i september og oktober? Lad os høre om medlemmernes ønsker dette. Er der folk til at arrangere sejladser på det tidspunkt?

  Det er et emne til kommunikation via mail eller FB.

  Flemming sætter et opslag på FB med opfordring til debat.

  • Fyns Mesterskab og DM i distancesejlads er i fare for aflysning eller senere afvikling.
  • Debat vedr. hvornår sejladserne afvikles tages op på næste møde.
  • Næste møde den 21. april giver myndighedernes anvisninger sandsynligvis bedre baggrund for bestyrelsens dialog med arrangører og endelig beslutning for afvikling af sejladser.
 • DM og guldpokal de kommende år v. John a: DM i Sundby 2021 afholdes i uge 26 som et 3-dagsstævne. Bjørn har sagt ja til dommerhvervet.

 

b: Nikolai har snakket med tyskerne og de arbejder på at sprede stævnerne med 2 uger mellem hvert stævne i 2021.

 • Kommunikations- og IT/teknik Udvalg ved Michael (oplæg fra Nikolai og Michael vedlagt)

  a: Michael gennemgik et forslag til etablering af udvalgene. John nævnte at der skal præciseres nogle emner der skal arbejdes med i de enkelte udvalg. Kommunikation- og It/Teknik-udvalg er pt. vigtigst at få startet op.

  b: Det tilstræbes at det er en fra bestyrelsen der er formand eller menigt medlem i hvert udvalg. Det sikrer at bestyrelsen har god kontakt og overblik.

  c: John er “født” som formand for kommunikationsudvalg. Han bør være klubbens ansigt ud til medlemmerne.

  Flere medlemmer har ytret ønske om at deltage og foreslås som medlemmer.

  d. IT/Teknik-udvalg får Nikolei og Michael med fra bestyrelsen

  c: Udvalgene sættes i gang senest juni.

 • evt. og aftaler til næste møde
  • Søren indkalder via et link til næste møde
  • Årshjulet er på vej fra MM

  Næste møde tirsdag den 21. april kl. 19.30 via Skype eller Teams

Referent: Lars Bræstrup