2016

Udskriv

Referat af generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 5. marts 2016 kl.13.00 i Hellerup Sejlklub

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning på 25 kr til 350 kr/år
 1. Valg (I lige år)
  1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge

genopstiller)

 1. 1 bestyrelsessuppleant (Torben Simonsen genopstiller ikke)
 2. 1 revisor (Kjeld Skov genopstiller ikke)
 1. Eventuelt
  1. Uddeling af Englænderpokalen
  2. Diskussion af vindgrænser under DM

  i. Bestyrelsen kommer med et oplæg til ændring af nuværende DM statutter

Formand Ditte Andreasen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent “Mallemuk” Nielsen, som blev enstemmigt valgt.

Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Kim Kristensen og Erik Køster valgt

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder.

Bestyrelsen har vanen tro holdt 2 møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har yderligere holdt møder med årets DM arrangør i Hejlsminde/Kolding samt næste års arrangør i KDY.

I NFIA regi har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk komité samt AGM i NFIA. Den største indsats her har været fortsat arbejde med opdatering af klassereglerne i 2017, disse vil vi have til afstemning senere på dagsordenen i dag.

Økonomi styringen kører fornemt i vores nu veletablerede system, foreninglet.dk, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Vi har haft en støt stigning i

medlemstallet på hele 10%, noget vi kan være stolte af og som kan ses positivt i regnskabet. Som I har oplevet på det sidste er vi nu gået i gang med at implementere de nye muligheder for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk. Vi opfordrer så mange medlemmer som muligt til at tilmelde sig e-mail korrespondancen idet det sparer både tid og penge at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Vi har foreløbig lige over halvdelen af medlemsskaren tilmeldt elektronisk post. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få “gammeldags” breve til dem som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelses omkostninger er på vej til at blive reduceret kraftigt.

Vi har ved årets bådudstilling i Fredericia haft en flot og velbesøgt stand, som dannede ramme om ranglistens præmieoverrækkelse efter en god og konstruktiv generalforsamling i Kolding Sejlklub. Både generalforsamling og præmieoverrækkelse have flot fremmøde, og vi fik uddelt nogle lækre sponsor præmier indsamlet af bestyrelsens sponsor udvalg. Vi skylder stor tak til alle de lokale sejlere som har knoklet for at få det op at stå.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Warnemünde, med 56 deltagende både. Tibbe Tit lå lunt til at tage pokalen igen, der var spænding om pladsen frem til det sidste, men de kunne i sidste ende ikke hamle op med en meget flot sejlende Ulf Kipcke fra Tyskland. Vi vil dog stadig sige tillykke med en meget flot 2. plads til Brian, Michael og Claus. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Helsinki i år, Kerteminde i 2017, Simrishamn 2018, Århus 2019. 2020 må blive et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Hejlsminde, i et samarbejde mellem Kolding og Hejlsminde sejlklubber. Vi må nok erkende at uge 28 ikke er den uge på året som trækker flest sejlere til, det har vi taget ved lære af. Ugen bød på store vejrmæssige udfordringer i form af meget kraftig vind, hvilket gjorde sig udslag i mange havarier og få både som gennemførte alle sejladser. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel endnu engang under de svære forhold. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag blev afprøvet ved årets DM: vi havde åbnet op for udenlandsk deltagelse, hvilket resulterede i 2 både som var kørt hertil hele vejen fra Finland. Vi håber at mange danske sejlere vil gengælde besøget og tage op for at sejle kommende sæsons Guldpokal i Finland. Ligeledes kan vi allerede nu se 2 svenske både tilmeldt dette års DM.

Vi er stadig i den luksuriøse situation at klubberne kappes om at få lov til at afholde vores DM. Som det ser ud lige nu har vi kun et enkelt åbent år helt frem til 2021! De kommende DM arrangører vil blive: KDY/Tårbæk i år, afholdt i Skovshoved; 2017: Ebeltoft Vig, vi er i god kommunikation med dem allerede; 2018: Flensborg, holdt sammen med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. Vi vil også fremadrettet begynde at eksperimentere lidt med tidspunkt og længde for stævnet, specielt i de år hvor Guldpokalen også afholdes i Danmark. Således har er vi i dialog med Ebeltoft Vig om muligheden for at DM i 2017 kunne afholdes over 3 dage inkl. Weekend enten i slut august eller start september.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Vi omlagde også rangliste strukturen lidt, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab). Dette har formentlig har været medvirkende til at der var lidt øget deltagertal ved disse stævner i forhold til sidste år og vi vil fortsætte strukturen i år med før vi evaluerer. Derudover har vi haft nogle meget flotte lodtrækningspræmier – også dette vil vi fortsætte med, om end præmierne vil være lidt mindre i år. Vi vil fortsat lægge hovedet i blød for hvordan deltager tallet kan hæves fra de ca. 50 både vi har set de seneste år. Vi vil fortsætte den nye struktur i året der kommer, og håber at så mange som muligt vil bakke op om det.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. I år kommer også Englænderpokalen igen i spil, idet der har været flotte beretninger at læse i bladet. Per har dog ytret ønske om snart at træde af fra posten, og vi er derfor på udkig efter en ny redaktør. Hvis der skulle sidde en med ønske om at videreføre traditionen, må vedkommende endelig henvende sig til bestyrelsen herom.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Endelig blev der i efteråret sejlet San Francisco Cup med deltagelse af 3 danske besætninger. Det var som sædvanlig et flot arrangeret stævne, de amerikanske sejlere er jo kendt for deres gæstfrihed – og flottere rammer at sejle i kan man næppe bede om.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Spørgsmål til beretning:

Erik Køster: Tysk/dansk mesterskab sammen, hvordan fungerer det kan tysker bliv Dansk Mester?

Svar Ditte: Der arbejdes på hvordan arrangementet skal fungere. Der tales med Tysk Folkebådsklub og Flensburg Yacht Club. Men DS statutter tillader ikke at udenlands besætning vinder Dansk Mesterskab.

Per Dam: Er det rigtigt at DM i Ebeltoft ikke bliver uge 27?

Svar : Ja stævnet rykkes evt. til lige efter Århus Festuge.

Kim Kallesen: Hvorfor er både Skovshoved, KDY og Tårbæk nævnt vedr. DM 2016?

Svar: Skovshoved er det sted stævnet afholdes. Arrangør er KDY og hjælpeklub er Tårbæk.

Johnny Nielsen: Husk udenlands forsikring på trailer og både hvis du skal til Flensborg.

 1. Regnskab

Da kasserer Michael Møller desværre ikke kunne være til stede, fremlagde Ditte regnskabet, som var omdelt på bordene.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

Budget:

Ditte fremlagde budgettet for 2016. Budgettet blev taget til efterretning.

 1. Indkomne forslag

Bjarne Marcussen gjorde først opmærksom på den clarification (præcisering) som NFIA har lavet omkring kølen. Generelt har man ved kontrolmålinger fundet ud af at de fleste køle er for tynde, det tænker NFIA stadig over hvad man skal gøre ved. Men det har medført at NFIA nu har præciseret at det er tilladt at pakke sin køl ind i diverse materialer, som f.eks. glasfiber og polyester.

Der er også ved nogle af sidste sæsons stævner set køle som er lidt for ret kantede i rundingen i bunden af kølen, i forhold til de regler som altid har været gældende. Derfor er der nu lavet måleskabeloner som vil blive brugt til større stævner i ind og udland.

Spørgsmål:

Johnny: Hvad gør man hvis der er et problem med køl formen? Kan måleskabelonen evt. sendes ud?

Svar: Ditte og Bjarne medbringer skabelonerne til stævnerne, så man kan få kontrolmålt sin køl. Der ligger også tegning på NFIA´s hjemmeside.

Knud Peter: Hvilke tolerancer accepteres?

Johs: Kan man regne med at hvis kølen følger skroget, så er kølen i den rigtige tykkelse?

Per Røssel: Opfordrer til at der ikke anvendes den hårde linje i første omgang. Det vil være ærgerligt at køre til Findland og blive sendt hjem igen

Per Dam: Opfordrer NFIA lande til at oplyse sejlerne om problemet.

Benny: Mener at et klassebevis på båden bør være nok, da båden så er målt en gang.

Kim: Mener en advarsel i første omgang er nok.

Bjarne: Oplyser om at en hurtig båd til DM og GP havde skarpkantet køl, og han mener at det gør båden væsentligt hurtigere.

Bjarne Marcussen fremlagde efterfølgende de forslag til regelændringer, som denne generalforsamling skulle stemme om. Efterfølgende skal der på NFIA møde ved Guldpokalen i Finland, stemmes om disse regelændringsforslag. Hvert land har et antal stemmer i forhold til antal både. Danmarks stemme har den ordlyd som blev vedtaget på denne generalforsamling.

Drafting wording for NFIA rule Changes to com in force 2017:

8.20: A furling device for headsails is prohibited. A headsail furling device may be fitted instead of a fixed forestay deck fitting. Furling of the headsail is prohibited while sailing.

8.60: No device other than a topping lift is permitted applying vertical lift to the main
boom. The mounting points of a topping lift shall be above the M.B. No. III and abaft the boom M.B. (boom point).

9.21: The mainsail shall comply with the measurements on the measurement diagram.

The luff of the sail shall either have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the mast groove while racing or the luff of the sail may be attached to the mast by slides.

The foot of the sail shall have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the boom´s groove while racing.

9.24: The outside lengths of the batten pockets shall not exceed:

Top 800 mm.

Lower three 1050 mm.

13.10: There shall be two or three persons on board while racing. Only if the total weight of three crew members does not exceed 200 kg, the crew may consist of four persons. The number of persons may be specified in the Notice of race. A boat shall complete with the same number of persons throughout an event. Any change of person (crew) shall be approved by the Race Committee.

Kommentarer:

Erik Køster 9.21: Spørger til rebning.

Svar: Det har altid været tilladt og muligt også med træmast.

Kim Kallesen 9.24: Hvad siger sejlmagerne, er det fornuftigt med denne ændring?

Svar: Ja sejlmagerne mener at det forlænger levetiden på sejlene.

Benny 8.20: Er fast headfoil profil tilladt?

Svar: Nej det er det ikke, der er kun tale om at tillade en rulle som drejer stålwireren rundt.

Benny 8.60: Er det egentligt i orden at sætte bomdirk fast i storsejlsfaldet og hejse det med op?

Svar: Nej ikke med mindre at det bliver fastgjort på faldet så det sidder over M.B. III. Og det skal være hele sejladsen.

Afstemning: Alle 5 regelændringsforslag blev vedtaget med lutter ja stemmer, med den bemærkning at det bør præciseres at det i regel 8.20 kun er en wire som må bruges og ikke et fast headfoil profil.

Som en sidebemærkning spørger Kim Kallesen om det er tilladt med alu anker. Det er det, blot det vejer 6 kg. og der er min. 6 kg. tilhørende ankerkæde.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog en kontingent stigning på 25 kr. til 350 kr./år. Dette vil først være gældende fra år 2017.

Baggrunden er at det nuværende aktivitetsniveau resulterer i et systematisk underskud, og at man forsøger at afbøde dette med en kontingentforhøjelse, så kassen ikke udvandes for hurtigt.

Kommentar Per Røssel: Tidligere generalforsamlinger har bedt bestyrelsen om at nedbringe kassebeholdningen, da den var uforholdsmæssig for stor, og nu det sker vil man stoppe det igen. Hvorfor?

Svar: Kassebeholdningen er stødt dalende, og vil for hurtigt komme for langt ned, derfor foreslår bestyrelsen denne kontingentforhøjelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.
Valg (i ulige år)

Formand: Ditte Andreasen genvalgt med akklamation.

2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Kæstel og Flemming Palm genvalgt med akklamation.

1 revisorsuppleant: Torben Simonsen genopstiller ikke. Sonny Kallehave fra Nysted blev valgt med akklamation.

1 revisor: Kjeld Skov genopstiller ikke. Hans Friis fra Jægerspris blev valgt med akklamation.

7.
Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Lisa Thurøe fik tildelt Englænderpokalen for den fantastiske turberetning med folkebåden Private Lady på Limfjorden. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen bliver afleveret i Kerteminde.

 1. Diskussion af vindgrænser under DM

Baggrunden for denne diskussion er sidste sommers meget blæsende DM i Hejlsminde, hvor deltagerne faldt som fluer, og stævnet i høj grad blev præget at få deltagere i de enkelte sejladser og forholdsvis mange haverier.

Ditte forklarer omkring statutterne vedr. vindstyrker til DM sejladser for folkebåde. Dommer Thomas Jørgensen er blevet spurgt til råds, og han oplyser at en dommer altid vil forsøge at følge de gældende skrevne regler.

ISAF anbefaler I øvrigt 12,5 m/sekund.

Nuværende tekst i DANSK FOLKEBÅDSKLUBS FORSKRIFTER FOR AFHOLDELSE AF

DANMARKSMESTERSKABER

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til 15 m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

Bestyrelsens forslag til ny tekst:

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til x m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Banelederen har til enhver tid bemyndigelse til at vurdere betingelserne uegnede til sejlads grundet kastevinde, voldsomme bølger eller andre forhold som forværrer sikkerheden eller muligheden for at lægge en bane. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

X kan enten være uændret 15 m/s eller reduceres til 14, 13 eller 12 m/s. Den endeligt angivne maksimum vindstyrke vil være punkt for debat under årets generalforsamling.

Kommentarer:

Kim Kallesen: Havneforhold kan have stor indflydelse på om der kan sejles.

Johnny: Det var problematisk at dommerne ikke hurtigt fik startet 2 sejlads den først dag til DM i Hejlsminde. Det gjorde at flere fik ødelagt sejl.

Svar Ditte: Det var grej problemer og manglende følgebåde der var årsagen, hvilket naturligvis ikke var tilfredsstillende.

Meddommer til DM 2015 Hans Friis: Forklarer at dommerbesætningen havde mindst lige så store udfordringer som sejlerne.

Per Dam: Spørger ind til om der er sikkerhed nok til de Danske stævner? I Tyskland er der altid flere redningsfartøjer med ude.

Svar Ditte: Ved formøder med sejlklubberne lægger DFK altid stor vægt på at sikkerheden skal være i orden, og sejlklubberne accepterer dette. Men de faktiske forhold under stævnerne er desværre ikke altid i orden.

Peter Brøgger: Opfordrer til at bådene hjælpes ad internt.

Kim Kallesen: Foreslår demokratisk afstemning blandt sejlere om der skal sejles eller ej.

Svar: Det er ikke muligt i forhold til kapsejladsreglerne.

Per Dam: Opfordrer til afholdelse af skippermøder omkring problemet med for meget vind.

Sonny: Mener ikke DM er attraktivt med 3 både.

Ditte: Mener stadig at det kan være skægt i 14 meter/sek., hvis forholdene med bølger og kastevinde er til det.

Lars Bræstrup: Anbefaler at der ikke lægges for store begrænsninger på.

Leif Pipper: Opfordrer til at det er op til dommerne at bestemme ud fra de forhold der nu engang er til stede.

Michael Belvad: Opfordrer til at tiden for måling af vindstyrken nedsættes.

Brøgger: Opfordrer til helt at fjerne begrænsningen og lade dommerne bestemme.

Johnny: Man bør på dagen stemme om der skal sejles.

Ditte og Flemming Palm svarer: Ikke muligt iht. kapsejladsreglerne, og at det vil skabe unødig splid pga. de forskellige bådes interne placeringer inden en afstemning.

Hans Friis: Henviser til statutterne hvor der skal sejles 4 sejladser og min 6 timer i alt.

Det kan blive problematisk hvis vindgrænsen sættes for langt ned.

Erik Køster: Opfordrer til at holde fast i teksten.

Benny: Opfordrer til at banelederen får mere en blot en max. vindhastighed at forholde sig til.

Kim Kallesen: Opfordrer til at sikkerheden prioriteres.

Benny: Teksten skal tilrettes til at der skal stå hvad konsekvensen er hvis det blæser for meget. Teksten er ikke 100% klar.

Bent Mallemuk: Det sidste ord er at bestyrelsen får et ja til at gå hjem og arbejde videre med teksten.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 15.00, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 36 sejlere ved generalforsamlingen.

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

_____________________________________

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

_____________________________________