2015

Udskriv

Referat af Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub afholdt lørdag den 7. Marts 2015 kl. 10:00 i Kolding Sejlklub.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  2. Forslag fra Jørgen Heidemann om rulleforstag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (i ulige år)
 1. Kasserer (Steen Weber genopstiller ikke)
 2. 3 bestyrelsesmedlemmer ( Heines Nielsen og Jakob Frost genopstiller ikke, Peter Brøgger er villig til genvalg)
 3. 1 bestyrelsessuppleant (Svend Ipsen er villig til genvalg)
 4. 1 revisor (Lars Dalbøge er villig til genvalg)
  1. Evt.
   1. Uddeling af Englænderpokalen
   2. Gennemgang af nye DM forskrifter og ny ranglistestruktur

Formanden Ditte Andreasen bød velkommen til de 44 fremmødte medlemmer.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bent “Mallemuk” Nielsen, som blev valgt. Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der blev nedsat stemmeudvalg bestående af Bjarne Marcussen fra Fåborg og Kim Kristensen fra Jægerspris

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning:

“Bestyrelsen har i året der er gået holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har bl.a.

arbejdet med at finde gode stævnearrangører og koordinere med årets DM arrangør i Lynæs samt næste års arrangør i Hejlsminde/Kolding, og sørget for sponsorer til ranglisten.

I INFIA regi har vi haft noget udskiftning, idet Søren Kæstel har afløst Per Damm som næstformand mens Bjarne Marcussen har afløst Heines Nielsen i teknisk kommité. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både Per og Heines for deres indstats i NFIA. Arbejdet med at diskutere, hvilke regler der skal kigges på frem mod næste opdatering af klassereglerne i 2017, er fortsat. Således bliver der for eksempel set positivt på at tillade montering af rulleforstag men ikke brug heraf under kapsejlads, samt tilladelse af slæder i storsejlet. Derimod er andre forslag blevet kasseret af forskellige årsag, dette gælder for eksempel brug af spiler eller genakker under kapsejlads, og tilladelse til nye materialer til sejldug. Derudover har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk kommité samt AGM (generalforsamling) i NFIA.

Økonomistyringen er der efterhånden ved at være rigtig godt styr på. Takket være en stor indsats fra Steen Weber og Michael Møller er vores nye system foreninglet.dk nu oppe at køre, og fungerer upåklageligt. Der har været nogle udmeldelser og der er tilkommet 30 nye medlemmer. Der er nye muligheder for udsendelse af korrespondence til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk, og vi har derfor iværksat et projekt med at få opdateret så mange medlemmers e-mail adresser som muligt. Der er både tid og penge at spare ved at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Det lykkedes desværre ikke at få helt på plads inden udsendelse af indbydelse til denne generalforsamling, men det er vores håb, at størstedelen af medlemmerne til næste år kun vil modtage elektronisk indbydelse. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få “gammeldags” breve til dem, som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelsesomkostninger vil forhåbentlig blive reduceret kraftigt.

Efter at Bella Center sidste år annoncerede, at de ikke længere vil arrangere bådudstilling, lagde vi hovederne i blød for at finde ud af, hvad vi så skulle gøre i lige år, hvor vi har generalforsamlingen øst for Storebælt. Vi endte med at arrangere en sejlerdag afholdt i Hellerup Sejlklub, hvor vi både havde fine indslag om tursejlads og de nye ror, en brainstorming session om folkebådens fremtid, generalforsamling og præmieoverrækkelse for ranglisten. DFK var vært ved både frokost undervejs og en fadøl til præmieoverrækkelsen. Arrangementet viste sig at være en stor succes, idet omkring 50 sejlere mødte frem til de forskellige indslag + generalforsamlingen, og endnu flere stødte til under præmieoverrækkelsen. Vi har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger, og det er vores plan, at vi vil gentage et lignende arrangement i forbindelse med generalforsamling øst for Storebælt fremadrettet.

Der har de senere år været flere og flere tegn på, at de forskellige klassebådsorganisationer ønsker et større samarbejde, og at man måske ikke har været helt tilfreds med Sejlunionens støtte omkring klassebådssejlads. Det fik i eftersommeren H-bådenes formand, Henrik Toft, op af stolen, og vi bakkede hurtigt op omkring ønsket om dialog med unionen. Vi to klasser tog initiativ til at lægge lidt pres på unionen, og det udmøntede sig ved et nyt klassebådsforum, som blev sparket i gang ved et møde i Kerteminde i februar. Der var stor opbakning til mødet med fremmøde fra rigtig mange klasser, og der er nu ved at blive sat lidt struktur på samarbejdet. Formålet er dels noget vidensdeling, dels samarbejde om stævner, uddannelse af målere og baneledere, promovering af klassebådssejlads – og hvad klasserne i øvrigt kan blive enige om.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen, som blev afholdt i Kerteminde, og det var med den flotteste danske deltagelse, vi har set i mange år, med hele 26 danske både på startlinien. Derudover var der deltagelse fra både Tyskland, Sverige, Finland, England og USA — alt i alt 52 deltagere til et meget succesrigt stævne på det, der nok af mange betragtes som folkebådens hjemmebane. Endnu engang kan vi være stolte af at pokalen landede på danske hænder, tillykke til Brian, Michael og Claus fra Sundby Sejlforening.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt hos vores gode venner i Lynæs, og vi var endnu engang velsignet med forrygende sommervejr kombineret med fin vind under hele stævnet. Lynæs Sejlklub har efterhånden arrangeret en del stævner for os, og de lavede også denne gang et fremragende stævne. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel. Desværre gik det flotte deltagertal ved Guldpokalen nok lidt ud over DM deltagelsen, hvor vi nok kunne have ønsket os lidt flere deltagere. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag kan ses allerede til dette års DM: vi har åbnet op for udenlandsk deltagelse. Derudover diskuterer vi både antal sejladsdage, antal sejladser, samt tidsmæssig placering af stævnet. Specielt kunne det nok være værd at se på de år, hvor Guldpokalen lige som i forgangen sæson afholdes i

Danmark, om man de år kunne gøre det mere attraktivt at deltage ved begge stævner. Debatten vil formentlig fortsætte i årene fremover, hvor vi løbende vil afveje stemningen hos sejlerne og vurdere, hvordan vi gør det bedst for de fleste — vel vidende at vi aldrig vil kunne give alle præcis den løsning de foretrækker.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner, som bad om det, med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften, når sejlerne ankommer. Når det er sagt, fortsætter vi med at lægge hovederne i blød for, hvordan deltagertallet kan hæves fra de ca. 50 både, vi har set de seneste år. I vil derfor se, at vi til dette år har lagt ranglistestrukturen lidt om, så vi har færre stævner, som til gengæld får større anerkendelse. Det er også vores plan fremover at komme med forskellige tiltag, som skal gøre det mere attraktivt at deltage, ligesom vi kommer til at bakke mere op om andre arrangementer rundt omkring i landet, men det vil Søren komme med mere om senere under eventuelt.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Lars har også endnu en gang været tovholder for et tursejler træf i Marstal i pinsen. Da der var begrænset interesse for arrangementet, vil det ikke blive gentaget i år. Men vi tænker fortsæt meget over, hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. Det eneste man kunne ønske sig her var nogle turberetninger — sådan nogen plejer at være hyggelig læsning, og en god en af slagsen kan jo belønnes med Englænderpokalen, vores vandrepræmie for bedste turberetning, som desværre ikke kommer til uddeling i år.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale — trods lidt tekniske problemer med opslagstavlen på det sidste.

Endelig blev der i foråret afholdt en forrygende Sessan Pokal i Berlin, arrangøren var SV03. Der var ikke sparet på noget, og de havde fået kørt både til fra andre byer i Tyskland for at få deltagerantallet helt op på 52 både, hvilket gav plads til 26 hold fra 7 forskellige nationer. Meget imponerende, og skønt at se deltagere fra lande, vi ikke tidligere har set meget til: Estland og Ungarn. Også denne pokal havnede igen på danske hænder, hos det forsvarende Team Kolding. Tillykke også til jer.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med stort applaus.

3. Regnskab v. Steen Weber. Regnskabet blev udleveret.

Efter fremlæggelsen var der et par spørgsmål, som Steen svarede på. Vi har nu 304 medlemmer. Der kom 30 nye medlemmer i 2014 og i år er der allerede kommet 6 nye.

Tilskud til ikke-rangliste stævner. Øvrige stævner = tursejlerstævner. Udstillinger: Fredericia.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Steen Weber oplyste, at budgettet vi nu vedtager, er for indeværende år.

Kommentarer til budgettet: Erik Madsen, fremsendelse af medlemsblad er dyrt — kan lægges ud på nettet. Ca. 1/3 af kontingentet. Per Røssel foreslog, at det kunne være frivilligt om man vil have det pr. mail eller fysisk. Michael Møller oplyste, at ikke den store besparelse at skære ned på antallet af blade. Annette nævnte, at det har værdi at bladene ligger i sejlklubberne. Tidligere redaktør NielsUlrich Barslev syntes det er positivt at få bladet fysisk og rart med tilbagemeldinger fra glade læsere Bestyrelsen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 1. Indkomne forslag
 1. Bestyrelsen foreslog vedtægtsændring af 5 4, stk. 2, så kontingentet skal være betalt senest den

  15. februar (inden generealforsamlingen) i stedet for senest 1. april. Ingen bemærkninger. Vedtaget.

 2. Forslag fra Jørgen Heidemann om at det blev lovligt med rulleforstag. Forslag med begrundelse og illustration blev omdelt. Ditte Andreasen opridsede procedure for regelændringer. Hvert 4. år behandler NIFA forslag om regelændringer, næste gang i 2016. Bestyrelsen er positiv over for Jørgens forslag og følgende formulering blev godkendt af generalforsamlingen: “Bestyrelsen pålægges at arbejde for tilladelse til rullebeslag på forstag, men ikke benyttelse under kapsejlads.

  Endelig indstilling vedtages på generalforsamlingen i 2016.”

  1. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 25. gang på 325 kr. årligt. Vedtaget.
  2. Valg
 3. Kasserer Sten Weber afgår. Michael Møller blev valgt uden modkandidat. Ditte stor tak til Sten Weber.
 4. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Heines Nielsen fra Kolding og Jacob Frost fra Fåborg går af. Peter Brøgger fra Århus blev genvalgt og Lars Bræstrup fra Svendborg og Bjarne Marcussen fra Fåborg blev valgt.
 5. 1 bestyrelsessuppleant: Torben Simonsen fra Holbæk blev valgt.
 6. 1 revisor: Lars Dalbøge fra Århus blev genvalgt.
  1. Evt.
 7. Englænderpokalen — punktet udgik, der forelå ingen beretninger.
 8. Søren Kæstel gennemgik de nye forskrifter for afholdelse af DM forskrifter og ny ranglistestruktur. Retningslinier for DM gælder fra i år — John holdning til at sejle med andre klasser? Søren oplyste, at det ikke umiddelbart er planen. Måske indføres det senere i forskrifterne, at vi ikke vil sejle på samme bane som andre klasser. Måske krav fremover fra Dansk Sejlunion om banedeling. Selv om det ikke er nævnt er der mulighed for international deltagelse. Blød formulering om banedeling. Per Røssel supplerende med præcisering af, at vi sejler efter DS forskrifter.

  Søren fortalte, at der bliver lavet ny hjemmeside til ranglisten og ny hjemmeside til DM hvert år — gøres til genbrug, så klubben administrerer den og dermed gør det lettere for den arrangerende klub. Begrundelsen for det færre antal ranglistestævner er ønsket om, at deltagelse i disse få stævner prioriteres og at der kan lokke flere med til de øvrige stævner, når de stærkeste i klasssen ikke deltager. Stadig betragtelig lodtrækningspræmie til øvrige stævner, så det også er attraktivt at deltage her.

  Søren oplyste, at der sejles om NIFA guldpokaler inden for de næste 5 år følgende steder: 2015 Warnemünde

 9. Helsinki (udfordring med transportomkostninger evt. søtransport fra Århus)
 10. Kerteminde 75 års fødselsdag 2018 Sverige mellem Ystad og Halmstad

  2019 Århus

  Som afslutning sagde Erik Madsen fra Kolding: “Vi glæder os til at se jer til DM 2015.”

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

  Formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

  Generalforsamlingen sluttede kl. 11:50.

  Referenter: Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev fra Glyngøre (Sallingsund Sejlklub)