16. dec 2021

Udskriv

Teams, torsdag d. 16. december 2021

Bestyrelsesmøde i DFK

Referent: Petra Jørs

Deltagere: John Wulff, Lars Bræstrup, Michael Møller, Nikolai Kold, Peter Secher, Claus Lund, Petra Jørs, Søren Kæstel

Dagsorden:

 1. Generalforsamling 2022

Planlægges til at afholdes både i et fysisk og online format.

Valg af sted: Venter på tilbagemelding fra Jægerspris.

Følgende er ordinært på valg: John, Petra, Søren, Claus. Søren træder ud af bestyrelsen, resten er på genvalg.

Dirigent: Bent er dirigent.

Folk til teknisk afvikling: Vi mangler to til at hjælpe.

Regnskab og budget: Foreløbigt regnskab er igen i år ganske fornuftigt. Vi rammer et lille overskud. Vi har fået mange nye medlemmer, sponsorindtægter og ikke haft overraskende udgifter, ift. hvad vi har budgetteret med. Næste års budget regner ikke med flere nye medlemmer, sænker hjemmesideudgifter, da den nye hjemmeside er i luften, fastholdt udgifter til medlemsbladet og sat flere penge af til DM.

Emner til beretning 2021:

 • Ny hjemmeside
 • To medlemsblade
 • Ny kommunikationsstruktur og -strategi
 • Nye medlemmer
 • Nye sponsorer
 • Kapsejladsresultater
 • Sejlads under COVID-19
 • DM 2022 som træfpunkt

Indkaldelse til GF 2022: Michael har rettet i indbydelsen fra sidste år.

Fordeling af opgaver:

 • Skaffe lyd- og videoudstyr til et blended mødeformat med fysiske og online deltagere.
 • Nikolai skal finde tekniske hjælpere.
 • Sejlerdag afholdes fysisk i forlængelse af GF: Forslag til oplægsholder er Theis Palm, Morten Henriksen, Henrik Jarl Thurøe eller Niels Frølund.
 • Tidsplan: Michael lavede en god plan sidste år.
 1. DM 2022

Der er udfordringer ift. Ebeltofts manglende DS-medlemskab.

Niels Frølund arbejder hårdt på at løse udfordringer og mobilisere kræfter til afholdelse af DM. Der er styr på mærkebåd etc.

Han inviteres til næste bestyrelsesmøde d. 6. januar 2022, så han kan opdateres os, og så vi kan bakke ham op og bidrage på bedste vis.

John har kontakten, Nikolai opdateres indtil videre af John.

 1. Kapsejladsudvalget

Intet nyt.

 1. Tur- og trivselsudvalget

Intet nyt.

 1. Kapsejladskalender 2022

Jyske mesterskaber afholdes d. 10.-11. september 2022 i Kolding. Peter bekræfter, at klubben melder klar

 1. Ranglisteregler

Regler for fast skipper og/eller båd: I de nuværende regler står, at det er båd med bådejer og besætning, der deltager. Samme båd med samme rorsmand skal være gennemgående. Hvis man har brug for en afløser for rorsmanden, skal man ansøge bestyrelsen forud for ranglistestævnet. Man ser dog gerne, at det er et andet besætningsmedlem, der agerer afløser for rorsmanden. => Formulering ændres, så reglerne fremgår tydeligt

 1. Eventuelt

Vi mangler fortsat at få overført materiale fra den gamle hjemmeside.

Hvidbog for DM skal opdateres: John gennemgår den og rundsender.

 1. Næste bestyrelsesmøde er d. 6. januar 2022 19.30