05 maj 2023

Udskriv

Konstituerende bestyrelsesmøde 5. maj 2023

Deltagere: Michael Guldmann, John Wulff, Peder Bo Nielsen, Per Puck, Petra Jørs

  1. Velkomst v. John
  2. Konstituering: Hvem er vi? Hvad kan vi byde ind med?

Michael: Byde nye velkomne, forbedre sig i kapsejlads 

Petra: Redaktør på bladet, kommunikation

Peder Bo: Arrangerede vores stand på bådmessen, har været med i klassen i mange år

Per: Erfaring med ledelse, rekruttere nye sejlere, sejlklubber som arrangører

Kommentarer:

Michael: Finde en fast arrangør til JM. Samme tid, samme sted, samme arrangører er der mange fordele i.

John: Sejlet folkebåd altid, formand

  1. Hvad har vi af opgaver?

Udvalgsposter:

Kapsejlads – Michael og John

Tur og trivsel – Peder Bo

Blad / kommunikation – Petra

Sponsor – Alle har øjnene åbne

Drift / administration – John

Hjemmeside – John

Rekruttering / medlemmer – Per

Spørgsmål om ressourcer, vi må prioritere.

  1. Opgaver:

Medlemsanalyse: Hvem er vi, og hvad skal vi prioritere?

Rekruttering af nye medlemmer og nye kapsejlere: Skal nye medlemmer f.eks. have første år gratis medlemskab?

=> Per og Michael kommer med udspil

Michael tager fat i kapsejlere ift. deltagelse til IDDM

Sponsorater/annoncer til bladet => Petra kommer med udspil og priser

Vandrepokaler skal ajourføres og lokaliseres => Peder Bo

  1. Kommende bestyrelsesmøder:

Mandag d. 22. maj kl. 20.00 – John sender dagsorden til Petra, og Petra sender ud med Teams-invitation

Mandag d. 5. juni kl. 20.00 – John sender dagsorden til Petra, og Petra sender ud med Teams-invitation