Vær opmærksom på utætheder omkring beslag på dæk…

Vores Folkebåd er fra 1991 og nu ca. 26 år gammel. Det er jo ingen alder og alligevel opdager vi med mellemrum små skavanker, der skal ordnes før det udvikler sig til reelle problemer.
Til min overraskelse opdagede jeg, da jeg tog motorbeslaget af i afteråret, at rundt om hullet ved et af de dæksbøs der er monteret gennem dækket, var dækket sunket sammen og vandet kunne komme uhindret ind i balsatræet. Det er en hændelse der kræver omgående handling. Hvis vandet får adgang til balsatræet over længere tid, rådner det bort mellem de to lag glasfiber som dækket består af. Og uden balsatræ som distancemateriale mister dækket sin styrke. Her kræver det at vandet hindres adgang, sånedbrydning af balsakernen stoppes. Træpladen under motorbeslaget havde skjult skaden.

 

Nu har jeg da heldigvis lært som bådebygger og kender en løsning på problemet. Alle 4 dæksbøs blev demonteret. Det viste sig at der IKKE var udført vandtæt lukning mellem bøs og balsatræ på nogen af hullerne.

Jeg tog en umbracho nøgle, se foto, og satte i min boremaskine. Med denne specielt tilslebne umbracho nøgle kørte jeg den langsomt rundt i hullet og skrabede balsa træ ud rundt om hullet. Hvis balsatræet er lysebrunt er det ikke begyndt at rådne, hvis det er sort kræver det at der graves dybere ind for at fjerne det skadede balsa. Med en støvsuger rensede jeg op og tilsidst havde jeg ca 10 – 12 mm afstand fra hullet i dæk til balsa træ om hullet. Nu tapede jeg alle hullerne til nedefra, så det epoxymasse jeg fylder hul og udskrabning op med, ikke forsvinder ned i båden. Herefter blandes epoxymassen og spartles ned i hullerne omhyggeligt, så det kommer helt ud til balsatræet.Det hul hvor dækket var sunket rundt om dæksbøsset, måtte jeg bore op til et større hul uden om det oprindelige hul. Jeg tog et stykke krydsfiner og med en hulsav borede jeg et hul, som senere skulle bruges som styring af hulsaven, når der skulle bores i dækket. Styringspladen med det nyligt borede hul blev placeret lige over det skadede område og så trådte jeg på pladen, så den var fikseret. Nu kunne jeg sætte hulsaven ned gennem styrepladen og bore det dårlige dækvæk. Pas på ikke at gå gennem det underste lag glasfiber! Efter balsatræet var skrabet ud med umbrachonøglen, uden om det nu større hul, blev hullet fyldt med epoxymasse.Næste dag kunne jeg bore alle 4 huller op med det bor der passer til dæksbøssene, og det gør ikke noget at boret er 1 mm større end bøsset. Nu kunne alle 4 bøs monteres med tætningsmasse og spændes moderat. En uge senere, når epoxy og tætningsmasse er hærdet, kan de alle spændes mere kontant. En af fordelene ved denne fremgangsmåde er at der kan spændes sammen om dækket uden af det synker.Det hul der var blev noget større end de øvrige tre, kunne jeg lægge en 10 mm rustfri skærmskive af stor diameter under hovedet på bøsset.                                                          

 

Denne ide med en vandtæt lukning mellem bolte og skruer i beslag på dæk er vigtig ved alle beslag. Det langsomt indsivende vand er en sikker kilde til nedbrydning af balsatræet i mellem de to lag glasfiber, som dækket består af. Der hvor standartbeslagene sidder er der som regel indlagt materiale der sikrer tæthed og modstår tryk. Men de beslag vi sejlere finder på at montere senere er ikke ok, hvis der ikke er lukket vandtæt mellem bolte/skruer og balsa.Vi har valgt at undvære pladen under motorbeslaget, da vi ikke rigtigt tillægger den nogen betydning. Det er lettere at holde dækket rent rundt om beslaget uden den. Som afstand mellem stålbeslag og dæksbøs har jeg lagt 4 etronax klodser, der ikke flækker eller rådner, da det er et fiberprodukt. Uden disse afstandsklodser kommer beslaget ned og rører agterspejlet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg håber overstående kan give mod på at gøre noget ved de huller der ikke er pakket tætte.
Sejlerhilsen
Lars Bræstrup
E-mail: labra1048@gmail.co