Trim: Opstramning af mast

Udskriv

Månedens tip 5/02

Når båden skal i forårstrim, er der nogle udgangspunkter, som er gode at checke: Mastens hældning, mastens placering langskibs, riggens opstramning, fokkens skødepunkter, samt trim af storsejl. Det er en god ide at bogføre dine egne mål i en logbog eller et hæfte så du altid kan finde tilbage til et udgangspunkt som var godt.
Sejleres trim er basis for megen diskussion og “religion”. Flere forskellige trim kan føre til samme resultat. Find selv melodien; men grib det metodisk an ! Målene herunder er fra formandens båd, som stort set er trimmet efter vejledningen fra North Sails.
Fotos: Juliane Paaby

Hældning:

Et godt checkpoint, der kan være udslagsgivende for højden. En mast med hældning går god højde. Det gælder om at finde punktet, hvor du kan være med i højden, uden at det går ud over balancen og letheden på roret. Båden må ikke være luvgirrig.Hælder masten for meget står du stille på læns i let luft.

Forstaget afmonteres foran, og placeres langs mast. Udfor nederste strækmærke (1 m over dækket) placeres et stykke tape. Forstaget monteres igen, og der måles fra midt nederste splitbolt i vantskruen til overkant tapemærke: 1,28-33 m.

Placering af mast i spor:

Dette kan være afgørende for, hvor meget du kan hælde din mast. Måles fra agterkant mast, gennem kahytsnedgang og cockpit til skæringslinien ml. dæk og agterspejl. Vejledende mål: 4,97 – 5,00 mMan måler over agterdækket. Der vil blive nogle “knæk” på målebåndet ved agterkarmen, og måske ved løjgangen.

Sidevant:

Tot sidevanterne godt op. North Sail anbefaler en kraftig stramning, hvor der strammes op i læ under sejlads – vendes og gøres ditto på den anden side. Det er hårdt ved masten, hvis du strammer så meget, at masten får et permanent buk; ligesom du også belaster dit fokkegodsfæste kraftigt. Paulines rig er moderat tot, idet jeg har ødelagt een mast ved den øvelse.
Husk at masten skal stå lige. (Læs om metode for lige-check i tidligere månedens tip.)

Fokkeskødning:

Fokkeskødepunkt: 2,60-2,64 m målt fra midt splitbolt i fæste for halsbarmen til midt blok på skinnen. Når du skøder hjem, skal mellemste sejlpind i fokken stå  parallelt med bådens centerlinie.
Skødeskinner på dæk eller skødeskinner på ruf er en smagssag. “Kerteminde-modellen” hedder skinner i dækket med et indhal (barberhal). Jeg selv foretrækker skinner på ruffet, hvilket, efter min mening giver mest præcis justering. Hvor langt man skøder ind, har ikke den store betydning efter Theis Palms mening. Hvis du gerne vil gå højt, så prøv at skøde lidt hårdere, hvilket godt kan lade sig gøre i en kortere periode, når farten vel at mærke er til stede.

Skødning af storsejl:

Storsejlet skødes hjem, så øverste sejlpind står parallelt med bådens centerlinie. Hvis storsejlet er forsynet med ticklers i enden af sejlpindene, skal den øverste lige netop blæse agterud. Den næstøverste kan du aldrig få til at blæse agterud. Så går du simpelthen ikke højde nok. Skød evt. en anelse til luv, når båden er i balance. Skød ned på løjgangen, når der kommer et pust. Skød hjem, når du føler at presset er væk. Jeg sidder altid med løjgangssnoren i hånden.