Måling af strøm

Udskriv
Strømmen kan være et vigtigt parameter, når der sejles kapsejlads. Smid en
strømpind i vandet, og se hvilken vej den bevæger sig. Det er helt enkelt.

Strømmen kan være et vigtigt parameter, når der sejles kapsejlads. Mange

opdager først under eller efter sejladsen, hvordan strømmen løber, og så er

det jo for sent at tage med i betragtning.

Hvordan iagttager og måler man så strømmens retning? – Et hurtigt kig på

kapsejladsbøjen her til højre fortæller jo ikke meget om strømmens retning. –

Ofte vil man kunne se et skel efter bøjen i den retning strømmen løber; men

metoden er usikker, og ofte overser man det, hvis strømmen går diagonalt på

eller vinkelret på vindretningen.

 

Man kan bruge en strømpind, som når et stykke ned i vandet og får fat i

vandet. Pinden skal helst være mere under vandet end over vandet, så det

ikke er vinden der påvirker den.

Til DM i 2002 lavede et hold sejlere nogle strømpinde som en

hyggebeskæftigelse en aften. Jeg fik én af dem. Den består af en colaflaske

med huller i og et elektrikerrør halvt fyldt med sand.

Nogen sejlere bruger en fin bøje med flod og synk; men et enkelt

elektrikerrør med sand i, der er lukket i begge ender med tape, bliver også

anvendt af flere.

 

I sin enkelthed bruger man den på følgende måde:

1. Du sejler ud til en bøje, kost, eller en anden fast genstand i

vandet og dropper strømpinden tæt ved bøjen.

2. Du vender rundt og sejler væk fra bøjen et minuts tid og kommer

tilbage. Nu iagttager du, i hvilken retning pinden har bevæget sig.

3. Det er svært at se på billedet; men pinden er her

drevet 10-15 m med strømmen i retning fra bøjen

mod pilen.