Skift af kølbolte

Udskriv

          k

”Ja”, sagde Jens, ”det bliver nok svært

Nye kølbolte at tage dem ud uden at tage kølen af

 båden”.

En historie om en ikke helt nødvendig indsats, der dog gav ro i sindet. Boltene er jo lange, gennem kølen fra

 udsparinger i dens underside og

(skrevet til medlemsblad for Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer) gennem bundstokke til deres overkant

 – op til 94 cm, de er nok ikke til at

Billedet af MITA’s miserable kølbolte trække ud.

(DFÆL-blad nr 99 side 23) var et memento Og hvis nogen af dem er virkeligt

om at få gjort noget ved den latent dårlige tærede, risikerer man, at de går over,

samvittighed (der dog ikke var mere hvor de er tyndest, så de spidse ender

belastende end, at den lod sig fortrænge år forkiler sig imod hinanden, hvis man vil

for år ! ). banke dem ud.

 Det har Larsson også en figur af på

Og i Larsson’s ”Träbåtsrenovering” findes side 178

tilsvarende skrækeksempel – se her fra Men adskillelse lød nu heller ikke nemt ?  Jo, det havde Jens da en løsning på:

bogens side 178 Når møtrikkerne er løsnet eller

 friskåret, hænger vi skroget op i

D.v.s. nu må man hellere ta’ sig sammen og stropper, skærer et smalt savsnit

få efterset sine egne kølbolte ! langs bunden af kølplanken og slår

 kiler ind imellem køl og kølplanke, så

For hvad lå der egentlig i de hvert år genopdukkende symptomer: skal vi nok få det tvunget fra

Nye ruststriber på oversiden af kølplanken nedstrøms for stævnplanke og hinanden.

bundstokke, selv om der var malet om foråret ?

Intet kommer jo af ingenting Kran er der godt nok ikke, men en

(trods det modsatte udsagn: heller god, solid teleskoplæsser lånes af

ikke lommeuld, som jo bevidner den maskinstation, hvor Jens har

afslidning af lommens stof). lejet sig ind med sit værksted.

Således kommer ruststriber af

forhenværende jern- eller

stålmateriale, der nu er omdannet til

noget ubrugeligt.

D.v.s.:

Vi har nok mistet noget af vore

 kølboltes styrke !

Ikke så godt, for – udover at stabilisere med kølens vægt under sejlpres – bruges de 2

af boltene med løfteøjer ved søsætning og optagning af båden. Tanken om svigt er Efter megen banken kiler er spalten

utryg i begge tilfælde. så bred, at boltene kan kappes, så

 kølen dratter de få cm ned, som den

Havde allerede ved sommerstævnet 2001 i Middelfart truffet Th. Lind, der havde er hævet over bådvognen.

bygget båden, og fået oplyst, at der var brugt stålbolte, dog ikke rustfrie men

varmgalvaniserede. Herefter er det så ”blot” at løfte

Udfra anden viden om, hvad havvand kan gøre ved boltenes zinklag, burde det jo ses båden højt op, så kølen kan køres

efter. ud og boltestykkerne slås ud.

Men egne forsøg på at løsne bare 1 bolt, når båden om foråret stadig stod tørt

indendørs, mislykkedes. Det havde jeg hverken kræfter eller det rigtige værktøj og De var jo nu ret spændende at se, hvor

metoder til. Det måtte der professionelle til at tage sig af. slemt medtagne boltene var – og det viste

 sig helt ukritisk. Af de oprindelige 19 mm

Så, da vor klubkammerat Jens (”LUNA” fra bro 4) forår 2008 etablerede sig med egen tykkelse var der stadig 17 mm tilbage på

virksomhed ”Faaborg Yacht Service”, lå det lige for at spørge, om han ville den ringeste.

hjælpe, hvad vi så realiserede forår 2009. Som ventet var tæringen kraftigst udfor

 kølplanke / køl overgangen.

 Tja-h, så var det jo egentlig et overflødigt arbejde.

Men det gav da en rar tryg fornemmelse og bedrede samvittigheden en hel del.

C:\FH-Dokumenter\FolkebådWeb\public_html\news\2010\koelbolte.doc Senest udskrevet den 06-02-2011 13:13:00

     

Dog: da tillige zinklaget var ved at være korroderet væk, kunne det godt være, at

tæringsprocessen nu går hurtigere ? så helt overflødigt var det trods alt nok alligevel

ikke.

Og nu, da båden var splittet ad, havde Jens så den gode idé, at vi skulle få kølen

sandblæst, for der har de senere år en del steder vist sig rustgennemslag – helt

ukritisk på massivt støbejern, men gentagne afflagninger af bundmaling har da været

et irritationsmoment. Så det gør vi, mens vi venter på levering af nye 18 mm syrefaste

rustfrie gevindstænger til at lave nye kølbolte af.

Den mindre diameter modsvares – og ca 20 % mere til – af dette ståls noget højere

brudstyrke.

Herefter var det så om at få alle bolte til at … og få udlagt meget rigeligt Sikaflex,

passe igennem både køl og kølplanke … så der bliver HELT tæt, når boltene er

strammet til.

Tillige få linet helt præcist op, så sider

af køl og kølplanke flugter nøjagtigt.

Afslutningsvis udspartles overfladegruber

og recesser for kølboltes møtrikker på

undersiden af kølen, som tillige epoxy-

coates med mange lag Light-Primer

ovenpå den epoxy-primer, der var påført

fra sandblæseren.

Så nu står den fuldstændigt jævn og glat.

Færdigt arbejde – også ved kølsvinet

Odense, september 2009, Jørgen Heidemann

F DEN 506 ”Scherzo” af Faldsled

C:\FH-Dokumenter\FolkebådWeb\public_html\news\2010\koelbolte.doc Senest udskrevet den 06-02-2011 13:13:00