Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub21. september 2023

Referent: Petra Jørs
Tilstede: Peter Secher, Per Puck, Michael Guldmann, Petra Jørs
Fraværende: John Wulff, Michael Møller, Peder Bo Nielsen

1. Sociale medier
Instagram Dansk Folkebådsklub:
Vækket til live igen. Et andet segment og målgruppe, så fint at vi kan bruge den konto også. Kan bruges til at dele samme opslag, som deles på Facebook.

Facebookgruppen Folkebådssejler:
Privat/lukket, kan ikke ændres til offentlig. Det er Facebooks retningslinjer. 1200 medlemmer. Et fantastisk levende univers for vores medlemmer og andre interessenter. Ærgerligt at vi ikke kan dele opslag m.m., men sådan er det desværre.

Alle bestyrelsesmedlemmer får rettigheder som administratorer til både Facebookgruppe og Facebookside.

Hjemmeside folkebaad.dk:
Per er blevet ansvarlig for arbejdet med hjemmesiden i samarbejde med Inge Damm. Per har fået den grafiske pakke tilsendt, som blev udarbejdet i forbindelse med den nye hjemmeside. Det videre arbejde skal koordineres. Mange gode idéer, bl.a. at lægge de gamle FolkebådsNYT-magasiner på hjemmesiden.

2. Klubbladet FolkebådsNYT:
Petra planlægger en vinterudgave i samarbejde med journalist og grafiker.

3. Sponsorat til klubben:
Vi mangler sponsorer til klubben, særligt til vores klubblad. Petra laver opslag til Facebook. Vi kan tilbyde 3000 kr. for en halvsidesannonce eller 5000 kr. for en helsidesannonce i bladet. Men vi mangler også sponsorer til ranglistepræmier m.m.

4. Klubben kan tilbyde lån af nye sejl:
Vi skal annoncere dette ”Vidste du… Man kan låne et helt nyt stel North Sejl af Folkebådsklubben?”. Fantastisk tilbud til vores medlemmer.

5. Plakater som en del af markedsføringen:
Klubben har en masse plakater liggende, som vi skal have i omløb. Dels skal de kunne købes, men de kan også bruges i en bredere marketingsstrategi. F.eks. til at forære i ramme til sejlklubberne, så de er lige til at hænge op. Skrive ud til sejlklubber og spørge. I samme ombæring kunne vi tilbyde os til klubaften med et oplæg om folkebåde – hvem vi er, og hvad klassen kan. Mange sejlklubber afholder klubaftener i vinterhalvåret.

6. Kapsejladskalenderen 2024:

DM 2024 i Holbæk

Udfordringen med Jyske Mesterskaber – hvad gør vi?:
Skal vi holde det i et af vores folkebådscentre – Jægerspris, Kerteminde eller Aarhus? Hvorfor deltager folk ikke?
Der er efterårstræthed. De både, der har været til Guldpokalen, er trætte. Lange stævner slår bunden ud af efterårssæsonen. DM er for mange dage.
Stævnegebyret kan også være af betydning, hvis man både skal betale for broen og et dyrt stævnegebyr.

  1. Medlemsanalyse: Udsende et survey? Hvad har medlemmerne lyst til?
    Det kunne vi udarbejde og dele på Facebook. God idé for at få mere viden om, hvad vores medlemmer ønsker – både ift. vores kommunikationsplatforme, klub- og kapsejladsaktiviteter, fastholdelse af medlemmer, rekruttering af nye medlemmer, sikre klassens relevans og overlevelse, trivsel i klassen m.m. Evt. dele surveyet op i flere dele, så der kommer færre spørgsmål, spredt ud over vinteren.

Petra undersøger, hvilke survey-programmer vi kan benytte.

7. Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 11. oktober kl. 19.30-20.30 på Teams.