Referent: John Wulff
Fraværende: Peter Mic.Møller, Petra

Opfølg på udvalgsopgaver:

Kapsejlads: Jysk Mesterskab undersøges afholdt af sk Bugten i Aarhus sidste weekend i september.

Dm Holbæk kører på skinner, der sejles fre/lør og søndag.

Michael holder kontakt vedligehold med tyskerne for yderligere samordning af kalendre.

Bestyrelsen står uforstående overfor Nfia’s seneste dispositioner desangående Gold Cup 2025.

Per arbejder videre med at finde ud af klubbens både og medlemmer, hvem er vi, hvor skal vi hen fremover?

John Wulff