Nordisk Folkebådstræf 2022 Nordic Folkboat Meeting 2022

Udskriv

Foto: Henrik Dalgaard

Et event for alle med kærlighed til Folkebåden

Den rynkede dame fylder 80 år, og det skal fejres! En fejring, der både tager form som et internationalt Danmarksmesterskab og en flydende bådudstilling af Nordens smukkeste båd – den Nordiske Folkebåd. 

Nordisk Folkebåd, blot kaldet Folkebåd i folkemunde, er et stykke flydende nordisk design, der bygger på stolte bådebyggetraditioner – endda optaget på UNESCO’s liste over immateriel kulturarv. Den klinkbyggede båd fra 1942 tiltrækker den dag i dag Danmarks bedste kapsejlere, skarpeste æstetikere, braveste tursejlere, sejeste unge og stærkeste ældre. Dem har vi tænkt os at samle til et brag af en fejring, der netop skal rumme alt det, Folkebåden leverer på – fællesskab, passion, livsnydelse. 

Grenaa Sejlklub inviterer i samarbejde med FABLE – Foreningen af Aktive Bevaringsværdige Lystfartøjer i Ebeltoft og Dansk Folkebådsklub til 80-års fødselsdag og Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskaber for Nordisk Folkebåd. Det hele løber af stablen d. 30. juni til d. 2. juli 2022. Man er hjertelig velkommen, hvad enten man kommer sejlende eller kørende forbi til en enkelt moleøl eller har lyst til at deltage i alle festlighederne!

Mere information bliver delt løbende på begivenheden på Facebook. Al relevant information vil ligeledes være at finde på Manage2Sail.

** ENDELIG ER TILMELDINGSSIDEN ÅBEN – TILMELD DIG FØR DIN FOLKEBÅDSVEN **
… og det gælder, hvad enten du kommer kørende, cyklende eller sejlende forbi for hygge og fejring, gode tips og tricks, kapsejlads – ja, bare et par fede dage i selskab med Folkebådsfamilien.
Vi har nemlig lavet to tilmeldingsmuligheder
⚓️ For folkebådsentusiasterne på land: Folkboat Shore Social Meeting
🏆 For kapsejlerne: Nordic Folkboat International Open Danish Championship 2022
Træffet vil være spækket med spændende aktiviteter for ALLE, så skynd dig ind og tilmeld dig, din båd og evt. besætning.

Tilmelding sker her

ENGLISH:

/) An event for everyone with affection for the Folkboat /)

The wrinkled lady turns 80 and it needs to be celebrated! A celebration that takes the form of both an international Danish Championship and a floating boat exhibition of the Nordic region’s most beautiful sailboat – the Nordic Folkboat.

Nordic Folkboat, simply called Folkboat, is a piece of floating Nordic design based on proud boatbuilding traditions – even included on UNESCO’s list of intangible cultural heritage. Even today the clinker-built boat from 1942 attracts Denmark’s best racing sailors, sharpest estheticians, bravest cruising sailors, coolest young people and strongest seniors. We intend to gather them for a blast of a celebration that will accommodate everything that the Folkboat delivers – community, passion, enjoyment of life.

Grenaa Sailing Club invites in collaboration with FABLE – the Association of Active Preservation-Worthy Pleasure Vessels in Ebeltoft – and the Danish Folkboat Association to 80th birthday and the Danish Championships for Nordic Folkboats. It all takes place on June 30 to July 2, 2022. You are welcome, whether you come sailing or driving past for a single beer on the pier or want to participate in all the festivities!

More information is shared on an ongoing basis at the event on Facebook. All relevant information is also available on Manage2Sail.

** FINALLY THE REGISTRATION PAGE IS OPEN – SIGN UP BEFORE YOUR FOLKBOAT FRIEND **

… and that applies whether you come driving, biking or sailing by for fun and celebration, good tips and tricks, racing – just a few days in nice company with the Folkboat familiy.

We have made two registration options
⚓️ For the folkboat enthusiasts on shore: Folkboat Shore Social Meeting

🏆 For the racers: Nordic Folkboat International Open Danish Championship 2022

The meeting program contains exciting activities for EVERYONE, so hurry up and sign you, your boat and possibly crew up.

Registration takes place here