Masteskinne-projekt

Udskriv

Masteskinne i original træmast på Nordisk Folkebåd,

Cremefrøen DEN 770, Finn Jensen

Gode masteinteresserede folkebådsfolk.
En lille orientering om et masteskinneprojekt.
I udgangspunktet havde jeg regnet med at fjerne den eksisterende hulkehl og lime en ny sål på masten som underlag for en konventionel masteskinne.

Med den løsning ville ”Klasningen” ryge sig en tur. Ikke at jeg sejler klasset kapsejlads, men et eller andet sted følte jeg der måtte være et alternativ til en udenpåliggende skinne.

Tænke tænke!

  • Træmast skulle det være
  • Storsejlet skulle let kunne sættes og bjærges fra cockpittet
  • Ikke ændrer den originale mast (en Thujamast)
  • Med enkle midler kunne tilbageføre masten til en ”Klasset” træmast
  • Masteskinnen skulle ikke være et fremmedelement

Hårde odds!

Her er så forløbet:

Den runde bund i mastehulkehlen er ca. ø15 – 17mm, og hele dybden inklusive slidsen til sejlfødningen er ca. 25 mm.
Hos Schultz Kalecher i Kolding fandt jeg en –Kederskinne- med hulkehl, udvendig diameter 13 mm, godstykkelse  1,5 mm, længde 6000 mm, men desværre med fane!.
Projektet er så i sin enkelthed, at få fjernet fanen så det kun er det runde profil med slids der bliver tilbage.
Fanen blev fjernet med en vinkelsliber! (Uden sikkerhedsskjold) så pas på fingrene.

     

Skinnen skydes op i den eksisterende hulkehl til toppen af masten i to længder, øverste skinne 6000 mm og den nederste tilpasset til bunden af mastens fødehulkehl, ca. 2500 mm.

Skinnen gøres ikke fast da den evt. skal kunne trækkes ud.

Så langt så godt!

Hvad med sejlslæder?

Nautisk Marine Frederikshavn!

 

Passer i kederskinnen og glider let både op og ned.

 

 

1. korrektion:

Samling af skinnerne viste sig at byde på en udfordring! Hvordan sikre at de ikke kæntrede i forhold til hinanden? Ville slæderne ”fiske” hvis skinnerne ikke landede præcist?
Ja! Skinnerne kæntrede og slæderne fiskede!
Løsningen blev en svalehalesamling, som skulle sikre, at slidsen i skinnerne forløb i forlængelse af hinanden så slæderne ikke blev fisket i samlingen.
Hvad værre var! Skinnerne kunne bevæge sig op og ned i samlingen, hvilket gav en grat og en reducering af tværsnittet på skinnerøret.
Hm!?
”Nu var gode dyr rådne”!

Løsning!

En gammel japanspartel måtte lade livet. En 6 mm bred strimmel blev placerede under skinnesamlingen, fastgjort med ”garfatape” og renskåret så den ikke generede slæderne i slidsen.

 

 

 

Brugte en ”styreskinne” når masteskinnen skulle skydes på plads, for at sikre slidsen lå præcist under mastesporet.

 

Masteskinne i original træmast på Nordisk Folkebåd,

Cremefrøen DEN 770, Finn Jensen

Masteskinnen bliver fikseret med en rs-skrue i bund og top så den enkelt kan trækkes ud igen, hvis man skal have

båden ”klasset”.

Så til slæderne!

De syes fast i storsejlets mastelids, pr. ca. 30 cm, og med lidt held, undgår jeg at sy storsejlet om, hvis der er

ca. 30 mm at gå på for enden af bommen. Og det var der!

De første par stykker prøvede jeg at styre med fingrene mens jeg syede. Det var bøvlet!!!

Så gik det bedre da jeg fikserede slæden med isolerbånd.

Sejlmagerhandske, taklegarn og en kraftig nål er nødvendigt. Det tager tid!!!!! 4 stk. i timen pr. ca. 30 cm.

Nu kan det kun gå for langsomt med at komme i vandet,

   

Masteskinne i original træmast på Nordisk Folkebåd,

Cremefrøen DEN 770, Finn Jensen

men inden…………………………skal der slås en ring i storsejlet til en nedhalerline, ca. 1 m fra toppen af storsejlet, som

skal føres til cockpittet, på siden af bommen.

Storsejlsfaldet skal føres til bunden af masten over dæk, gennem en blok på siden af masten til cockpittet.

Så er det bare at håbe operationen lykkes!

2. korrektion:

Endelig oprandt dagen! Cremefrøen kom i vandet og systemet kunne testes.

Med blandet held!!!!!!!!!!!!

Ophal af storsejlet gik fint 3/4 op! Så fiskede een slæde i skinnesamlingen og storsejlet ville hverken op eller ned.

Sad uhjælpeligt fast 2,5 m oppe i masten!

På en stige op ad masten med vantet som rygsikkerhed blev sejlet halet ned.

Masten af igen og finde en ny løsning fordi skinnesamlingen var ikke stabil nok.

Hvad nu?

Lylle Ole havde løsningen!

Klippede top og bund af en coladåse(det skulle have været en Classic, sagde Ole), klippede en trekant som kunne

vikles om kederskinnen, og

 

Masteskinne i original træmast på Nordisk Folkebåd,

Cremefrøen DEN 770, Finn Jensen

pudsede begge sider for bedre vedhæft af epoxylim!

Inden ”operationen” lægges en foring i skinnens hulrum for at sikre der ikke kommer for meget lim ned i profilet.

Startende med den bredeste ende af trekanten påført tokomponent epoxylim, omvikles skinnen, og spændes med

nylon spændebånd. På den måde får svøbet maksimal tykkelse og styrke lige over samlingen. Efter hærdning skæ-

res slidsen op med en stanleykniv, hulrummet renses for limrester, og slidsen slibes plan og glat med smergellær-

red. Samlingen er totalt stiv og stabil, og skinnen kan uden problem skubbes op og ned i masten, og slæderne kø-

rer uhindret.

Inden masten sættes på plads sprayes skinnen med TRI-FLOW for bedre glid af slæderne. Antallet af slæder på stor-

sejlet er halveret og kederskinnen forlænget i bunden til ca. 100mm over bombeslaget for at sikre, at storsejlet ikke

glider ud af skinnen ved nedhal.

Store testdag!

Det funker, både i havn og på hav!!!!!!

Storsejlsfald og nedhal kan nu betjenes fra cockpittet.

Og bedst af alt! Masten fremtræder ”originalt” og kan enkelt føres tilbage til oprindelig!

Finn Jensen, Cremefrøen DEN 770

 

Masteskinne i original træmast på Nordisk Folkebåd,

Cremefrøen DEN 770, Finn Jensen

Ps!

Lige et par billeder af vinterprojektet 2018/2019