Mastefod – tørring – træbåd

Udskriv

Fugtproblemer ved mastefoden i træfolkebåde

Specielt de ældste folkebåde kan have problemer, idet den oprindelige konstruktion indebar montering af mastefoden direkte på oversiden af nederste kølplanke.

Måske er dette banalt for træbådsejere, men for alle tilfældes skyld følgende: Dette område er det af dem, det kan være vanskeligt at få helt tæt,; men problemet mindskes ved, som det nok er gjort på de fleste nyere træfolkebåde, at placere mastesporet på en udvekslingsplanke, der nedfældes i overkanten af bundstokke nr. 10 og 11.

Derved bliver for det første mastefoden hævet over et evt. fugtigt område og dermed mindre udsat for råd.
Og for det andet bevirker udvekslingen en lidt bedre fordeling ud i skroget af søjletrykket fra masten og provokerer derved bordsamlingerne en smule mindre til at lække under pres. Stedet lige ved samlingen mellem  nederste stævnplanke og kølplanken er efter sigende ikke nemt at få ordentligt tæt.

Venlig hilsen

Jørgen C. Heidemann

Skovbakken 22, Skt Klemens, 5260 Odense S