Glyngøre 23. juni 2013

Udskiftning af standard løjgang (Folkebaadcentralen) med en konsol.

 1. Afmonter standardløjgangen. Kan være svært, da den er monteret med træskruer. Ved afmonteringen åbenbares to udskæringer i cockpitkarmen, der ikke er pæne, men senere kan dækkes af tilpassede teakklodser.
 2. Den løse dørk tages op. I dørken er foran løjgangen monteret en holder til pagajen/bomstolen. Denne skal senere genanvendes, men nu bag den nye løjgangskonsol.
 3. Den stringer, som dørken hviler på, skal skæres bort på forkanten – 25 cm – for at give plads til den nye bundstok.
 4. Den nye bundstok, med hul til lænseslangens gennemføring, limes og glasses til skroget så den sidder urokkeligt fast. Det betyder, at der skal bortslibes lak og gelcoat i skroget så fastgørelsen kan ske forsvarligt.
 5. Herefter monteres den opstående del af konsollen (opstalten) med 4 stk. 8 mm rustfri bolte – de to øverste gennem stringeren og de to nederste dybere i den nye bundstok og opstalten.
 6. Opstalten kan naturligvis monteres højere eller lavere i cockpittet  end standdardløjgangen. Og derfor skal man overveje om opstalten skal have den længde om angives på tegningen eller den skal være højere eller lavere.
 7. Den forreste dørk skal nu tilpasses, således, at den giver plads til opstalten, og bomstolsholderen flyttes til den bagerste del af standarddørken.
 8. Der skal nu monteres en liste på opstalten, som den forreste dørk kan hvile på.

Fremstilling af opstalt, topplade og bundstok:

 1. Opstalten er fremstillet efter en skabelon, tegnet af efter den originale ”Erik Skov Madsen løjgang”. Se Folkebåds Nyt nr. 2.2011 siderne 18 – 20. Den medfølgende tegning er tegnet rundt om min færdige opstalt.  Opstalten er fremstillet af to stykker 20 mm vandfast krydsfiner, som vi havde på lager, de to plader er limet sammen om 3 stk. firkantede rustfri stålplader med gevind til 8 mm gevindstang. Der er skåret ud til disse  gevindplader og gevindstængerne inden sammenlimningen. Som skrevet ovenfor, kan opstalten gøres højere eller lavere efter ønske om den endelige højde i cockpittet.
 2. Bundstokken er ligeledes fremstillet af to stykker 20 mm vandfast krydsfiner – samme plade som opstalten. Bundstokken er fremstillet efter den opmåling, som bådebyggeren har foretaget i F D 728, som er en  standardfolkebåd fra Folkebaadcentralen. Tegningen af bundstokken er omridset af min bundstok set forfra. Da den anbringes et sted i båden, hvor den bliver smallere agterud, er bundstokken ca. en cm mindre på  agterkanten, da den er slebet i smig bortset fra overkanten, der går op i og lidt foran stringeren.
 3. Toppladen er fremstillet af teakbrædder ca. 139 mm X 20 mm. De er limet sammen til en tykkelse på 40 mm. Toppladen er lavet efter en skabelon tegnet af efter den originale Erik Skov Madsen topplade, dog uden  at være buet. Den medfølgende tegning er tegnet rundt om min topplade. Toppladen er på undersiden forsynet med gevindplader til fastgørelse af storskødeskinnen. Der er endvidere foretaget undersænkning til  møtriksamling med opstalten med de tre gevindstykker.

Ad 1 og 2. Det er solidt grej. Jeg vil tro, at der kan anvendes 18 mm krydsfiner i stedet og dermed spares vægt.

Ad 3.  Toppladen kan formentlig også gøres tyndere og dermed også lettere.

Afsluttende bemærkninger:

Der medfølger 17 billeder fra projektet, se herunder

Jeg kan fremsende tegninger af de 3 dele efter ønske.

Jeg hører gerne tilbagemelding om dit projekt, hvis du går i gang.

Niels-Ulrich Barslev,
Mobil 21 47 90 71
niels-ulrich@barslev.dk