Er løfteøjerne sunde?

Når båden skal hæves, er det vigtigt at løftegrejet er i orden. En sejler tabte båden i 2002, fordi løfteøjet agter var tæret igennem. Det gav store skader!
Det gav anledning til et eftersyn af “Paulines” løfteøjer. Du kan let selv skifte de rustne øjer. Folkebåden hæves i 2 løftestropper, som er sjæklet fast i øjer, der er fastgjort på kølboltenes gevind.

Agterste løfteøje står ofte under vand. På de gamle glasfiberbåde er løfteøjerne ikke i rustfri stål. Hvordan ser DINE løfteøjer ud?

Sådan så Paulines løfteøje ud agter. Det kunne måske klare et par år endnu. Men hvorfor vente til uklykken sker? Problemet er at få afmonteret et rustent øje nede i kølsvinet. Der er ikke plads til ret meget værktøj!

Jeg fik et stykke firkantet rør i en smeds skrotkasse på ca en 1 meters længde. Røret passede diagonalt ned over øjerne. J

eg lånte en stor rørtang til at vride røret med. Det var ikke nok. Et ekstra rør blev sat uden på rørtangen, og så gav øjet sig endelig!

Nye løfteøjer i rustfri stål kan købes på Folkebådcentralen.

På med de nye øjer. Gevindet på kølboltene fejlede ikke noget. Det blev smurt godt ind i fedt før montering af de nye.

Ved samme lejlighed købte jeg nye stropper, der hver kan bære 2 tons.