Vejning af båd

Bestyrelsen har besluttet at benytte Dansk Sejlunions vægt ved fremtidige DM og GP-arrangementer, hvor Dansk Folkebådsklub er medansvarlig for vejning. Dette for at undgå yderligere diskussion om vægtens nøjagtighed.

Der vil ikke med denne vægt, uden forudgående aftale med stævnemåleren, være mulighed for frivillig eller ønsket ”forhåndsvejning” under DM eller GP. Under DM og GP vil vægten fortrinsvis blive brugt i forbindelse med officiel vægtkontrol af en båd udtaget til kontrol af officiel stævnemyndighed.

Klubbens nuværende vægt vil blive genkalibreret hvis et behov for brug opstår, men vil ikke i fremtiden blive brugt i forbindelse med officiel vejning, medmindre helt uforudsete hændelser indtræffer. Det vil derfor stadigt være muligt at låne klubbens vægt, men der gives ingen garanti for nøjagtigheden ud over den medfølgende kalibreringsattests oplysninger vedr. evt. afvigelse, som så skal indregnes i den udviste vægt.

Ønsker man at bevæge sig tæt omkring bådens min. vægt på 1930 kg, er det som tidlige bådejerens fulde ansvar at bådens vægt overholder dette krav. Ansvaret for vejningen og dens nøjagtighed er således bådejerens/brugerens alene.

Regler for udlån af klubbens vægt: Det er muligt at låne Folkebåds klubbens vægt, når nedenstående betingelser opfyldes. Vægten opbevares for tiden ved Lars Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg Tlf. 23200347.

  • Vægten kan lånes af et bestyrelsesmedlem eller folkebådsmåler, og skal hentes og/eller bringes, idet den repræsenterer en værdi af ca. kr. 15.000, -. De fleste forsendelsesfirmaer erstatter kun bortkomne pakker sendt som alm. forsendelse, med nogle få hundrede kroner.
  • Brugeren er ansvarlig for vægten.
  • Vægten skal behandles med omtanke.
  • Vægten må kun anvendes til vejning af folkebåde.
  • Efter endt brug skal vægten straks leveres tilbage til den i Dansk Folkebådsklubs bestyrelse som er ansvarlig for opbevaringen.

Der vil være vedlagt et bilag ved vægten, med en oversigt over hvad der skal forefindes af tilbehør, som bør kontrolleres ved modtagelse og forsendelse.

Tilbehør til vægt:
1 Stk. Veje blok,
2 Stk. Sjækler,
1 Stk. Display,
1 Stk. Batterilader,
1 Stk. Forlænger kabel,
1 Stk. Brugermanuel,
1 Stk. Nød batteri.
1 kalibreringsattest.

Opdateret: januar 2020