SIDST REDIGERET: AUGUST 2010

Når The San Francisco Bay Folkboat Association udsender en invitation til San Francisco Cup International Regatta, sættes denne i bladet samt på web-site. Regattaen afholdes ulige årstal.
Besætninger opfordres til at melde sig.

Invitationen tilgår Dansk Folkebådsklub og det er den siddende bestyrelse der administrerer indbydelsen via ” Principper vedr. tildeling af pladser til San Francisco Cup International Regatta”
Kun fuldgyldige medlemmer af Dansk Folkebådsklub kan melde sig, og det er hele besætningen der på ansøgningstidspunktet skal være medlemmer.

Kandidaterne skal ved deres indsats have været med til at fremme klassen som en aktiv kapsejladsklasse ved deltagelse i Danmarksmesterskaber, Guldpokalsejladser eller Ranglistestævner
inden for de nærmeste år.

Medlemmer, der nyligt har været deltagere, vil ikke komme i betragtning, såfremt antal tilmeldte, overstiger det antal pladser, der normalt tildeles Danmark. Tre både er normen.

Bestyrelsen har et wildcard, den kan tildele en besætning, der har gjort sig fortjent eller har stor mulighed for at gøre sig gældende i toppen.

Besætninger, der ønsker at deltage, meddeler dette skriftligt til bestyrelsen, efter at indbydelsen er publiceret. Det er ikke ”først til mølle” princippet der er gældende.

Deadline for denne ”ansøgning” publiceres samtidig med indbydelsen.

Umiddelbart efter deadline sikrer bestyrelsen sig at alle ansøgere stadig vedholder deres ansøgning. Efter denne bekræftelse kan bestyrelsen benytte sit wildcard mulighed, hvis ønskes. Er der flere
kandidater end pladser, trækkes der lod om pladserne. Hvis der er pladser, der ikke bliver besat enten på grund af manglende interesse eller af anden grund, kan disse herefter tildeles af
bestyrelsen. Evt. ekstra ledige pladser kan ligeledes fordeles af bestyrelsen.

De udtagne besætninger skal regne med, at tilmeldingen er bindende. Skulle man blive forhindret, meddeles dette bestyrelsen skriftligt hurtigst muligt, således at andre evt. kan nå at komme i
betragtning.

I det omfang arrangørerne åbner mulighed for det, kan besætninger tilmelde sig stævnet medbringende egen båd. Deltagelse skal i så fald foregå på arrangørernes præmisser, men kravene
om medlemskab af Dansk Folkebådsklub samt aktiv deltagelse i de nævnte kapsejladser skal stadig være overholdt, og deltagelse skal godkendes af Dansk Folkebådsklub.

Det antal både, der forlods er reserveret til Danmark, ændres ikke, ligesom deltagere med egne både ikke tager del i en eventuel lodtrækning.

Bestyrelsen
Dansk Folkebådsklub