Udskriv

Dansk Folkebådsklubs statutter for Ungdomspræmien  * DM

$1
Begreb:
Ungdomspræmien er en præmie, som er evigt vandrende, og den kan derfor ikke vindes til ejendom.
Præmien er en halvmodel, skænket af Folkebådcentralen i Hamborg.

$2
Formål:
Formålet med Ungdomspræmien er at anerkende den indsats yngre sejlere præsterer ved DM for Nordisk Folkebåd. Det gør vi ved at uddele denne præmie til bedst placerede båd, hvor gennemsnitsalderen er max. 25 år ved årets DM-stævne.
På den måde, vil vi gerne opmuntre nye sejlere til at fortsætte i klassen.
Findes ingen kandidat der opfylder denne gennemsnitsalder, vælger bestyrelsen ad hoc et nyt gennemsnitsalders max. kun gældende for dette års DM.

$3
Pt. ikke i brug.

$4
Indstilling/afgørelse:
Bestyrelsen nedsætter et udvalg under DM-stævnet.
På baggrund af deltagerlisten og resultatlisten, vælger bestyrelsen den bedst placerede båd, der lever op til præmiens formål.

$5
Uddeling:

Ungdomspræmien bliver uddelt af Folkebådsklubben efter hvert DM.
Det sker i forbindelse med den almindelige præmieuddeling.

$6
Aflevering/indgravering:
Modtageren af præmien er forpligtet til at aflevere præmien tilbage til Dansk Folkebådsklub efter et år.

Forinden skal modtageren få indgraveret i Ungdomspræmiens plakette følgende:
Årstal, bådnummer, bådnavn, samt skippers navn.
Typografi skal være den samme som tidligere graveringer.
Hvis der samtidig afleveres en kvittering for graveringsarbejdet samt et kontonummer,vil beløbet blive refunderet af Dansk Folkebådsklub.
Alternativt skal pokalen medbringes til næstkommende generalforsamling, og overdrages til Bestyrelsen for Dansk Folkebådsklub, som herefter vil forestå graveringsarbejdet.