Udskriv

Dansk Folkebådsklubs statutter for de 3 regions-vandrepræmier

$1 Begreb:
Der findes følgende 3 regions-vandrepokaler: Sjællandsk Mesterskab – Fynsk Mesterskab – Jysk Mesterskab. De er alle evigt vandrende, og kan derfor ikke vindes til ejendom. Sjællandmesterskabets pokal er en lille messing pokal med et hulrum, hvori der ligger en papyrus rulle. Fynsk mesterskab er en stor messing pokal. Jysk mesterskab er en sølvtallerken.

$2 vindere:
Uanset nationalitet er vinderen af pokalen den båd, som vinder stævnet.

$3 Aflevering/indgravering:
Modtageren af præmien er forpligtet til et af følgende:
At aflevere pokalen til den klub, som afholder mesterskabet året efter, senest på stævnets førstedag. Forinden skal modtageren få indgraveret følgende: Årstal, bådnummer samt navnene på bådens besætning. Hvis der samtidig afleveres en kvittering for graveringsarbejdet samt et kontonummer, vil beløbet blive refunderet af Dansk Folkebådsklub.
Alternativt skal pokalen medbringes til næstkommende generalforsamling, og overdrages til bestyrelsen for Dansk Folkebådsklub, som herefter vil forestå graveringsarbejdet/skrive på papyrus.