Klassebevis ved ejerskifte

Udskriv

Klassebevis ved ejer- eller klubskifte.

En båds klassebevis skal rettes til den ny ejers navn eller klub for at være gyldigt ved kapsejlads. Ændringen indberettes elektronisk til DS via websejler.dk som registrerer den nye ejer eller klub på bådens klassebevis. Omregistrering er gratis – men man får tilsendt en mail vedrørende eventuel fornyelse af kapsejladslicens. Kapsejladslicens gælder for 1 år og man betaler for ydelsen.

Alt for mange folkebådsejere undlader at melde ejerskifte til såvel websejler.dk og Dansk Folkebådsklubs webmaster som vedligeholder klubbens fartøjsregister.

Dette mange gange af uvidenhed.

De fleste nye folkebådsejere synes dog det er fint der findes en ejerhistorik på den båd man har købt eller ønsker at købe.

Sælger man sin folkebåd ud af landet bør man også oplyse dette til DS.

En ejer bør ha’ et klassebevis som dokumentation på at båden er en klasset folkebåd og at han/hun er ejeren. En båds klassebevis vil dog normalt altid findes i websejler.dk eller i DS arkiv uanset det ikke er fornyet  med ny ejers navn over en årrække.

Om man ønsker at forny klassebevises kapsejladslicens årligt er frivilligt, men sejler man klasseløb siger Class Rules at man skal ha’ gyldigt klassebevis.

Læs venligst: Class Rule 1.70 Measurement Certificate http://www.folkboat.com/class-rules.html V1.