Kickingstang

Udskriv

Fra Sohl Jensen, Høruphav, har vi modtaget denne løsning på en fast kickingstang. Ideen kan dog evt. anvendes af tursejlere på samme måde som der anvendes genakkere eller lignende.

Kickingstangen består af to rør, der er ført ind i hinanden. Det ene rør er fastgjort til et kardanledsbeslag, der er fastgjort til masten. Det andet rør er fastgjort til et vippebeslag, der er fastgjort til bommen. I det ydre  rør er boret nogle huller i hvilke man isætter en løs øjebolt som det indre rør støder imod. Hullerne bestemmer bommens nedre stilling -en for sejlads(nedre stilling) og -en for havnesituationen(øvre stilling).  Kickingstangen begrænser således bommens stilling i nedadgående retning medens den opadgående retning er bestemt af den traditionelle kickingstrap.

Ved anvendelse af kickingstangen undgår man, at bommen kommer ned til een  når man stryger sejlet og bomstolen(pagajen) såvel som en evt bomdirk er overflødig. Kickingstangen kan nemt demonteres ved  udtagning af to pindbolte.

Hele herligheden er udført efter min tegning af en lokal “rustfristålmand” og koster ca 1500 kr.