Dansk Folkebådsklubs Ungdomsrangliste 2021

Dansk Folkebådsklubs bestyrelse opretter i sæsonen 2021 en rangliste for ungdomssejlere (sejlere født 1991 eller senere). Ungdomsanglisten 2021 sejles sideløbende med Ranglisten 2021.

Formål

Formålet med ungdomsranglisten er efter sæsonen at kåre den bedste og flittigste unge folkebådssejler i Danmark. På den måde forsøger vi at opnå, at flere unge folkebådssejlere vil sejle kapsejlads, og vi vil skabe mere opmærksomhed om folkebåden som en klasse med et stort aldersspænd.

Ranglisten skal medvirke til at flere unge folkebådssejlere deltager i flest mulige store og små kapsejladser rundt i landet.

Kapsejladser

Følgende stævner er Ungdomsranglisten 2021:

 • Sjællandsk Mesterskab / Håndværker Cup, Jægerspris Sejlklub. 1/5 – 2/5 2021.
 • Classic Fyn Rundt, Kerteminde Sejlklub. 4/6 – 6/6 2021
 • DM, Sundby Sejlforening. 1/7 – 3/7 2021.
 • Guldpokalen, Tallinn Estland. 24/7 – 29/7 2021.
 • Fynsk Mesterskab, Kerteminde Sejlklub. 21/8 – 22/8 2021.
 • Jysk Mesterskab, Horsens Sejlklub. 25/9 – 26/9 2021. 
På folkebaad.dk under Sejladskalender, vil ungdomsranglistestævner være

markeret med:

 

 

Bestyrelsen i Dansk Folkebådsklub bestemmer hvilke sejladser som skal have rangliste status, det er de samme sejladser som indgår i Ungdomsranglisten.

Når et stævne indgår i Ungdomsranglisten 2021, skal det fremgå, hvem der er kontaktperson. Denne skal sikre, at stævneresultaterne bliver e-mailet til Folkebådsklubbens webmaster webmaster@folkebaad.dk lige efter stævnet.

Regler

Det er vigtigt for at opnå formålet med Ranglisten, at reglerne er enkle og gennemsigtige for alle.

Reglerne for Ungdomsranglisten 2021 er derfor følgende:

 1. Alle de meddelte stævners kapsejladser tæller med uden fratrækkere.
 2. Sejlerne får point efter den samlede placering i de enkelte stævner. Vi anvender lavpointsystem bare omvendt som på ranglisten.
 3. Ved pointlighed tæller først placeringen ved DM og derefter ved Sjællandsk Mesterskab, Jysk Mesterskab og Fynsk Mesterskab i nævnte rækkefølge.
 4. Eventuelle appeller og lignende, der ikke er afgjort inden 1. oktober 2021, tæller ikke med ved opgørelsen af ungdomsranglisten 2021.
 5. Dansk Folkebådsklubs bestyrelse afgør eventuelle uoverensstemmelser. Afgørelserne kan ikke ankes.

Tilmelde kapsejladser Alle kapsejlende unge i sæsonen 2021 er automatisk og gratis med i ungdomsranglisten 2021 fra første gang sejleren deltager i et ranglistestævne.

Præmier

Vinderen af Ranglisten 2021 får en vandrepokal doneret af Papyrus.

Desuden uddeler bestyrelsen præmier til de 3 første.

Præmier bliver uddelt i forbindelse med Generalforsamling i marts 2022.

Sponsorer

Vi søger i løbet af sæsonen at indgå aftaler med sponsorer for Ungdomsranglisten. Vi håber på fortsat bred opbakning, så vi i denne sæson har flotte præmier.

Hjemmesiden

Ungdomsranglisten kan ses på Dansk Folkebådsklubs hjemmeside www.folkebaad.dk.

Ungdomsranglisten 2021 bliver opdateret løbende, når kapsejladsresultater bliver modtaget. Det er de enkelte klubbers ansvar via kontaktpersonen, at kapsejladsresultater bliver sendt i digital version til Dansk Folkebådsklubs webmaster snarest efter stævnet.

Fortsat styrkelse af kapsejladsen i Danmarks største klasse

Bestyrelsen har med Ungdomsranglisten sat en proces i gang for på den måde at styrke ungdommens kapsejladser i folkebåd i Danmark. Folkebåden er Danmarks største kapsejladsklasse, og der sejles mange store og endnu flere lokale stævner rundt om i landet. Vi sørger også på denne måde for at unge sejlere kommer til at præge udviklingen og får mere opmærksomhed i klassen.

God sejlads.

Med sejlerhilsen Bestyrelsen for Dansk Folkebådsklub.

Ret til ændringer forbeholdes.