Dansk Folkebådsklubs Ranglisteregler 2022

Dansk Folkebådsklubs bestyrelse oprettede i sæsonen 2004 en rangliste for medlemmer af Dansk Folkebådsklub. Ranglistesejladserne er siden fortsat med ganske få ændringer i reglerne.

I alle sæsoner har der været en betydelig opbakning fra såvel sejlerne som sponsorerne.

Formål

Formålet med Ranglisten er efter sæsonen at kåre den bedste og flittigste folkebådsbesætning i Danmark. På den måde søger vi at opnå, at flere folkebådssejlere vil sejle kapsejlads, og vi vil skabe mere opmærksomhed om folkebåden.

Ranglisten skal medvirke til at flere folkebådssejlere deltager i flest mulige store og små kapsejladser rundt i landet.

Følgende stævner udgør Ranglisten 2022

  • Sjællandsk Mesterskab / Håndværker Cup, Jægerspris Sejlklub. 7/5 – 8/5 2022.
  • Classic Fyn Rundt, Kerteminde Sejlklub. 27/5 – 29/5 2022.
  • Guldpokalen, Kiel. 17/6 – 21/6 2022.
  • DM, Grenå/Ebeltoft. 30/6 – 2/7 2022.
  • Fynsk Mesterskab, Kerteminde Sejlklub. 27/8 – 28/8 2022.
  • Jysk Mesterskab, Kolding Sejlklub. 10/9 – 11/9 2022.

Bestyrelsen i Dansk Folkebådsklub bestemmer hvilke sejladser som skal have rangliste status.

Når et stævne indgår i Ranglisten 2022, skal det fremgå, hvem der er kontaktperson. Denne skal sikre, at stævneresultaterne bliver e-mailet til Folkebådsklubbens webmaster lige efter stævnet.

Regler

Det er vigtigt for at opnå formålet med Ranglisten, at reglerne er enkle og gennemsigtige for alle.

Reglerne for Ranglisten 2022 er derfor følgende:

 1. Alle de meddelte kapsejladser tæller med uden fratrækkere.
 2. Sejlerne får point efter antal startende både. Vi anvender lavpointsystem – men omvendt. På den måde får en 1. plads 40 point i en kapsejlads med 40 startende både, medens nr. 40 får 1 point. På den måde sikrer vi, at vinderne af de store mesterskaber også får mange point til Ranglisten, og at flid bliver belønnet – hvis sejlerne deltager i mange stævner, kan de også få mange point.
 3. Ved pointlighed tæller først placeringen ved DM og derefter ved Sjællandsk Mesterskab, Jysk Mesterskab og Fynsk Mesterskab i nævnte rækkefølge.
 4. Bådejeren og rorsmand skal være medlem af Dansk Folkebådsklub. Det er båden med bådejer og besætning, der deltager i Ranglisten. Hvis bådejeren ikke er rorsmand, skal rorsmanden være den samme under alle ranglistesejladserne. Hvis bådejeren køber anden båd i løbet af sæsonen, har ejeren selv pligt til at oplyse, hvis han deltager med anden båd, andet sejlnummer. Øvrig besætning kan naturligvis være forskellig undervejs i sæsonen.
 5. Har en båd flere ejere, skal rorsmanden stadig være den samme under alle ranglistesejladserne, for at de er tællende.
 6. Udenlandske bådes placering bliver ikke regnet med ved beregning af ranglistepoints, såfremt bådens ejer/skipper ikke er medlem af Dansk Folkebådsklub.
 7. Hvis en sejler deltager som rorsmand i 2 eller flere både, vil pointgivningen blive separeret efter båd/skipper i hver sejlads (køb af anden båd dog undtaget).
 8. En båd kan forud for et ranglistestævne søge bestyrelsen om at måtte skifte rorsmand på grund af den oprindelige rorsmands fravær. Ny rorsmand bør være en af den øvrige besætning hvis muligt. Bestyrelsen vil udvise fleksibilitet, men vil omvendt også i sin vurdering lægge vægt på, at rorsmand ikke bliver skiftet for at skaffe sig unødige konkurrencemæssige fordele. For eksempel ved at man får en professionel sejler som rorsmand i de afsluttende ranglistestævner.
 9. Eventuelle appeller og lignende, der ikke er afgjort inden 1. oktober 2022, tæller ikke med ved opgørelsen af Ranglisten 2022.
 10. Dansk Folkebådsklubs bestyrelse afgør eventuelle uoverensstemmelser. Afgørelserne kan ikke ankes.
 11. Tilmelder man sig et Ranglistestævne, accepterer man samtidig, at man ved lodtrækning, kan blive udvalgt til at skrive en beretning om stævnet. Den heldige vil blive informeret inden 1.sejlads. Beretningen vil blive bragt på hjemmesiden samt evt. på et båd-medie.

Tilmelde kapsejladser

Alle kapsejlende folkebåde i sæsonen 2022 er automatisk og gratis med i Ranglisten 2022 fra første gang sejleren deltager i et ranglistestævne. Dog skal ejer/rorsmand være medlem af Dansk Folkebådsklub, hvis placeringen skal tælle som Ranglistepoint.

Præmier

Vinderen af Ranglisten 2022 får en vandrepokal fra NFIA.

Desuden uddeler bestyrelsen præmier til de 3 første.

Præmietagere, dvs. hele besætningen, skal være medlem af Dansk Folkebådsklub og der skal som minimum komme en fra besætningen til præmieuddelingen.

Præmier bliver uddelt i forbindelse med sidste rangliste stævne i Kolding Sejlklub.

Sponsorer

Vi søger i løbet af sæsonen at indgå aftaler med sponsorer for Ranglisten. Vi håber på fortsat bred opbakning, så vi også i denne sæson har flotte præmier.

Hjemmesiden

Ranglisten kan ses på Dansk Folkebådsklubs hjemmeside www.folkebaad.dk.

Ranglisten 2022 bliver opdateret løbende, når kapsejladsresultater bliver modtaget. Det er de enkelte klubbers ansvar via kontaktpersonen, at kapsejladsresultater bliver sendt i digital version til Dansk Folkebådsklubs webmaster snarest efter stævnet.

Fortsat styrkelse af kapsejladsen i Danmarks største klasse

Bestyrelsen har med Ranglisten sat en proces i gang for på den måde at styrke kapsejladser i folkebåd i Danmark. Folkebåden er Danmarks største kapsejladsklasse, og der sejles mange store og endnu flere lokale stævner rundt om i landet.

I de mange lokale kapsejladser oplever vi i stigende omfang, at der deltager udefrakommende sejlere, der enten sejler eller trailer båden frem.

Hvem er så efter en sæson den bedste og mest flittige folkebådsbesætning? Mange gætter på de sejlere, der har fået topplaceringer ved DM. Men hvad med de flittige sejlere, der stiller op til mange stævner?

Med Ranglisten har folkebådsklassen et supplement til DM og de andre store kapsejladser.

Bestyrelsen håber, at alle medlemmer af Dansk Folkebådsklub også i år bakker op om dette initiativ i en klasse, som er kåret til at være den sværeste at vinde DM i.

Efter sæsonen evaluerer vi Ranglisten, og gode ideer, vi modtager, bliver vurderet og eventuelt implementeret i den følgende sæson.

God sejlads.

Med sejlerhilsen Bestyrelsen for Dansk Folkebådsklub.

Ret til ændringer forbeholdes.