1. Røstjern/træbåd

mrådet i nærhed af røstjernene er udsat for vandindtrængen. Det er store kræfter, der påvirker disse beslag. Derfor er der risiko for utætheder, med heraf følgende råddannelser i bjælkevæger, trædæk, bordlægning. Hvis fugt får lov at trænge ind over længere tid, vil det være en bekostelig reparation, hvis den skal
udføres af en bådebygger

Løsning

Change the color to match your brand and more.

Der er kun en rigtig løsning på dette problem; røstjernene skal holdes tætte oven fra. At forsøge tætning nede fra vil forværre råddannelsen. Tag den eventuelle dækplade af, stem 3-5 mm luft rundt om røstjernet, kalfatr lidt bomuld eller værk ned i hulrummet. Levn plads (ca. 3-4 mm) til fugemasse. Tilfør rigeligt fugemasse, inden dækpladen skrues fast. Det er ikke sandsynligt, at denne operation vil holde røstjernet tæt i mange år, men er den udført omhyggeligt, og er røstjernet forankret solidt (har ringe mulighed for bevægelse) vil den holde i 2-3 år. Så vær altid på vagt og kontroller jævnligt om der er lækage i området ved røstjernene.

2. Spejl/træbåd

Change the color to match your brand and more.

Spejlet er sårbart, da det er samlet af flere stykker træ, med træårer i mange retninger. Der er samlingerne rundt mellem bordene og selve spejlet. Det er især hjørnerne hvor dæk, spejl og øverste bord mødes. Disse punkter skal holdes under opsyn, og hvis der er tegn på sorte pletter, eller på malede både er afskallet maling tegn på fugt indtrængen eller begyndende råd

Løsning

Change the color to match your brand and more.

Det er vigtigt at udskifte de berørte dele. Først skal lak og maling fjernes, så fugten kan komme ud af træet. Evt. kan træet, i tilfælde hvor træet kun er misfarvet  og ikke blødt, præpareres med mug hindrende væsker, og derved undgå skift af træ. Er det galt mellem bord og spejl, kan man fræse en fuge ca. 10 mm, og fylde den med marine fuge masse. Indvendig skal spejlrammen undersøges grundigt, især der hvor de to sider mødes ved agterstævnen. Det er samtidig lige i vandlinien, og det er ømt punkt.