Bestyrelsesmøde i DFK via Teams

Udskriv

10. Januar 2024 – 19:30 – 21:00

Møde indkaldt af Petra

Deltagere:
John, , Petra, Peder Bo, Per, Michael Guldmann, Michael Møller,
Afbud: Peter,
Læs:
Dagsorden, udkast til vedtægtsændringer
Medbring:
Jeres input til de enkelte punkter

Punkt 1 Bladudvalg – Petra

 • Plan for kommende udgivelser
  • Magasinudvalget er tømt, kun Petra tilbage. Har meget på tallerkenen på eget arbejde.
  • Overblik over materiale
  • Fra mallemuk, damm, Rye, ditte og scheel er der aftaler
  • Kommer realistisk ud i maj.
  • Finde en ekstra
  • Damm læser korrektur og skriver
  • Vi skal finde en ekstra med jounalist-proil – måske kjeld Skov
  • Peder Bo: ikke vigtigt hvor de kommer fra, men hvad de kan.

Punkt 1 Kapsejladsudvalg – Michael G.

 1. Stævner i Jylland 2024 (Århus+Brejning) Århus bliver ikke sure, stemning for, at vi går med Brejning
 2. DM 2025 i Jylland – ikke noget nyt, afventer Secher – Guldmann tager initiativ til at styre dialogen med.
 3. DM 2024 i Holbæk, All inklusive tilslutning fra hele bestyrelsen. Mich G. foreslår, at man kan tilmelde sig uden at betale med det samme

Punkt 2 – Generalforsamling – Michael M.

 1. Indkaldelse
 2. Tid og sted
 3. Dirigent og referent
 4. Valg – John, Petra, Peder Bo, revisor Hans og suppleant Erik er på valg
 5. Aftale med meteorolog (ved Peder Bo)
 6. Aftale med Theis (ved John)
 7. Aftale om sejlermiddag
 8. Mangler rangliste. John følger op på Theis og Kæstel og finder præmier Per spørger Bjarne Marcussen

Punkt 3 – Michael M.
Vedtægtsændringer
a) Udvalg
b) Kontingentopkrævning
c) Stemmeret for Bådejer og aktiv
d) Næste skridt


Punkt 4 Eventuelt – Alle
Vægt til tune up, så man kan få en “gratis” start på sæsonen, uden at smide et helt stævne overbord.