Beretning: En hurtig tur Fyn Rundt

Udskriv

Årets Classic Fyn Rundt blev til en hurtig, flot og sommerlig tur med høj sol og vind hele
vejen. En familietur, hvor min far, onkel og jeg sejlede sammen i DEN 994 “JensSigne”.
Omsejlingsretningen var givet – vi skulle styrbord rundt. En flot start med kryds ned mod
Storebæltsbroen i let luft, hvor det gjaldt om at holde sig tæt til land grundet kraftig
nordgående strøm. Efter flere timers kryds var broen endelig passeret, og vi kunne snart se
frem til lidt frokost.

Vi fortsatte sydover og nåede kompasafmærkningen ved Thurø Rev, og herfra gik det stærkt
ind gennem Svendborg Sund. Vinden i ryggen, spilerstagen op og god medstrøm – før vi
havde set os om, var Sundet passeret.

Solen forsvandt efterhånden i horisonten, vi sejlede direkte mod solnedgangen og ind i det
flotte lysskær, som skulle danne baggrundstæppe for nattens sejlads op gennem Lillebælt.
Med let vind i sejlene og lys i lanterne krydsede vi under de to broer.

Strøm og vind fra hver sin retning skabte urolig strømsø ved udmundingen af Tragten. Her
gjaldt det om at holde båden i gang for at forcere. Trods en følelse af nærmest ikke at forcere
og gå mere i stå for hver eneste stopsø, kom vi hurtigt nordpå. På trackeren kunne det
efterfølgende konstateres, at vi havde sejlet mere end 6 knob over grunden på daværende
tidspunkt, selvom oplevelsen var en anden hos undertegnede, der havde haft rorpinden i
hånden. Strømmen nord for Lillebælt havde altså været en stor hjælp.

Vi krydsede videre nord om Fyn, og kunne nyde det flotte landskab, der udmunder sig i Fyns
Hoved. Vi nåede efterhånden den røde bøje ud for spidsen, inden vi kunne falde lidt af og
slække en smule ud på skøderne. Endnu en gang mødtes vi af den kraftige nordgående strøm,
og med en aftagende vind blev det afgørende at søge vinden. Vinden holdt dog heldigvis, og
Kerteminde Fjord udgjorde nu den sidste strækning, der skulle tilbagelægges inden målgang.
Spilerstagen op, så den lette vind kunne udnyttes fuldt ud.

29 timers sejlads var efterhånden slut, trætheden og sulten meldte sig. I klubhuset i
Kerteminde blev vi mødt af godt humør og god service. Over suppe, øl og vand kunne
sejladsoplevelsen snakkes igennem. En hurtig, flot og god sejlads var veloverstået, og vi
kunne nu se frem til en god nats søvn.

De bedste sejlerhilsner fra
Cecilie Hansen
DEN 994 “JensSigne”