27. januar 2022

Udskriv

Teams, torsdag d. 27. januar 2022

Bestyrelsesmøde i DFK

Tilstedeværende: Søren Kæstel, Michael Møller, Lars Bræstrup, Nikolai Kold, John Wulff, Claus Lund, Petra Jørs

Referent: Petra Jørs

 1. NFIA v. Per Buch, næstformand i NFIA

Revitalisering af NFIA

 • NFIA skal ikke kun bruges til at diskutere klasseregler, men også til at styrke folkebådsklassen som helhed ved at facilitere samarbejde på tværs af landegrænser.
 • Koordinering af fælles aktiviteter internationalt fra stævnekalendere til formidling af bådsalg osv.
 • Folkebådens 80-års fødselsdag er en oplagt begivenhed, der kan koordineres og samkøres internationalt, hvor vi kan dele best practice og promovere begivenheden i fællesskab bl.a. gennem et fælles logo.

Hvilken international dimension skal vi have fat på?

 • Hvad er det, der gør, at klassen i nogle lande og regioner har vind i sejlene? Kan vi inspirere hinanden og erfaringsudveksle på tværs af landegrænser?
 • Tursejlersegmentet skal fanges, hvilket DFK allerede har i tankerne. Det kan andre lande måske lære af?
 • Generelt vidensdeling på tværs af landegrænser, der kan deles på internationale websites f.eks. NFIA’s hjemmeside. Dette er andre bådklasser gode til f.eks. J70’er-klassen.

Hvordan skal dette organiseres og implementeres?

 • NFIA er sårbar, da organisationen ikke er nationalt forankret. Initiativer skal forankres i de nationale forbund, hvor kræfterne findes. Ellers bliver det NFIA, der på egen hånd skal opfinde, udføre og drive.
 • Tidligere deltog forpersonerne fra de nationale forbund i NFIA’s møder. De havde observatørstatus.
 1. DM 2022
 • Vi skal tænke i at promovere eventet som et træfpunkt snarere end kun et DM: et træfpunkt, en 80-års fejring af Folkebåden, en folkefest.
 • Gode aktiviteter på land for ikke-kapsejlere:
  Kåring af Danmarks flotteste folkebåd.
  Workshops.
 • Der er en masse fine muligheder i Ebeltoft, så det bliver de perfekte rammer til at fejre Folkebåden og gennemføre DM.
 1. Generalforsamling 2022
 • Regnskabet er underskrevet og godkendt.
 • Budgettet færdiggøres umiddelbart inden generalforsamlingen.
 • Vi holder fast i onlineformatet.
 1. Kommunikationsudvalg
 • Vi skal bringe historier om alle og for alle i klubben.
 • Vi skal sælge klubben og invitere til, at folk melder sig ind.
 1. Kapsejladsudvalg

Endelig beslutning vedr. kickingstrap er truffet. Dette offentliggøres på hjemmesiden.

 1. Tur- og trivelsudvalg

Intet nyt.