Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling

Udskriv

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 5. marts 2022 kl.10.00-11.30

Sted: Virtuelt TEAMS møde

 

 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Bent Mallemuk.

Bent konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning, 2021

Bestyrelsen v. Formand John Wulff

Formandens beretning for 2021

 

Beretningen for 2021 er heldigvis noget anderledes en den forrige, for vi kom på vandet i både tur- og kapsejladsregi.

Vor sidste generalforsamling blev så sandelig også anderledes og tak til Michael Møller for det!

Alt foregik elektronisk og fremmødet på nettet var absolut større end forventet. Jeg tror alle fik en positiv oplevelse ud af det og bestyrelsen fik igen en del gode input.

I bestyrelsen har vi holdt 11 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling – 4 før sejlsæsonen og 7 her hen over vinteren. Et enkelt af disse, blev afholdt fysisk hos mig i Greve, mens de øvrige er afviklet elektronisk.

Ved siden af dette, har der været holdt en stribe møder i vores udvalg, som jeg kommer tilbage til senere.

Vi har haft et af de bedste år i tilgangen af nye medlemmer – ikke mindre end 33 nye medlemmer.

På udmeldingssiden har vi et stykke arbejde at gøre. Vi har selvfølgelig nogle medlemmer der ikke er sejlet i den sidste havn. Men et stigende antal melder sig ud, fordi de har solgt båden. Det er vi kede af, fordi vi jo gerne skal være medlemmer af interesse for båden, uanset om vi ejer eller ej.

Vi ender 2021 med 313 medlemmer, men allerede nu er der kommet yderligere 6 til i 2022.

Sejlersæsonen 2021

Coronaen blev næsten væk fra vandet. Vort Sjællands mesterskab i Jægerspris måtte flyttes, men det blev et fantastisk stævne med gode sejladser, mad og vejr til de 21 både. Morten Henriksen og besætningen i Nefertiti, løb med sjællandsmesterskabet

 

Fyn rundt kom de 5 folkebådene, ikke alle andre havde tålmodigheden til at nyde denne smukke sejlads som absolut skal anbefales. Claus Lund og besætningen i Rio havde mest travlt, og vandt folkebådsløbet

Danmarksmesterskabet i Sundby Sejlforening blev atter engang en stor succes og rigtig godt arrangeret af Sundby. 34 både stillede op til kamp. Atter viste Morten Henriksen og besætningen i Nefertiti, deres styrke og løb med mesterskabet. Jeg tror det er første gang vi har oplevet, at en båd til DM benytter sig af at være fire mand i båden indenfor klassereglernes vægtbestemmelser. Og på trods af et stævne med nogle letvejrssejladser og en besætning på fire, kom mesterskabet i hus.

Guldpokalen i Tallin blev desværre aflyst. Om det var kolde fødder, låste færger eller rent faktisk Corona der fik aflyst det, vides ikke men der blev afholdt stort internationalt stævne samme sted lige efter, lidt mærkeligt at læse om.

Fynsk mesterskab i Kerteminde, bød på let vind for de 21 deltagende både og med det sædvanlige høje niveau både på land og til vands. Stævnet blev vundet af Tyske Walther Furtmann, men Fynsk Mester blev bedste danske båd, der var Anders Sunke og besætning i Rio på andenpladsen.

Jysk Mesterskab var lidt vanskeligt for os at få placeret. Men det lykkedes i Horsens og sikken et arrangement de fik stillet op for os og de 15 deltagende både. Bestyrelsen har sat et stort flueben udfor at gentagelse er ønskværdig.

Den sportslige optakt kunne ikke være bedre, idet Morten Henriksen og Jens Thurø lå á-point på ranglisten før dette stævne. Morten Henriksen og besætning i Nefertiti trak endnu engang det længste strå, og vandt det Jyske Mesterskab, med Jens Thurø på 2’nden-pladsen.

Med et Sjællandsk, et Jysk og et Danmarksmesterskab i bogen overrasker det jo ikke, at Morten og hans besætning vinder Ranglisten for 2021. mere overraskende er det nok, at Jens Thurø på andenpladsen kun er ’et point efter Morten.

Det siger noget om konkurrencen i klassen og på ranglisten og at man aldrig kan vide sig sikker, selv om man sejler godt. Dine konkurrenter er klar til at tage din plads, hvis du viser svaghed.

Internationalt blev både San Fransisco Cup og Guldpokalen låst inde i coronaskabet. Ligeledes blev mange af de tyske sejladser aflyst..

Vi er derfor rigtigt glade for, at det lykkedes os med så høj aktivitet i Danmark.

Vores kommunikationsudvalg og sponsorudvalg har haft et meget produktivt år

Petra, der er formand for kommunikationsudvalget, vil under eventuelt komme ind på alle de øvrige aktiviteter, der er i udvalget, udover de to nye blade ud med et flot indhold og et flot nyt layout. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore sponsorer; Papyrys leverer papir, Autohuset Vestergaard A/S hjælper os med udsendelse og Halberg A/S har ydet et kontant bidrag. Også stor tak til de af vores medlemmer, der har formidlet disse sponsorater.

Vores IT&Teknikudvalg har i året fået vores nye hjemmeside i luften, og alt det gamle materiale lægges løbende over på siden. Vi er kommet rigtigt langt med denne opgave, men vi oplever at vores medlemmer skal vænne sig til opbygningen af den nye side. Vi får nogle henvendelser om materiale der mangler, men som rent faktisk er på siden. Vi lytter og vurderer om vi skal ændre noget og gør det faktisk også løbende. Hold jer ikke tilbage med at skrive til webmaster med input.

Vi skal måske også lige slå et slag for vore køb & salg på hjemmesiden. Brug den.

 

Lad mig nu vende blikket mod 2022

Folkebåden fejrer sin 80-års fødselsdag i år som skal markeres på forskellig vis – mere om det senere

Vores kapsejladskalender ligger klar på hjemmesiden. Vores danske sæson starter 23. april i Kerteminde, og slutter 11. september i Kolding. Vil man lidt udenlands, kan sæsonen udvides til at starte i Baldeneysee den 9. april og slutte med Rolling Home i Berlin den 30. oktober. Mere end 30 stævner har vi at vælge mellem.

Vores Rangliste opfordrer vi selvfølgelig til at I prioriterer højt. Særligt Fyn Rundt bør have mere opmærksomhed, som en anden måde at sejle på, men ikke mindre spændende og interessant.

Men en anden spændende mulighed i år er Sessan Cup i Royal Lymington Yacht Club, som jeg vil opfordre jer til at se nærmere på.

Mange af ranglistestævnerne følger de kendte traditioner, men Guldpokalen og vores DM i Ebeltoft får en ny indpakning.

Guldpokalen bliver en del af Kieler-Woche. Det bliver ikke som vi plejer, men kieler Woche er i sig selv en meget spændende sejleroplevelse. Det er et uhyre professionelt setup, men der er masser af plads til os semiprofessionelle og amatører. På land er stævnet en rigtig havnefest – så det bliver helt sikkert et godt stævne.

Vores DM i Ebeltoft bliver arrangeret i samarbejde med Grenaa Sejlklub, og med Niels Frølund som en sikker ankermand. Kassereren og jeg har været på ”inspektion” i Ebeltoft, og vi er meget begejstrede for det vi så og oplevede.

Med afsæt i bådens 80-års fødselsdag, vil vi forsøge at række ud til alle, der sejler i eller blot har interesse for folkebåden. Det være sig tur- som kapsejlere, medlemmer og ikke-medlemmer. Alle skal føle sig velkomne.

Det maritime miljø i Ebeltoft og med Fregatten Jylland som centralt og integreret del af stævnet giver et fantastisk afsæt for en folkebådsfestival.

Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at gøre en individuel indsats, for at gøre dette arrangement til en succes. Spred rygtet og deltag selv i arrangementet. Tag gerne venner og familie med.

Vi håber at tiltrække både kapsejladsbåde, turbåde, og folkebådsentusiaster, der blot kommer kørende for at opleve det.

 

Jeg vil nu vende mig mod klubbens arbejde i 2022.

Kommunikationsudvalget vil Petra uddybe nærmere senere

IT &Teknik-udvalget fortsætter arbejdet med at optimere vores tekniske setup og konvertere indhold på siderne.

Vi er også ved at give kommunikationsudvalget direkte adgang til at lægge ting på siderne, så det følger udvalgets kommunikationsstrategi og hænger naturligt sammen med bladet, Facebook osv.

Som noget nyt, forventer vi at introducere løsninger på indloggede sider, så vi kan give medlemmer adgang til klubbens dokumenter, f.eks. regnskaber m.v.

Vi forventer også at komme med bedre løsninger på Galleriet og billeder. Den løsning vi startede med, skal forbedres for at fungere. Vi skal også have styr på rettigheder og GDPR-regler for de billeder, der lægges op, så vi ikke kommer i klemme her.

Vi er også på vej med to nye udvalg

Et trivsels- og turudvalg sættes i værk under ledelse af Lars Bræstrup, Udvalget skal skabe rammerne for aktivitet overalt.

Vi håber, at vi kan få mere aktivitet i de lokale flåder – mere lokalt, mere socialt, mere folkebåd, (mindre kapsejlads).

Folkebåden skal være en folkets båd.

Et Kapsejladsudvalg sættes i værk under ledelse af Nikolai Kold. Udvalget skal håndtere samarbejdet med DM-arrangører, Ranglisten, planlægningen af vores kapsejladskalender, opsamling af resultater, koordinering med de NFIA og udenlandske folkebådsklubber og meget andet. Opgaverne er kendte og har hidtil været varetaget af bestyrelsen, men vi ser et behov for at få det ud i et udvalg, så bestyrelsen kan arbejde bredere med de øvrige udvalg og opgaver.

I NFIA forventer vi i år at få Per Buch valgt som formand.

Per er allerede næstformand, og har inviteret alle nationale folkebådsklubber til et samarbejde om, hvordan NFIA kan supportere klassens udvikling i fremtiden.

Per og NFIA har fået vores ”nationalistiske” øjne op for, hvor ”global” klassen er blevet. Vi har flåder i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Finland, Estland, Storbritannien, USA, Sydafrika m.fl.

Det giver et unikt afsæt for at udvikle klassen også uden for vores nationale grænser. I dansk Folkebådsklub melder vi os 100% ind i dette arbejde. Vi er overbeviste om, at det på bare længere sigt vil give os store fordele.

Det første direkte ”afkast” af dette arbejde, er et fælles logo for 80-års-dagen for båden, som vi kan og bør bruge i alle medlemslande i alle sammenhænge.

Som afslutning vil jeg konstatere, at 2022 ledelsesmæssigt igen bliver et hektisk år, hvor vi skal have pudset vores årshjul af, så vi undgår de værste faldgruber der vil være, når der skal overdrages til udvalg. Jeg tror ordet kontinuitet dækker rigtig godt for det vi vil.

Vi i udvalg og bestyrelse har en bøn om at alle I, som har positive tanker om Folkebådenes ve og vel, vil kontakte os og fortælle at I gerne vil være med til at få endnu mere positiv gang i klubbens arbejde,

Men måske mere lærerigt og kammeratligt

Tak til mine bestyrelseskolleger, til vores udvalgsmedlemmer og alle dem som giver et bidrag i vores udvalg og vores sponsorer for et godt og produktivt 2021

Bestyrelsens beretning blev godkendt med virtuelt applaus

 1. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Regnskabsberetning for 2021

Regnskabet viser et overskud på 22.741 kr. mod et budgetteret underskud på 91.500 kr.

Egenkapitalen er steget til nu at udgøre 366.389 kr.

De primære årsager til den store afvigelse er

 1. Flere indtægter. Vi har fået mange nye betalende medlemmer i 2021, og vi har fået et kontant sponsorbidrag, Der øger indtægterne fra med 13.000 kr. i forhold til det budgetterede.
 2. Medlemsadministration – herunder ny hjemmeside. Den største afvigelse er på vores hjemmeside, der kostede mindre end budgetteret, ligesom den ikke affødte så mange licensudgifter som vi havde forventet. Vi har brugt mere til porto, men det tager vi gerne med, det er nemlig udsendelse af velkomstpakker til nye medlemmer- Samlet blev denne post 18.000 lavere end budgetteret.
 3. Sponsorer til medlemsblad. Vi havde budgetteret med at vi selv skulle betale for hele medlemsbladet, uden sponsorer. Endvidere viste vores prisoverslag sig lidt højere end hvad det reelt kostede. Samlet set blev det 43.000 kr. lavere end budgetteret.
 4. Budgetposter uden udgifter. Markedsføring NFIA og folkebådskredsene udløste ingen udgifter. Her var der sat i alt 25.000 kr. af
 5. Resten. Stævner og bestyrelse står for yderligere 16.000 i positive afvigelser. Til DM i Sundby valgte vi at finansiere en ordentlig toiletvogn – efter stævnet er vi glade for, at vi gjorde det. Bestyrelseomkostningerne bærer tydeligt præg af, at vi er gået digitalt – flere møder, lavere omkostninger = glad kasserer.

 

Regnskabet blev godkendt med virtuel applaus

Fremlæggelse af budget

Bent: Budgettet er en orientering til medlemmerne og skal ikke godkendes af GF

Budgettet er ligesom regnskabet tilsendt på mail inden generalforsamlingen, så I har haft mulighed for at orientere jer i tallene.

Budget for 2022

 

Michael Møller gennemgik budgettet i hovedtal.

Vi budgetterer i 2022 med et underskud på 63.000 og i år er de store poster vores medlemsblad og vores markedsføringsaktiviteter til fremme af klassen.

De skal gå til vores nye udvalg, vores aktiviteter overfor ørige folkebådssejlere uden for vores medlemsskare, samt til nye standere og øvrigt merchandise til vores medlemmer.

De store ændringer i budgettet, der kræver lidt kommentarer.

Kontingenterne

Vi har i 2022 udsendt opkrævninger på 105.350 kr., hvoraf ca. 6.000 endnu ikke er betalt efter flere rykkere. Erfaringsmæssigt vil jeg tro, at 3.500 ender med at bliver betalt, og resten bliver udmeldt som følge af manglende kontingentbetaling.  De betyder, at vi reelt budgetterer med yderligere 20 ny medlemmer i år, for at nå budgettet på kontingent-posten, udover de 6 vi allerede nu har fået.

Medlemsadministration

Her falder budgettet fra 73.000 til 24.000. Det skyldes, at vi i 2021 budgetterede med ny hjemmeside, som vi ikke budgetterer med i år.

Medlemsblad

Vi har nu fået et bedre indblik i de reelle priser, og kan budgettere mere præcist. Såfremt vore sponsorer vælger at fortsætte som hidtil, vil omkostninger blive ca. det halve af budgettet.

Markedsføring

Vi har sat ekstra af til aktiviteter til fremme af klassen, som nævnt i indledningen.

Alt i alt et robust budget, som jeg er helt tryg ved at vi kan holde os indenfor.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Der foreslås et uændret kontingent for 2022-23. Altså 350,-.

 1. Valg (i lige år)

Valg af formand: John blev genvalgt

Valg til bestyrelsen

Petra genopstiller

Søren Kæstel genopstiller ikke – bestyrelsen indstiller Peder Bo Nielsen

Petra og Peder Bo (takkede ..) blev valgt

1 x bestyrelsessuppleant

Claus Lund, Kerteminde blev genvalgt

1 x revisor

Lars Dalbøge, blev genvalgt

Valget blev godkendt med virtuel applaus

 1. Eventuelt
 2. Et spørgsmål fra Finn Hartvig

DS holder en almindelig fysisk GF, hvorfor kan DF ikke holdes på samme måde

Michael Møller svarede:

Tak til Finn for spørgsmålet.

Det virtuelle møde har den fordel, at vi når ud til hele landet. Det så vi sidste år med en

meget fin mødedeltagelse.

GF planlægges allerede i november og på det tidspunkt var Corona fremherskende.

Da der senere blev ”åbnet op” havde bestyrelsen ikke ressourcer til både at lave fysisk GF, sejlerdag

etc., så vi valgte en virtuel løsning.

Fremover vil der arbejdes hen imod at have både en fysisk GF og samtidigt en ”digital” mulighed til de,

der ikke kan komme frem.

 

 1. Petra beretter om kommunikationsudvalg

Vi arbejder med to ”ben” for at komme godt ”ud over stepperne”

Tidsbegrænsede op til og ifm. stævner

 • Tidsbegrænsede op til og ifm. stævner
 • ”Tidløse” fortællinger

Vedr. 1) Her ønskes hjælp fra alle.

Der ligger et skema på hjemmesiden, hvor man kan påføre sig til at skrive

lidt, tage fotos osv. i forbindelse med det stævne, som man deltager i.

Vedr. 2) Mange aktiviteter

Vi viser, at vi er bredt funderet og indstillet på at profilere FOLKEBÅDENs mange facetter

Facebook: Petra deler hver uge en historie

Instagram: Håndteres af Caroline Kold

Stor tak til Anders Kongstad (redaktionelt indhold) og Michael Belvad (teknik)

 1. Uddeling af Englænderpokalen. John Wulff

Petra Jørs var seneste vinder af pokalen.

I det foregående år var der kommet flere gode indlæg

–                     Sisi med Fyn rundt

–                     Fynsmesterskabet

–                     DM 2021 i Sundby af Ida Dufresne Wogensen D699-Yrsa

Sidstnævnte vandt pokalen.

 

 1. Afklaring om anvendelse af VHF til stævner

VHF

Oplæg fra Morten Henriksen Budskab: Brug VHF til de store stævner.

Michael Møller (MM): P.t. er der ingen begrænsning i at bruge VHF. Hidtil har det været til kommentarer

om banen, frokostpauser mm

Morten Henriksen vil gerne gå videre, således at det også oplyses hvem der er tyvstartet mm

Oplægget går altså på at få den fulde effekt af VHF og der er jo d.d. prismæssige løsninger, så alle kan være med.

Bjørn, Kerteminde:

 • Sikkerhedsmæssigt det vigtigste argument for brug
 • Skal det vi videre og bruge det til tilbagekald, så kræver det at ALLE skal have VHF

Bjørn og Hans bruger det derfor ikke ”fuldt ud”.

I Kerteminde bruges det

 

MM: Reglerne definerer, at det kan bruges som et hjælpemiddel, ikke til afgørelser.

Dvs. det er ikke en forpligtigelse at have.

Har du VHF: Brug det

Har du ikke VHF: Sejl som sædvanligt

 

Hans Friis: Er på linje med MM. Kan kun blive til information.

Et andet perspektiv er, at det giver dommerbåden en stor ekstraopgave og det vil kræve flere

hjælpere om bord.

Eksempelvis brugte man det ved DM i H-båd, men kun til nødopkald.

Til DM i Melges og J/70 SKAL bådene være udstyret med VHF.

 

Peder Bo Nielsen: Godt at have VHF ifm. uheld på vandet. Eksempelvis kan nævnes et større

uheld i Århus tidligere. Det er op til dommeren, hvad de vil informere.

 

Bjørn: Vær opmærksom på, hvad der meldes ud. Alt relevant skal ud, men man skal ikke skabe panik.

 

Peter Brøgger: Informationsmæssigt er det rigtig godt til ”servicemeddelelser”. Det kan give ”ro” i feltet.

 

MM: Afsluttende – vi har fået gode informationer fra Bjørn og Hans – men Morten Henriksens indlæg gik også på kapsejlads.

 

Peder Bo Nielsen: Skulle ikke være ”et enten/eller” men ”et både og” – og VHF giver en ekstra sikkerhed

 

Bent: Forslag: Bestyrelsen og Bjørn/Hans går sammen og tager emnet op.

Kunne man forestille sig information efterfølgende lagt op på hjemmesiden ?

MM: Bents forslag taget til efterretning – vi arbejder videre med det

 

 1. En tak afgående bestyrelsesmedlem Søren Kæstel v John Wulff

John takkede Søren Kæstel for hans kæmpe indsats gennem 10 års arbejde i bestyrelsen, NFIA og med ranglisten.

Virtuel applaus

Afslutning af GF v Bent Mallemuk

Bent afsluttede GF og nedlagde sit hverv

Afslutning v John Wulff

Slutteligt takkede John for ”god ro og orden” og det fine fremmøde.

Petra (sidste år vinder) med Englænderpokalen – så kan man se, hvordan den ser ud…