Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Kerteminde 6. april 2021 Ny “light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Kære folkebådsejler!

På grund af Corona-restriktioner kan vi kun gennemføre Tune Up i et noget begrænset omfang. Vi kan ikke mødes på land, hverken før eller efter træningen, så vi bliver nødt til at droppe alle sociale aktiviteter på land, da vi ikke må samles alle sammen. D.v.s., moleøl, diverse evalueringer, foredrag om meteorlogi og fællesspisning må aflyses.

Mortens Henriksens gode ide om at indbyde potentielle nye folkebådssejlerne til en intro fredag eftermiddag kan heller ikke lade sig gøre.

Det gode nyhed i alt dette er, at nu “koster det gratis” at deltage !

Morten vil via VHF lede arrangementet ude på vandet, med en masse starter og opkryds, så vi får banket rusten af. Bjørn Stephensen og Verner Vestergaard styrer slagets gang fra Fayard i samarbejde med Morten.

Så alle skal huske deres VHF, og dem der ikke har en, kan låne en af Kerteminde Sejlklub, så skriv venligst til klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk, senest den 22. april, hvis I vil låne en.

I øjeblikket må vi være 50 i alt ude på vandet. Jvf. DS´s retningsliner.

Omkring tilmelding, gælder “først til mølle” princippet stadig.

Som nævnt vil der være to “officials” på banen, så vi har plads til 48 sejlere på vandet. I øjeblikket er der 17 tilmeldte både, og dermed 1 på venteliste (med 2 personer om bord), så det er meget vigtigt, at de tilmeldte helt præcis på manage2sail angiver hvor mange, der er ombord, ellers kan vi ikke rigtig styre antallet af personer på vandet. Hvis nogle på baggrund af den ændrede præmis for Tune Up vil trække sig, så er det også
vigtigt, at I får fjernet tilmeldingen på manage2sail så hurtig som muligt, så det kan give plads for evt. andre
på ventelisten.

Programmet ser nu således ud:

Lørdag den 24. april:
Kl. 08.00 – 10.00:

Ankomst og søsætning.

Kl. 10.30 – ca. 16.00:

Søndag den 25. april:

Træning på bugten.
Kl. 10.00 – ca. 14.00: Træning på bugten.
Kl. 13.00 – 14.00: Afrigning.
Kl. 15.00 – Optagning af både.

Deadline for tilmelding: mandag den 19. april på https://www.manage2sail.com/da-dk

Vi glæder os til at ser jer- vel mødt!

Med venlig hilsen

Kerteminde Sejlklub

Info: Morten Henriksen: morten@tidenspsykologer.dk Henrik Møhl: henrik@mohl.family Mobil 2684 7860


21. april 2020

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30

Via Microsoft Teams

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Flemming Palm, Carl Otto Hedegård, Claus Lund og Lars Bræstrup Fraværende: Ingen.

Dagsorden vist med fedt print

 • Kommunikationsudvalg og IT/Teknik-udvalg
  • Mulige deltagere, der skal kontaktes up-front - hvem gør det

   Kommunikation: Flere medlemmer der har ytret ønske om at deltage spørges.

   • Flemming Palm vil stadig samle referater til web og bådpresse vedr. kapsejlads.
   • Michael tager en snak med de interesserede

   IT/Teknik: Nikolai har kontakt med flere, der gerne vil med i udvalget.

   • Der bør være én med teknisk indsigt.
   • Claus kender en der kan give en pris på etablering af en ny hjemmeside. - Det blev nævnt emner med
    kompetencer vi kan bruge. Michael kontakter disse personer.
  • Bestyrelsesrepræsentanter i udvalgene skal besluttes John er med i kommunikationsudvalg.

   Nikolai og Michael er med i It/Teknik udvalg.

  • Udkast til invitation (vedlagt) - kommentarer udbedes

   Vi drøftede Michaels udkast til en invitation og der blev ændret et par steder, hvorefter den blev godkendt. Den rundsendes til bestyrelsen inden den offentliggøres.

  • Plan for udsendelse
   • Der drøftedes en strategi for hvor og hvornår vi skal udsende nyhedsbrevet på de enkelte medier.
   • Det blev vedtaget at udsende det alle steder på samme tid.
   • Nyhedsbrev udsendes i næste uge på hjemmesiden og FB.
 • Nyt om kapsejladskalenderen
  • Flemmings forslag, hvad er næste skridt
   • Der drøftedes hvornår vi kan give Marstal besked. Flemming spørger Torben fra Marstal om deadline for beslutning.
   • Sejlerne efterlyser et beslutningstidspunkt for fastsættelse af datoer. Den ændrede kapsejladskalender offentliggøres i uge 18.
   • Søren formulerer en ændret kapsejladskalender.
   • Alle beslutninger skal naturligvis aftales med arrangørerne.
   • Flemmings forslag til en ændret kapsejladskalender ligger fast, dog kan DM eventuelt flyttes til september.

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30 Via Microsoft Teams

 • Kommunikation hvad hvornår og ad hvilke kanaler skal besluttes

  Flemming sender ændret kapsejladskalender rundt til kommentering og Michael samler udvalg og kapsejlads til ét nyhedsbrev og udsender det til alle medlemmer.

 • DM i 2022 fælles med Tyskland drøftes fortsat mellem Nikolai og Sönke Durst.
 • Nyhedsbreve i den nærmeste fremtid
  • Udvalg.

   Der udsendes et nyhedsbrev med info om både etablering af de to udvalg og den ændrede kapsejladskalender.

  • Kapsejlads.

   Se punkt 3a

  • Andet...
   • Bent Mallemuk Nielsen har spurgt om referatet kan sendes direkte via mail til alle medlemmer. Det gør vi fremover.
   • Nikolai fik ros for etablering af eSejlads mandag den 20. april med ca. 11 deltagere.
   • Fra to uafhængige givere er bestyrelsen blevet tilbudt en ungdomspokal. Søren har for en tid siden talt med en sponsor der tilbyder økonomi og en pokal, og vi afventer hvorledes det falder ud.

   Næste møde afholdes tirsdag den 12. maj kl. 19.30. Søren sender et link rundt.

Mødet sluttede 20.30

Referent: Lars Bræstrup


7. april 2020

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.30

Via Skype

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Flemming Palm, Carl

Otto Hedegård og Lars Bræstrup

Fraværende: Claus Lund med afbud

Dagsorden vist med fedt print

 • Status på kapsejladskalender 2020 v. Søren a: Håndværker Cup udsættes til senere.

b: DM i Marstal. Det blev besluttet at vente med anbefaling til Ærø Sejlforening, til der kommer en udmelding fra myndighederne vedr. forsamlinger i august.

Der er også det økonomiske spørgsmål hvis der er tvivl om afvikling.

Vi tager det op på mødet den 21. apr.

Flemming hører hvornår Marstal senest kan tage den endelige beslutning.

c: Guld Pokal i Eckernförde er aflyst!

d: Jægerspris tænker fortsat på at arrangere et efterårsstævne.

 • What to do - indtil Covis-19 er slut v. alle a: Der skal mere info på hjemmesiden med oplysninger om den ændrede situation.
  • eSejlads kunne være et alternativ pt.
  • Hjemmesiden giver ikke bred kommunikation, da for få medlemmer går ind dagligt her. E-mail og FB e.
  • Johns nyhedsbrev var godt og det vil være godt med et nyt brev efter vores næste møde.
  • Er der stemning for kapsejladser afholdt i september og oktober? Lad os høre om medlemmernes ønsker dette. Er der folk til at arrangere sejladser på det tidspunkt?

  Det er et emne til kommunikation via mail eller FB.

  Flemming sætter et opslag på FB med opfordring til debat.

  • Fyns Mesterskab og DM i distancesejlads er i fare for aflysning eller senere afvikling.
  • Debat vedr. hvornår sejladserne afvikles tages op på næste møde.
  • Næste møde den 21. april giver myndighedernes anvisninger sandsynligvis bedre baggrund for bestyrelsens dialog med arrangører og endelig beslutning for afvikling af sejladser.
 • DM og guldpokal de kommende år v. John a: DM i Sundby 2021 afholdes i uge 26 som et 3-dagsstævne. Bjørn har sagt ja til dommerhvervet.

 

b: Nikolai har snakket med tyskerne og de arbejder på at sprede stævnerne med 2 uger mellem hvert stævne i 2021.

 • Kommunikations- og IT/teknik Udvalg ved Michael (oplæg fra Nikolai og Michael vedlagt)

  a: Michael gennemgik et forslag til etablering af udvalgene. John nævnte at der skal præciseres nogle emner der skal arbejdes med i de enkelte udvalg. Kommunikation- og It/Teknik-udvalg er pt. vigtigst at få startet op.

  b: Det tilstræbes at det er en fra bestyrelsen der er formand eller menigt medlem i hvert udvalg. Det sikrer at bestyrelsen har god kontakt og overblik.

  c: John er "født" som formand for kommunikationsudvalg. Han bør være klubbens ansigt ud til medlemmerne.

  Flere medlemmer har ytret ønske om at deltage og foreslås som medlemmer.

  d. IT/Teknik-udvalg får Nikolei og Michael med fra bestyrelsen

  c: Udvalgene sættes i gang senest juni.

 • evt. og aftaler til næste møde
  • Søren indkalder via et link til næste møde
  • Årshjulet er på vej fra MM

  Næste møde tirsdag den 21. april kl. 19.30 via Skype eller Teams

Referent: Lars Bræstrup


21. marts 2020

Referat af bestyrelsesmøde i DANSK FOLKEBÅDSKLUB 21. marts 2020 kl. 10.30 via Skype

Tilstede: John Wulf, Søren Kæstel, Flemming Palm, Michael Møller, Carl-Otto Hedegaard, Lars Bræstrup, Nicolai Kold, Claus Lund og Ditte Andreasen som gæst

Fraværende:

1.
Valg af referent.

Lars blev valgt til referent.

2.
Generalforsamling a.
Konstituering af ny bestyrelse

John Wulff er valgt som ny formand.

Claus Lund blev budt velkommen som ny suppleant af bestyrelsen.

Lars fortsætter som repræsentant for tursejlads, samt sekretær i bestyrelsen.

Søren fortsætter som næstformand i bestyrelsen samt repræsentant for Ranglisten. Michael fortsætter som Kasserer.

b.
Evaluering af Generalforsamling

Status: Der kom positive meldinger efter GF og der var et helt godt fremmøde. Der kom mange ideer og gode input til bestyrelse at arbejde videre med.

c.
Årshjul overleveres af Ditte

Ditte præsenterede et årshjul og delte digitalt med Michael. Det giver et godt overblik over de opgaver der ligger året igennem.

Det skal udbygges med de udvalg der nu etableres.

Der er mange filer i det historiske materiale der er låst for os, og det er nok en fejl hos Google, og det tager tid at få dem tilgængelige igen. Ditte arbejder med det.

3.
Opsamling af GF

På baggrund af den brain storming vi havde på Generalforsamlingen i Jægerspris, havde Michael udarbejdet et materiale med en række udvalg og beskrev hvordan de kan fungere og lagde op til en drøftelse af opgaver og struktur.

Følgende udvalg er foreslået:

 1. Kommunikationsudvalg
 2. Kapsejladsudvalg
 3. Ungdomsudvalg
 4. It/Teknikudvalg
 5. Social/Tursejlerudvalg
 6. Båd/Teknik/Regeludvalg
 7. Flåder
 • Der er enighed om at der skal etableres en ny platform til blandt andet en ny web. - Der er to tidligere redaktører der har tilkendegivet at de er villige til at deltage i at redigere et blad igen.
 • Der er enighed om at de der skal deltage i udvalgene for IT og kommunikation skal være vant til at arbejde med de nye platforme, der også tilgodeser mobile enheder. - Der skal kommunikeres bedre ud om stævner og referenter skal udpeges inden stævnet. Den der afholder skippermøde, trækker lod om hvem der skal skrive et indlæg til bådpressen og webben/FB eller det bestemmes ud fra deltagerlisten. - Der skal annonceres i indbydelsen at deltagere er forpligtet til at påtage sig at skrive et referat af stævnet til pressen, hvis de bliver spurgt. Dette etableres af Flemming.
 • Michael og Nicolai definerer opgaven for de to udvalg, Kommunikation og IT. - Bestyrelsen skal invitere alle medlemmer og blandt de interesserede vælge dem der skal være i udvalgene.
 • Opstarten til en ny hjemmeside er dyrt og dertil kommer der det daglige vedligehold.
 • Vi skal lave en short liste af folk der har kompetencer til opgaven at oprette en hjemmeside. Opgaven skal defineres klart og åbne for at medlemmer kan være med.
 • Det er et must at flere kan gå ind og uploade stof på den nye hjemmeside.
 • Der holdes et møde om udvalgene for kommunikation og IT-arbejde.

4.
DM og ranglistesejladser

Der skal måske tænkes i nye former for sejladser, blandt andet med harestart.

Håndværker Cup må nok se på muligheder for at flytte stævnet til senere, med henblik på den nuværende situation med Coronavirus. Vi skal senest have et go eller no go 3 uger før start. Håndværker Cup kunne jo eventuelt afholdes sidst i juni eller slutte sæsonen sidst i september.

Uofficielt DM i distancesejlads for Folkebåde afholdes i år i forbindelse med Classic Fyn Rundt fra Kerteminde og tæller med i ranglisten.

a.
DM 2020

Marstal lader til at have fuld kontrol. Flemming er kontaktperson.

De mangler store oppustelige mærke. Claus forhører sig i Odense Sejlklub.

Per Røssel er næsten klar med en hjemmeside og tilmelding åbnes meget snart. Der er valgt 8 sejladser, med lidt længere sejladser end i Fåborgs DM.

b.
DM 2021

Sundby skal holde DM i 2021.

John er kontaktpersoner.

DM 2022?

Flere lokaliteter blev drøftet, blandt andet Horsens, Præstø, Kerteminde og Sønderborg. Der er enighed om at Sønderborg er første prioritet.

Nicolai spørger om der er interesse i Tyskland for et samlet DM, og spørger Sønderborg. Dette er tillige en opgave for et kommende kapsejladsudvalg.

c.
Der tænkes i en lokalitet til et ranglistestævne i det jyske i 2021. Flemming undersøger et par muligheder.

5.
NFIA a.
Guldpokal

2020: Eckernförde er godt i gang med forberedelserne.

2021: Tallin har fået det. Der arbejdes med muligheder for favorable færgebilletter. GP afholdes den 24. - 29 juli 2021.

2022: Per Buch kontaktes af John for et sted og tidspunkt. Det er Danmarks tur.

6.
Andet

Vi fortsætter med at kompensere formand og kassere med 1000 kr./år, samt Webredaktør med 500 kr. pr. år. Dette dækker alle mindre udgifter de har, under klubbens drift.

7.
Evt. og ny mødedato

 • Den 7. april kl. 19.30 afholdes der Skypemøde kl. 19.30. Primære punkter er:

Kapsejladskalender, Diverse udvalg, Web.

 • Den 21. april afholdes Skypemøde kl. 19.30
 • Målerskabeloner er hos Ditte og leveres til John.
 • Næste fysiske møde er i Greve, hos John, den 14. november 2020 kl. 10.00

Mødet sluttede kl. 13.00


2020

Referat
af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 29. februar 2020 kl.13.00

Sted: Jægerspris Sejlklub, Kignæs Havn Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Johs. Egede, Jægerspris sejlklub.

Johs. konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, 2019

Bestyrelsen v. Ditte Andreasen:

Vi har igen i det forgangne år haft rigtig fin aktivitet i klassen, trods det at vi ikke fik en lige så fin sommer som året før.

Bestyrelsens almindelige arbejde er foregået helt som det plejer. Vi har haft 2 fysiske møder i året der gik, suppleret af et Skype møde. Derudover over formøde til denne generalforsamling. Ellers er samarbejdet primært foregået pr e-mail korrespondance. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i Fåborg, Guldpokal arrangøren in Århus, samt haft dialog med indeværende års DM arrangør i Marstal.

I NFIA regi har vi haft en rokade, da Sørens formandsperiode udløb. Formandskabet er overgået til Tyskland, og vi har i stedet fået næstformandsposten som Per Buch er trådt in i. I teknisk komité mangler vi fortsat en dansk repræsentant, så hvis nogen sidder og har lyst til at sidde med der må de endelig sige til. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, et fysisk og et per Skype, samt AGM i NFIA.

Vi nyder fortsat godt af vores kasserer Michael Møller, som har rigtig godt styr på økonomien. Mere om det senere.

Medlemstallet har været let faldende, idet vi har fået 44 udmeldelser som ikke helt opvejes af de 28 nye medlemmer. Vi vil gerne takke Bent Mallemuk Nielsen for fortsat at yde en indsats i velkomsten af nye medlemmer – vi får ofte tilbagemeldinger om hvor meget der sættes pris på den varme velkomst i klubben.

Da det ikke er lykkedes at finde ny redaktør, har vores ellers populære blad været sat på pause. Skulle det lykkes at finde ny redaktør, vil det med glæde blive startet op igen. Samtidig går vi med tanker om hvorledes vi kunne lave en generel digital opgradering af klubben som også kunne indebære en digital afløser for bladet, noget vi også har budgetteret med i kommende år. Men uanset formatet kræver det jo en arbejdsindsats at samle og formidle materiale. I mellemtiden har vi heldigvis stadig en hjemmeside som altid er opdateret med de nyeste informationer takket være Webmaster Finn Hartvig.

Generalforsamlingen foregik som altid i ulige år i forbindelse med boatshow i Fredericia, hvor vi både havde en rigtig god, konstruktiv og velbesøgt generalforsamling og flittigt besøg på den flotte stand. På generalforsamlingen blev der brug lidt tid på netop at snakke kommunikation, og hvordan vi bedst løser den udfordring på en nutidig og inkluderende måde. Da vi finder dette et vigtig emne, har vi det på agendaen under sejlerdagen i dag.

Til Danmarksmesterskabet var vi på besøg hos velkendte venner i Fåborg. Vi ved jo at der altid bliver kræset om os i land når vi er på de kanter, og i år var ingen undtagelse. Stævnets største nyhed var sejladsfarvandet, som blev på inderfjorden. Her var lige præcis plads til en bane i tilpas størrelse, og de 33 deltagende både fik 10 rigtig fine sejladser. Måske var lidt lokalkendskab en fordel, vi fik i hvert fald en sikker vinder i lokale Stig og Bo Bundgaard Lassen samt Jacob Groth. Tillykke med Danmarksmester titlen, den har I fortjent.

Guldpokalen blev i år sejlet i Århus, med et flot deltagertal på 53 både fra 6 nationer, og hele 27 danske både. Vi blev budt velkommen indenfor i det flotte nye sejlsportscenter, og trods forsinkede ombygninger på et i forvejen indsnævret havneområde lykkedes der arrangørerne at finde plads til både campering og parkering samt forholdsvis samlet fortøjning af bådene. Vejrmæssigt blev det et stævne med store udfordringer i et meget ustabilt vejr, og specielt sidstedagen er noget alle deltagende både nok vil huske i mange år frem. Det var en dag præget af passerende tordenbyger som flere gange forhindrede starter og fik flere både til enten at søge nødhavn eller til udkanten af bygerne. Sidste startforsøg foregik lige som endnu en byge passerede, denne gang uden torden men med meget voldsomme vindstyrker. Det tror jeg har sat sig som en voldsom oplevelse både hos vi sejlere som lå på startlinjen, og på dommer hold og hjælpere. Vi fik en velfortjent vinder i Per Jørgensen, Jørgen Overgaard og Christian Hansen. Stort tillykke til jer.

Ranglisten kører rigtig fint, vi har nogle meget flotte deltager antal både ved Sjællandsk og Fynsk mesterskab, med hhv. 27 og 22 deltagende både. Det kniber lidt mere at trække så mange både vi gerne ville til det jyske mesterskab, hvor der denne sæson kun var 9 både som fandt vejen til Århus. Bestyrelsen har selvfølgelig diskuteret årsager, og arbejder med om noget kan gøres for også at få deltagerantallet op i Jylland.

Potentielle DM arrangører henvender sig stadig til os før vi får brug for at gå ud og opsøge arrangører – en luksus jeg godt kan afsløre at ikke alle klasser nyder godt af. Det er ikke altid vi kan imødekomme ønskerne, men vi er glad for at have de nærmeste år på plads. I år skal vi for første gang nogensinde til Marstal, hvor vi nok vil opleve at nogle ting bliver lidt anderledes, blandt andet den tidsmæssige placering. Dette primært for at få den billigste færge overfart. Vi har haft en god dialog med arrangørerne, som glæder sig rigtig meget til at byde os velkomne til deres smukke ø. I 2021 følger vi et 10-års mønster og tager tilbage til Sundby Sejlforening, hvor vi har rigtig fine stævner både i 2001 og 2011. I årene derefter er der flere potentielle arrangører i spil, men endnu ingen besluttet.

På ungdomssiden ser vi fortsat fremgang i antallet af deltagere under 30 år, en trend vi har kunnet se lige siden vi begyndte at fokusere på ungdom i klassen. Det er meget glædeligt.

Som nævnt tidligere vedligeholder vores webmaster Finn Hartvig stadig en hjemmeside vi kan være stolte af takket være hans konstante opdateringer med relevant materiale og nyheder.

Alt i alt har det altså været endnu et fint og aktivt år for klassen, som fortsat kan bryste sig af at være blandt de mest aktive i landet.

Som afsluttende bemærkning bliver dette min sidste generalforsamling som formand. Efter 8 gode og spændene år på posten er det på tide at overlade tøjlerne til en anden. Mere om det når vi kommer til punktet valg til bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Nogle få poster blev fremhævet:

Der har været overskud i det forløbende år. Indtægterne har været som forventede, men udgifterne lavere. Bl.a. nævntes, at der ikke har været udgift til medlemsblad Medlemsadministration er en stor post

Udgifterne består af:

 • Betalingsservice NETS
 • Regnskabssystem
 • Bank

Mht. regnskabssystem fungerer det nuværende udmærket og er umiddelbart pengene værd

Mht. banker og betalingsservice, så betragtes en forening som "erhverv" og gebyrer er høje og stigende.

Kassereren ser hele tiden på muligheden for at reducere omkostningerne, herunder at bruge flere banker Samlet antal medlemmer ca. 310

Regnskabet blev godkendt med applaus

Endvidere blev budget for 2020 udleveret

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Der foreslås et uændret kontingent for 2020. Altså 350,-.

I budgettet for 2020 er to større poster:

Software licenser og gebyrer – her er der inddraget kendte prisstigninger fra banker og leverandører

Indkøb af Hardware – her er der sat penge af til opgradering af foreningens samlede IT-setup, så vi i højere grad kan understøtte mere medlemsinvolvering (mere om dette i workshops senere på sejler-dagen)

Ranglistepræmier er sat lidt ned i beløb, men tanken om at vi laver lodtrækning blandt alle medlemmer fastholdes

6. Valg

e. Formand (Ditte Andreasen genopstiller ikke)

Ny formand bliver John Wulff, Jægerspris sejlklub.

Valget blev godkendt med applaus

John takkede Ditte for hendes 8 år lange formandsperiode.

f. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge genopstiller)

Begge blev genvalgt

g. 1 bestyrelsessuppleant

Ny suppleant, Claus Lund, Kerteminde blev valgt

Claus var ikke til stede på GF, men havde accepteret valget på forhånd.

h. 1 revisor (Hans Friis genopstiller)

Hans Friis blev genvalgt

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Ingen turberetninger fra det forløbne år. Derfor blev pokalen ikke uddelt.

Bestyrelsen opfordrede til at man sendte beretninger. Det kunne sagtens være fra dag-/weekendture

b. Uofficielt FB-DM for distancesejlads – Flemming Palm Flemming opfordrede til deltagelse af det uofficielle DM

 • Fyn rundt fra Kerteminde den 1. weekend i juni (5-6 juni)
 • Vandrepokal skaffes

c. Tak til Ditte Andreasen for de 8 år som formand – Søren Kæstel

Søren Kæstel gav en stor tak samt en flaske champagne til Ditte for hendes 8 år i formandsstolen. Der er ikke mange – om nogen – der har besat posten i så mange år i træk, sagde Søren.

STORT applaus

d. VHF – et oplæg fra bestyrelsen

Der var en livlig diskussion mht. til evt. anvendelse af VHF ved kapsejlads, som det kendes fra flere andre klasser. Nogle steder er VHF obligatorisk.VHF kan bruges til – nedtælling – samt oplysninger fra baneledelse

Flere nævnte, at der gennem årene havde været farlige situationer (knækkede master, kollisioner, tåge mm), hvor en VHF ville være en god ting. Samtidig vil baneledere via VHF kunne informere om de var ontime, om de ville flytte baner etc..

Bjørn Stephensen: Der kræves ikke certifikat for at lytte/modtage på VHF. Først når man både vil modtage og sende kræves dette. NB: Håndholdte VHF kan have en begrænset rækkevidde.

Hans Friis: Der skal ikke herske tvivl om, at det er FLAGENE, der er gældende, hvis der er uoverensstemmelse mellem VHF- og signalering fra Baneleder. Men VHF kan være et godt hjælpemiddel, til effektiv afvikling af stævner

Ditte rundede af: Der er bred enighed om, at SIKKERHEDSMÆSSIGT kan VHF være en god idé. Flagene er dem, som er gældende. VHF kan sikre en lettere og mere effektiv kommunikation. VHF kan være en service for sejlerne og en hjælp for sejlere/baneledelse. Bestyrelsen vil arbejde videre med emnet som i givet fald vil være frivilligt for sejlere og baneledere at anvende.

e. DM 2020 i Marstal v. Per Røssel

 • Holdes i Marstal, men det er Ærøskøbing sejlklub, der står for arrangementet
 • Hjemmeside under udarbejdelse (næsten klar)
 • 19/8 til 22/8
 • torsdag til lørdag (så man kan tage hjem søndag)
 • Priser / mad som i Fåborg (2019)
 • Spec. pris på overfart fra Rudkøbing. 500,- for bil + trailer + 3 personer (skal reserveres)

f. Sjælland Rundt på indersiden (Roskilde fjord / Isefjorden) v Lars, Herslev Sejlklub

Lars reklamerede for SRPI, hvor det i år er 25. år det sejles. Der blev udleveret en brochure.

Sejles i år den 20-21 juni. Gebyr er 250,- indtil 31/5 – derefter 500,- Start for FB ved Kignæs, som også er slutdestination den første dag.

g. Guldpokalen 2021 bliver i Estland (Tallinn)

Søren Kæstel, Johs. Egede, Ditte Andreasen "reklamerede" for at deltage i denne. Klubben i Estland har stor erfaring i at afholde stævner og man bliver altid godt modtaget og beværtet.

Per Dam fortalte, at han har forbindelse til DFDS og kan være behjælpelig med at finde den rette rute og transportform (måske via RoRo færgerne – bemærk at disse ofte kun har få kahytter, så man skal være tidligt ude).

Benny nævnte (udfra tidligere tur til Helsinki), at et budget på 5000,-/person ikke var urealistisk.

h. HC + efterårsstævne i Jægerspris Sejlklub (JSK) v Thomas

HC er i weekenden 2-3. maj i Kignæs / Jægerspris sejlklub

JSK har et 1-2 dagsstævne i støbeskeen til slut september start oktober

Slutteligt takkede Ditte Andreasen for "god ro og orden"

-----------------------------------

NB: Vigtige råd - Fra den efterfølgende "sejlerdag" v Lars Bræstrup

1)
Ror

Lars viste et simpelt målebræt (trekant) til måling af rorets tykkelse. Roret skal overholde bestemte dimensioner og i de senere år er der kommet mange udgaver til (også finneformet). Og ikke alle overholder kravene. Endvidere kan der sagtens være vand i roret. Det skal tømmes af og der kan tætnes med epoxy.

Ditte supplerede med, at der vil blive målt ror i den kommende sæson.

2)
Tæring v rustfri beslag på alu mast og bom

Rustfri beslag monteret direkte på aluminium VIL give tæring efter få sæsoner. Løsningen er, at afmontere beslag og lægge plaststykker/-skiver under, inden de monteres igen.

3)
Max sejlmærker på mast og bom

Bommens overkant må ikke kunne sænkes længere ned end det, der er afmærket på masten. Endvidere må sejlet ikke kunne trækkes længere ud på bommen end det, der er afmærket på bommen. Man SKAL derfor være opmærksom på, at der sættes "stop" i form af skruer eller beslag, så dette fysisk ikke kan lade sig gøre. Hvis ikke, så kan man blive diskvalificeret.

Kontakt Lars Bræstrup ved spørgsmål


2019

Referat
af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 10.00

Sted: Best Western Plus, Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Bo Stævne Jensen, Aarhus sejlklub.

Bo konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Samtidigt blev det nævnt, at stemmeberettiget kun var de, som var medlem af Dansk Folkebådsklub samt havde betalt deres kontingent.

2. Bestyrelsens beretning, 2018 v. Ditte Andreasen

2018 har været et år med rigtig fin aktivitet i klassen, og kombineret med den helt usædvanligt fine og lange sommer, har det nok været et år mange kommer til at tænke positivt tilbage på.

Men før vi når til bestyrelsens arbejde, skal vi sige farvel til en legende. Ove Hjort er gået bort. Ove sejlede fra KAS, og vandt i løbet af perioden 1967 - 1976 ikke mindre end otte Danmarksmesterskaber og fem Guldpokaler sammen med broderen Claus og gasten Karsten. Æret være hans minde.

Bestyrelsens almindelige arbejde er foregået som vanligt. Vi har haft to fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr. e-mail. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i Flensborg, Guldpokal arrangøren i Simrishamn, samt med indeværende års DM arrangør i Fåborg.

I NFIA regi sidder Søren fortsat i formandsrollen indtil næste valgperiode (startende allerede nu til sommer), hvor formandskabet overgår til Tyskland. Vi har endnu ikke fundet en ny repræsentant for Danmark i NFIA's bestyrelse. Bjarne har valgt at trække sig fra teknisk komité, så her mangler vi også en dansk repræsentant. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, samt AGM i NFIA.

Økonomien er stadig i meget trygge hænder, med Michael Møller som kasserer. Og på den front har vi nu passeret en milepæl, idet regnskabet har været kørt digitalt fra 2014 til 2018 – hvilket vil sige at det fysiske regnskab nu har passeret de 5 år det kræves opbevaret, og kan makuleres i sin helhed. Og det må siges at den digitale verden gør livet rigtig meget lettere for arbejdet. Adgangen til regnskabet kan styres fuldstændig på bruger niveau, og alle bilag opbevares digitalt i systemet. Vi har nu et fint medlemskartotek, hvorfra ind- og udmeldelser samt kommunikation, såsom indbydelsen til denne generalforsamling styres meget let. Derudover har revisorerne direkte adgang til systemet, så de både kan se regnskabet og gennemgå bilagene digitalt – hvilket er en stor fordel når vi sidder fysisk spredt ud i hele landet. I år har vi endda kunnet klare underskrift af regnskabet digitalt, så vi er sluppet for rundsendelse af scannede filer. Den løsning er jeg helt sikker på at vi også fortsætter med.

Vores blad er nu i to år udkommet i flot ny opsætning, med Uffe Raahede som redaktør og Claus Thiesen som grafiker. Det har været en fornøjelse at se hvordan de har kunnet forny formatet, og i hvor høj grad de har formået at trække stof til bladet ud af medlemmerne. Der har ligefrem i perioder været for meget stof, så der måtte vælges. Desværre har begge valgt at trække sig fra bladet, så vi har set sidste blad fra deres hånd. Jeg vil gerne sige en meget stor tak til begge, for deres indsats i de forgangne to år. Det betyder desværre også at vi igen står uden redaktør, og det kommer vi til at diskutere senere i dag.

Som det er blevet tradition i lige år, blev generalforsamlingen kombineret med en sejlerdag med spændende indslag og middag om aftenen. I år var Jægerspris værter for arrangementet, og deroppe føler vi os jo altid meget velkomne og taget godt af. 39 medlemmer trodsede det bidende vintervejr, og fandt vejen til Kignæs Havn. Det blev en kort og effektiv generalforsamling uden store diskussioner. Herefter havde vi nogle fine indlæg om de nye tiltag for at få flere unge i klassen, og en brainstorming om fremtidig virke. Mange havde glædet sig til den planlagte sejlads med mini-folkebåde, men det var vandet for stift til. I stedet fik vi en spændende gennemgang af byggeprojektet og sejlads med bådene. Tak til alle de involverede hjælpere og talere!

Vi fik i år hele to internationale stævner. Først med Guldpokalen i Simrishamn, hvor der deltog i alt 39 både fra 5 nationer, heriblandt 9 danske både. Vi var noget drillet af svingende vindstyrker, og baneledelsen havde sine udfordringer med udstyr – men vi fik et fint arrangement afviklet. De som var med vil vide, at der blev sejlet på et lidt utraditionelt banesystem, noget som efterfølgende har skabt debat. Jeg tror ikke det er et system vi kommer til at se igen til senere stævner.

Danmarksmesterskabet blev i år for første gang afviklet med base på udenlandsk grund, mens man under sejladserne kunne krydse grænsen mange gange. Vi tog nemlig til Flensborg, hvor der for første gang arrangeredes fælles dansk/tysk mesterskab. Det kan lade sig gøre fordi Flensborg Yacht Club som det danske mindretals sejlklub har medlemskab af både den danske og tyske sejlunion, og dermed som eneste klub udenfor rigets grænser har ret til at arrangere Danmarksmesterskab. De slog sig sammen med den tyske naboklub, og det må siges at de to klubber virkelig formåede at skabe et flot arrangement med stor opbakning. Der var ikke meget ledig plads at finde på Flensborgs inderfjord, når de 57 både fra 4 nationer stævnede ud – heriblandt 20 danske både.

Også ranglisten kører fortsat fint, og når vi efter denne generalforsamling går over på klubbens stand i bådmessen for at fejre vinderne, så er den øverste plads besat af en besætning som i år har vist en helt exceptionel vilje til sejr: Cirkeline med Søren Kæstel, Erik Andersen og Alex Lindegaard har simpelthen gjort rent bord, og vundet både Guldpokal, Dansk/Tysk mesterskab med dobbelt titel, samt alle tre regionale mesterskaber. Stort tillykke til jer alle tre.

Vi fortsætter med at have den luksus, at have DM arrangører en del år frem i tiden. Vi har aftaler med:

Fåborg i år, her har hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 skal vi for første gang nogensinde til Marstal; 2021 bliver Sundby Sejlforening, hvor vi har været med 10 års mellemrum. Og forespørgslerne om stævner kommer stadig fint ind. For Guldpokalen har vi pt lagt fast at vi skal til Århus i år, og at det formentlig bliver Tyskland i 2020. I 2021 er der flere muligheder i spil, endelig beslutning er endnu ikke taget.

Det nye ungdomsudvalg kan allerede vise fremgang på unge-fronten. Således har vi ved alle stævner i år faktisk været i stand til at have konkurrence om præmier til besætninger / gaster på under 30 år – og vi kan se tydelige tegn på at flere ung/yngre sejlere er på vej ind i klassen. Udvalget fortsætter arbejdet i år, hvor der blandt andet planlægges træningen rundt om i landet – målrettet de unge sejlere, men jeg er sikker på at andre også er velkomne til at deltage.

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsat meget over, hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Også hjemmesiden kan vi stadig være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i, konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, fortsat med masser af jern i ilden og fornyelse på flere fronter. Ikke dårligt for en klasse med så mange år på bagen som vi kan bryste os af.

Til slut vil jeg nævne at vi nu er halvvejs igennem min sidste valgperiode som formand. Når jeg til næste år – 2020 - er på valg, bliver det uden genvalg. Lige nu står vi uden en kandidat til ny formand, så jeg vil opfordre jer alle til i den sæson vi nu går ind i både at kigge indad, og rundt på jeres klubkammerater for at finde den næste formand for klubben.

-----------------------------

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Endvidere blev budget for 2019 udleveret

Regnskabet blev godkendt med applaus

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Dansk Folkebådsklub budgetterer med et lille underskud for 2019, men da der er en god egenkapital foreslås et uændret kontingent. Altså 350,-.

Dette blev vedtaget.

6. Valg (I ulige år)

a. Kasserer (Michael Møller genopstiller)

Michael Møller blev genvalgt

b. 3 bestyrelsesmedlemmer (Peter Brøgger og Bjarne Marcussen genopstiller ikke, Lars Bræstrup villig til genvalg)

2 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt uden modkandidater:

Carl-Otto Hedegaard

Nicolai Kold

Lars Bræstrup blev genvalgt

c. Bestyrelsessuppleant (John Wulff på valg) John Wulff ville gerne fortsætte og blev genvalgt

d. 1 revisor (Lars Dalbøge på valg)

Lars Dalbøge vil gerne fortsætte og blev genvalgt

Alle ovenstående valg
blev enstemmigt godkendt med applaus

Bjarne Marcussen er endvidere udtrådt af NFIA tekniske udvalg, så hvis nogen skulle være interesseret…

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen blev uddelt til Bjarne Marcussen for sin fine beretning "Sommertur i den svenske skærgård 2018" i klubbladet "Folkebåds Nyt" – efterår 2018.

Louise Bakke, der havde vundet pokalen i 2018, havde medbragt pokalen til generalforsamlingen og deltog også selv.

Det blev nævnt, at pokalen fremover kun uddeles blandt de, der er medlemmer af Dansk Folkebådsklub. b. Æresmedlem

Den tidligere formand for Dansk Folkebådsklub, Jens Lautrup blev udnævnt som æresmedlem. Jens' store arbejde med at skabe og vedligeholde databasen over folkebådenes "Fartøjsregister" blev især fremhævet.

Jens takkede mange gange for udnævnelsen og nævnte samtidigt at han havde mod på stadig at fortsætte med opdatering af databasen – så husk at sende ændringer til ham.

c. Blad/redaktør – Uffe Raahede takker af

Ditte gentog sin tak til Uffe Raahede for sin tid som redaktør på Folkebåds Nyt.

Uffe var ikke til stede.

1.
Ny redaktør søges:

Der er følgende delopgaver for en redaktør:

 • Få relevant materiale fra medlemmerne
 • Koordinere med WEB master Finn Hartvig
 • Samle artikler
 • Lave layout
 • Sende til trykker – og når bladene er klar – sætte 350 labels på (disse udskrives nemt) og få bladet sendt

Der var dog ingen, som meldte sig til redaktør-opgaven

2.
Diskussion om bladets fremtid

Der var en livlig diskussion om bladet og dets fremtid.

Flere nævnte, at et fysisk blad har den fordel at det (næsten) altid bliver læst, hvorimod dette ikke var tilfældet med et nyhedsbrev pr. mail (drukner i andre mails). Dog var der stemning for at der blev udsendt "noget" oftere end de to gange om året, som bladet hidtil er kommet. I sæsonen kunne det være fra stævner – uden for sæsonen kunne det være beretninger fra ture, og tips /ideer/appetitvækkere til den kommende sæson. Der var stemning for, at ansvaret for nyhedsbreve kunne cirkulere mellem folkebådskredsene, efter en nærmere fastlagt plan.

Ditte konkluderede:

Det bliver bestyrelsens opgave, at arbejde videre med følgende:

 1. Annoncere og finde en redaktør til bladet og/eller WEB (*)
 2. Der er stemning for et nyhedsbrev
 3. Opgaven skal cirkulere, således at det ikke er den samme, som står for opgaven (*) som skal arbejde tæt sammen med den nuværende WEB master, Finn Hartvig

Yderligere:

Sejlknapper (NFIA):

På et spørgsmål fra John Wulff blev der svaret, at sejlknapper fås ved at henvende sig til en NFIA sekretær. Kontaktoplysninger er let tilgængelige på NFIA's hjemmeside.

Diverse mesterskaber blev fremhævet.

Flemming Palm nævnte denne, som den "rigtige" Fyn rundt. Turen er tilpasset os med mulighed for at sejle under lavbroen (bue 10) mm. Der skulle p.t. være 7 folkebåde tilmeldt.

Formand: Ditte Andreasen

Dirigent: Bo Stævne

Referent: Michael Rye Sørensen

The document is signed using Visma Addo digital signing service.

The signatures in this document are legally binding. The signers identities are registered and listed below.

This document is digitally signed using Visma Addo signing service. Signing Certificates in this document are secure and encrypted using the mathematical hash of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing certificates are embedded in the PDF, in case of sending them for validation in the future.

How to verify that the document is original

This document is protected with Adobe CDS certificate. When you open the document in Adobe Reader, you can see that the document is certified by Visma Addo signing service. This is your guarantee that the content of the document is unchanged.

You have the opportunity to verify the cryptographic signing certificates in the document with Visma Addo's validator on this website https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

In addition to this document, one or more documents and attachments can be associated with the transaction.

All documents included in the transaction are listed below. The event log describes signers' events related to the signing of the document.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark addo@visma.com • www.visma.dk/addo


2018

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 3. marts 2018 kl.13.OO

Sted: Jægerspris Sejlklub Kignæs Havn Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Per Puck, Kerteminde sejlklub.

Per konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

 1. Bestyrelsens beretning, 2017

Bestyrelses v. Ditte Andreasen ::

2017 har været et stort år for folkebåden — det var året hvor vi kunne fejre 75-års jubilæum. Et år med glæde og festivitas, men også hårdt arbejde.

Fra dansk side havde vi valgt at fejre jubilæet dels med en ekstra fest i forbindelse med Guldpokalen, som jeg vender tilbage til, og dels med en jubilæumsbog som gave fra klubben til alle vore medlemmer. Bogen holdt hårdt at få ud. Det er et stort arbejde at samle historier, finde en rød tråd, og få det sat op. Og desværre måtte de som oprindelig havde meldt sig til arbejdet af forskellige grunde trække sig undervejs, hvilket også gav udfordringer. Men med lidt stædighed og investering lykkedes det i sidste øjeblik at finde de nødvendige ressourcer og få bogen publiceret, og vi er fra bestyrelsen ret stolte af resultatet. Herefter kom arbejdet med at få bogen ud. Vi ville gerne spare dyr porto og have så mange bøger som muligt afleveret personligt eller gennem sejler netværket. Det tog længere tid end beregnet, men også det er lykkedes. Meget få bøger måtte med posten til sidst, og de skulle gerne være nået frem nu også. Vi håber at alle vore medlemmer vil få glæde af den flotte bog.

Bestyrelsens øvrige arbejde er foregået som vanligt. Vi har haft 2 fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets arrangør i Århus, samt med indeværende års arrangør i Flensborg.

I NFIA regi er Søren nu på plads i formandsrollen, mens Bjarne fortsat er medlem af teknisk komité. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, samt AGM i NFIA.

Michael Møller styrer fortsat økonomien med fast og sikker hånd. Derudover har vi nu fået indsamlet så mange e-mail adresser at udsendelsen af indbydelsen til denne generalforsamling har været en hel del lettere end tidligere. Jeg husker stadig at sidde med Søren og pakke 340 kuverter med indbydelser, for så at gå på posthuset og betale en mindre formue for forsendelse. I år har vi kun sendt 8 fysiske breve — en kæmpe besparing både i arbejdsindsats og porto udgifter.

Iaf 5

Som sædvanen er i ulige år blev generalforsamlingen afholdt i forbindelse med bådudstillingen i Fredericia. Det var i år lykkedes at få et flot mødelokale på Best Western hotellet lige over for messecenteret, og vi havde et virkelig flot fremmøde. Hele 67 medlemmer dukkede op, heriblandt mange nye ansigter. Efter det ordinære program fik vi en fin, konstruktiv snak og gik herefter over til messen hvor der var præmieoverrækkelse for ranglisten på klubbens flotte stand. Tak til Bent "Mallemuk" og hans mandskab for stort engagement ved klubbens stand på udstillingen.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Kerteminde, hvor det lykkedes at samle 75 deltagende både fra 6 nationer i forbindelse med 75-års jubilæet. Inden stævnet gik i gang blev vores aldrende dame fejret ved en flot fest, med god mad og underholdende indslag, samt musik fra Brd. Olsen. Ved stævnet var Danmark var repræsenteret med hele 30 både, hvoraf 7 nåede i top-10 — heriblandt de tre bedste. Et tillykke til vinder Per Buch med gasterne Hans Schultz og Per Puck, skarpt forfulgt af Per Jørgensen på 2. pladsen og Søren Kæstel på 3. pladsen. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Simrishamn 2018, Århus 2019, og 2020 et sted i Tyskland.

Ved årets Danmarksmesterskab prøvede vi noget nyt, og flyttede stævnet til starten af september hen over en forlænget weekend med sejlads fredag-søndag. Stævnet blev afholdt som en del af Århus Festuge stævne, og det lykkedes at få alle sejladser i hus trods stærke udfordringer med manglende vind. Vi fik samlet 24 både på linjen, heriblandt en enkelt tysk besætning. Vi kunne slutte med at fejre de nye Danmarksmestre: Flemming Palm med gasterne Jakob Palm og Mike Rasmussen — tillykke!

Vi har fortsat den luksus at have DM arrangører en del år frem i tiden. De kommende DM arrangører vil blive: Flensborg i år, samholdt med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. I det forgangne år har vi desuden deltaget i en høring fra Dansk Sejrunion omkring fornyelse af statutterne for at afholde DM — de er nu blevet vedtaget, og vil imødekomme de vejrmæssige udfordringer vi et par gange har oplevet når vi skulle have både sejlads antal og sejltimer på vandet til at gå op, under enten for meget eller for lidt vind. De nye regler vil gøre det lettere også fremover at afholde 3-dages stævner når vi finder at det er bedste løsning.

Ranglisten kører stadig fint, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer.

Som noget nyt har vi fået et ungdomsudvalg. De to nye folkebådsskippere Nikolai Kold og Lars Vilhelmsen, begge under 30, er i gang med en indsats for at trække flere unge sejlere til klassen, og har opnået tilskud fra Sejlunionen til projektet. En flot start, som jeg er sikker på at vi kommer til både at høre og mærke mere

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsat meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad har fået ny redaktør i Uffe Raahede, og I har sikkert alle bemærket at Uffe er gået til sagen med bid, og afprøver nye layouts, nye artikelformer samt udsendelse af elektroniske nyhedsbreve. Jeg vit gerne takke Uffe for et rigtig flot første år i redaktørstolen.

Også hjemmesiden kan vi stadig være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, med masser af jern i ilden og fornyelse på flere fronter.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

 1. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Interessant er altid — er der "penge" i kassen — og det er der egenkapitalen udgør ca 1% års kontingentbetalinger.

Regnskabet viste et underskud, der var væsentligt lavere end budgetteret for jubilæumsåret.

Det skyldes primært, at der ikke har været uddelt penge til Folkebådskredsene (ingen har ansøgt..) og dermed er de samlede udgifter til 75 års jubilæumsaktiviteterne væsentligt lavere end budgetteret

Relativ stor udskiftning af medlemmer — pr. år er der ca. 35 der melder sig ind — og ca. samme antal der melder sig ud. Samlet antal medlemmer ca 320

Regnskabet blev godkendt med applaus

Endvidere blev budget for 2018 udleveret

 1. Indkomne forslag
 2. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Dansk Folkebådsklub kører med et title underskud, men da der er en del penge i klubkassen foreslås et uændret kontingent for 2018. Attså 350,-.

Dette blev vedtaget.

3 af 5

6. Valg (l ulige år)

 1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)

Ditte ønskede at fortsætte, men pointerede at tiden til næste formandsvalg skal bruges på at finde en afløser for hende.

Ditte blev genvalgt

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge genopstiller)

Begge blev genvalgt

 1. 1 bestyrelsessuppleant (p.t. Uffe Raahede)

Ny suppleant, John Wulff blev valgt

 1. 1 revisor (Hans Friis genopstiller)

Hans Friis blev genvalgt

7. Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen blev uddelt til Louise Bakke for sin dejlige beskrivelse af sommertogtet i folkebåden

"Kong Fus". Turen blev bragt i "Folkebåds Nyt" Efterår 2017. Louise Bakke var ikke til stede.

 1. NFIA v. Søren Kæstel

Søren fortalte lidt om de nyeste tiltag i NFIA — Bl.a. mulig brug af andre materialer til fenderlisten (der går nok et par år før dette bliver aktuelt) samt at han arbejder på at få lavet en "International" rangliste.

 1. Guldpokalen i Simrishamn (10-14/7-2018)

Søren Kæstel "reklamerede" for at deltage i denne. Forholdene i Simrishamn er ideelle både for sejlads og i havnen. Fine forhold,

Yderligere spørgsmål:

John Wulff, Jægerspris : Skal sejlmagere selv henvende sig til NFIA for at få knapper

Svar: Søren Kæstel — Ja, NFIA får indtægter via disse

Johs Egede, Jægerspris: Tænker I at fortsætte med fysisk blad sendt ud med posten?

Svar: Michael Møller: Vi holder fast i bladet også selv om det kan fås elektronisk. Man kan vælge kun at få bladet elektronisk.

Ditte Andreasen: Der er en besparelse ved ikke at sende bladet ud (forsendelsesomkostninger)

Jens Thurøe, Kerteminde meddelte, at han gerne vil sponsorere alt papir til klubbladet

Slutteligt takkede Ditte Andreasen for "god ro og orden"

Der var 39 fremmødte til generalforsamlingen.


2017

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 4. marts 2017 kl. 10.00 i på Hotel Best Western i Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 1. Valg (I ulige år)
  1. Kasserer (Michael Møller genopstiller)
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (Peter Brøgger, Lars Bræstrup og Bjarne Marcussen villige til genvalg )
  3. 1 bestyrelsessuppleant (Sonny Kalvehave genopstiller ikke)
  4. 1 revisor (Lars Dalbøge villig til genvalg)
 1. Eventuelt

Formand Ditte Andreasen bød velkommen til de 67 fremmødte deltagere.

1.
Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev enstemmigt valgt. Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Svend Ipsen og Knud Nielsen valgt

2.
Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder i kursiv skrift.

Bestyrelsens beretning, 2016

Bestyrelsen har som vi plejer holdt 2 fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne
generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance, og som

noget nyt har vi også holdt et enkelt Skype møde. Det sidste er helt sikkert et værktøj vi vil bruge mere fremadrettet når der er sager som skal drøftes, og hvor mail korrespondancen kan blive lige vel lang og knudret. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i KDY, med indeværende års arrangør i Århus, samt med næste års arrangør i Flensborg.

I NFIA regi er der ved årets AGM i Helsinki byttet lidt om på rollerne, så Søren er gået fra at være næstformand til at blive valgt som formand. Bjarne er fortsat medlem af teknisk komité. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, samt AGM i NFIA. Ændringerne til klassereglerne i 2017 er blevet færdiggjort, og blev vedtaget ved årets AGM. Derudover har teknisk komité pågået en måling af køle, for at få et overblik over hvordan spredningen på disse er, hvilket vil danne grundlag for fremtidig arbejde. Under årets DM kom der pludselig ekstern opmærksomhed på vore regler om håndstropper og placering af disse. Teknisk komité er på vej med en clarification som gerne skulle besvare de stillede spørgsmål inden sæsonen går i gang.

Økonomi styringen kører fortsat rigtig godt, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Derudover har vi nu fået indsamlet e-mail adresser på størstedelen af vores medlemmer. Dette har forbedret mulighederne for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk – selvfølgelig med respekt for ikke at sende ud så ofte at det bliver til spam. Det har også været en stor hjælp ved udsendelse af indbydelsen til denne generalforsamling, hvor kun få breve skulle udsendes fysisk – noget som også har været en økonomisk fordel i forhold til porto udgifter.

I forbindelse med generalforsamlingen i Hellerup Sejlklub holdt vi endnu engang en succesfuld sejlerdag, hvor der var flotte foredrag fra Lars og Søren om hhv. tur- og kapsejlads. Herefter var der

præmieoverrækkelse fra årets rangliste, fælles spisning med lodtrækningspræmier undervejs, og generel hygge.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Helsinki, med ikke mindre end 65 deltagende både fra 6 nationer. Som noget nyt var der intet mindre end 10 estiske både med, flot deltagelse fra det nyeste medlem af NFIA. Danmark var repræsenteret med 6 både, og blev også flot repræsenteret med hele 4 både i top 10. Per Jørgensen vandt overbevisende stævnet med en dansk/svensk besætning Kristian Hansen og Claes Hoglert, undertegnede tog 2. pladsen med hjælp fra Benny Christensen og Anders Jonas Rønn Pedersen, mens også både Per Buch og Søren Kæstel var med fremme. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Kerteminde i år, Simrishamn 2018, Århus 2019 og 2020 et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Skovshoved, arrangeret af KDY med hjælp fra Tårbæk Sejlklub. Takket være forstærkning fra svenske og tyske venner kunne vi mønstre et felt på 28 både. Endnu engang tillykke til Per Jørgensen, som blev Danmarksmester sammen med Carl-Otto Hedegaard og Peter Secher. Vi har fortsat debatten om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og udenlandsk deltagelse hjalp os igen i år på vej. Derudover vil I de kommende år se eksperimenteren med både tidsmæssig placering og længde af stævnet. Således kommer stævnet i år til at være på blot 3 dage i starten af september, i forbindelse med Århus Festuge. Dette for at give plads til et stort Guldpokal arrangement som samtidig bliver fejring af bådens 75-års jubilæum. Næste år vil stævnet ligge i august og arrangeres sammen med det tyske mesterskab på Flensborg Fjord. Også dette er et helt nyt tiltag.

Vi har fortsat den luksus at have DM arrangører en del år frem i tiden. De kommende DM arrangører vil blive: Århus i år, 2018: Flensborg, samholdt med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. I år var planen egentlig at vi skulle have været til Ebeltoft Vig, men af forskellige årsager blev planerne ændret – dem kan det så være vi besøger på et senere tidspunk.

Ranglisten kører stadig fint, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Strukturen fra sidste år, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab) har igen vist sig at trække øget deltagertal, så det fortsætter vi foreløbig med.

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad er fortsat med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. Per har dog desværre besluttet at trække sig, så vi har planer om i år at køre en ny redaktør i spil. Englænderpokalen vil i år finde en afløser til bedste turberetning, mere om det senere.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Forberedelserne til dette års jubilæum (75 år) er i fuld gang, der vil være særlige tiltag i forbindelse med årets Guldpokal ligesom der arbejdes på at få udarbejdet en jubilæumsbog. Andre forslag til fejringen er velkomne.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, med masser af jern i ilden.

Spørgsmål til beretning:

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev godkendt med akklamation.

3.
Regnskab

Kasserer Michael Møller fremlagde regnskabet, som var omdelt på bordene, og viste et underskud lidt mindre end budgetteret.

Spørgsmål til regnskab:

Jens: Har revisorer godkendt.

Svar fra Michael. Ja begge revisorer har godkendt og underskrevet regnskabet.

Benny Christensen: Savner lidt om 75 års jubilæum.

Svar Michael: Det tages op under budget.

Efterfølgende blev regnskabet enstemmigt vedtaget med akklamation.

Budget:

Michael fremlagde budgettet for 2017, som viste et forholdsvist stort underskud.

Spørgsmål:

Ralph Eriksen: Som ny i klubben, mener jeg at klubben med tiden går konkurs med de underskud der lægges for dagen, med mindre at der laves en kontingentstigning.

Svar Michael: Der er ikke regnet med kontingentstigning, men bestyrelsen er helt klar over at der, hvis nuværende udgiftsniveau fortsættes, kun går 3-4 år før kassen er tom. Men der ligger en aftale om at yde tilskud i forbindelse med årets 75 års jubilæum.

Kommentar fra Dick Lyngsi: En 3. mulighed kunne være flere medlemmer i klubben.

Kommentar fra Aage Ravn: Jeg er glad for bladet, men det bør overvejes at sende det pr. mail som PDF for at reducere omkostningerne.

Svar Michael: Tryk af bladet er ikke så dyrt, men portoen er dyr.

Aage mener at han kan gøre noget ved trykomkostningerne.

Per Damm foreslår at der indhentes tilbud fra grafiker kun på PDF version.

Budgettet blev derefter vedtaget.

4.
Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog ingen kontingent stigning, hvilket blev vedtaget.

6.
Valg (i ulige år)

Kasserer: Michael Møller genvalgt med akklamation.

3 bestyrelsesmedlemmer: Peter Brøgger, Lars Bræstrup og Bjarne Marcussen genvalgt med akklamation.

Som nyt medlem bad Uffe Raahede om det var muligt at få præsenteret bestyrelsesmedlemmerne, hvilket det selvfølgelig var.

Suppleant: Sonny Kallehave genopstiller ikke. Uffe Raahede fra Rågeleje blev valgt med akklamation.

1 revisor: Lars Dalbøge var villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

7.
Eventuelt Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen er heldigvis dukket op igen, og Lisa Thurøe fik igen tildelt pokalen for den fantastiske beretning med folkebåden Private Lady til Rolling Home i Berlin. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen blev udleveret til Knud Peder, som afleverer den sikkert i Kerteminde.

Redaktørskift på Folkebådsnyt

Den mangeårige redaktør af Folkebådsnyt Per Damm havde valgt at stoppe. Ditte takkede for Pers store arbejde med lidt godt til ganen.

Ditte fortalte at Uffe Raahede havde ytret at han var interesseret i at hjælpe med bladet. Uffe præciserede dog at han ikke ønskede at overtage redaktørposten.

Debat om Folkebådsnyt

Ditte startede debatten omkring at bladet evt. kunne laves som PDF og sendes pr. mail, og præciserede at bestyrelsen ønsker at bladet skal fortsætte.

Ralph tilbyder at hjælpe med den digitale redigering af bladet.

Aage tilbyder igen at hjælpe med trykningen.

Benny oplyser forsamlingen om at der nu faktisk er ved at danne sig et helt bladudvalg.

Carl Otto Hedegaard fortæller at han også er glad for det fysiske blad, og rent markedsføringsmæssigt er det en rigtig god ting. Det kunne overvejes at sende blade ud til klubber som ikke allerede er repræsenteret i folkebådsklubben. Og samtidig foreslår han at bogen som følger med Englænderpokalen med alle de tidligere beretninger kunne genoptrykkes i bladet, og samtidig findes beretninger om folkebådssejlads i gamle dage.

Ditte meddeler at Finn Hartvig allerede har scannet alle beretninger og lagt den på hjemmesiden. Som en servicemeddelelse kan det oplyses at de ligger under dokumenter/Englænderpokalen, har referenten lige fundet ud af.

Per Damm foreslår at der bør laves en kommunikationsstrategi for hvad der lægges på hjemmesiden og hvad der trykkes i bladet.

Ditte oplyser at det er taget til efterretning til nærmere diskussion i bestyrelsen.

Bent Mallemuk spørger om der er stemning for om bladet er godt?

Jens nævner samme situation fra en anden klub, hvor medlemmerne selv har kunne bestemme om de vil have bladet elektronisk eller som papir. Nu er der kun 10 tilbage som får det i papir.

Dick mener stadig at der er behov for et fysisk blad.

Ditte fortæller at 5 medlemmer allerede har bedt om ikke at få bladet tilsendt, men kun få det elektronisk. Og hun mener at Foreningslet kan administrere dette, så det der spares er porto.

Dick foreslår evt. en kontingent forskel på at få bladet fysisk eller på mail.

Ditte argumenterer imod med om der så også skal være kontingent forskel på kap- og tursejlere.

Ralph tror ikke på at brutto porto er så forskelligt, da der sendes andet ud med bladet.

Bent Mallemuk oplyser at det er ham som sender materiale ud til nye medlemmer, men at det kun er denne ene gang at der sendes særligt materiale ud sammen med bladet. I år har der været ca. 30 nye medlemmer som har været glade for at modtage dette materiale.

Per Damm oplyser at skal der sendes andet ud, bliver det for dyrt at pakke det, da det så skal specialpakkes i plastik.

Aage Ravn er stor fortaler for PDF, men fortæller at han i forbindelse med sit arbejde er med til at trykke et blad med ca. 8 A4 sider, hvilket svarer nogenlunde til størrelsen på Folkebådsnyt. Det gør man til ca. 3000 kr. i stedet for de 30.000 kr. Aage vil meget gerne deltage i trykningen.

Bestyrelsen fattede stor interesse for dette og udvekslede kontakter med Aage.

Velkomst i Folkebådsklubben

Uffe Raahede fortalte om hvordan han og Fru Gitte for flere år siden havde set en Folkebåd i Rødvig, men dengang skulle det i hvert fald ikke være en sådan båd de skulle have.

Men nu har de købt en dejlig Folkebåd, og har gået til duelighedsundervisning og meldt sig ind i Gilleleje Sejlklub. Og så havde de set på Folkebaad.dk at der var en mentorordning og også mulighed for at låne/leje trailer og evt. bil.

Efter en opringning til Michael Møller, som stod på listen over trailerfolk, endte det med at Michael startede bilen og hentede den nye Folkebåd. Som Uffe siger, så er det virkelig foreningsliv som skal støttes, for både han, Gitte og Michael havde en fantastisk dag sammen. Michaels imødekommenhed er meget vigtig for at de har følt sig velkommen i klassen, og også derfor at de er kommet til årets generalforsamling. Nu håber Uffe blot at 1 båd kan blive til 2 og så 3, da de ellers vil være lidt alene i Gilleleje.

Ralph som også er ny i klassen bakker helt op om Uffes historie og roser Bent Mallemuk for den store hjælp han har ydet i forbindelse med hans køb af båd. Og uanset hvad, så kan man blot ringe til Bent og få et godt svar.

Jørgen Holst takker for de smukke ord fra Uffe, og fraråder med et stort smil på læben at lade være med at blive kapsejler og slå de andre, for så taler de ikke med dig mere

Benny fortæller at Uffe bare skal sige til, for sejlerne i Jægerspris er ikke tankelæsere

Per Damm opfordrer Uffe til at slå på tråden når de skal ud første gang.

DM 2007 i Århus

Peter Brøgger gjorde reklame for årets DM, som i år holdes samtidig med Århus Festuge. I år er Århus verdens centrum da byen er kulturhovedstad i Europa. Der er overvejelser om at maden fredag er inkl. i stævnegebyr, for at få alle til at deltage i det sociale arrangement. Overnatning i telte kan evt. blive problematisk, men i stedet arbejdes der i at tilbyde overnatning i større både.

Jysk Mesterskab 2017

Aabenraa var på tale som arrangør af Jysk Mesterskab 20017, men arbejdet kom for sent i gang, og derfor har det været for svært at finde en passende weekend. Men næste år skal sejladsen stables på benene, og datoerne koordineres med de Tyske sejladser.

Så nu er det valgt at lægge Jysk Mesterskab i Glücksburg i Flensborg Fjord samtidig med Pokalregattaen. Der håbes på at mange Danskere vil støtte op omkring dette fællearrangement.

75 års jubilæumsarrangement

Per Buch fortalte om jubilæumsarrangementer i weekenden før Guldpokalsejladserne i Kerteminde. Det er ikke et arrangement som er med i Guldpokalen, men tænkt som et fællesarrangement for både tur- og kapsejlere. Der vil være stor jubilæumsfest søndag aften. Program kommer på hjemmesiden inden for 14 dage.

Michael Sørensen spørger til om der er ansøgt om penge ved fonde til udarbejdelse af Jubilæumsbogen. Det er der ikke, og Michael S tilbyder at hjælpe med dette, hvilket bestyrelsen tog imod.

NFIA

Per Jørgensen spørger ind til hvad der sker i NFIA.

Søren svarer, da han frasidste år er nyvalgt formand for NFIA.

Der arbejdes på mere åbenhed, hvilket kan ses ved at der i dag udkommer et ½ årligt nyheds brev fra NFIA til alle medlemslande.

Af tiltag i år kan nævnes at klassereglerne pr. 1/1-2017 er opdateret med ting som kommer både tur- og kapsejlere til gode. Det væres sig slæder i storsejlet, rulle til fokken, længere ens længde sejlpinde, fast kickingstrap mm.

Der har også været målt meget på diverse køle, men man er umiddelbart ikke kommet ret meget videre, da kølene tilsyneladende er meget uens.

Og så er der en clarification på vej omkring brugen af håndstropper, pga. sidste sommers megen debat ved DM.

Folkebådscentralen

Steen Weber oplyser at han undrer sig over at Folkebådscentralen i Hamborg ikke svarer på hans henvendelser.

Bestyrelsen oplyser at de er klar over det store problem, og at der arbejdes på sagen.

Masteprojekt

Benny spørger ind til det masteprojekt der kører i Kerteminde.

Bjarne mener ikke at en debat omkring dette hører hjemme på generalforsamlingen, men er villig til at svare på spørgsmål til Bådmessen.

DM 2018 i Flensburg

Ingolf "Ringo" Diedrichsen fra FYC Flensborg Yacht Club var kørt den lange vej for at fortælle om det Tysk/Danske fællesprojekt med Tysk/Dansk Mesterskab 2018.

FYC er den eneste klub som har mulighed for at arrangere et sådan officielt mesterskab, da de er eneste klub som er medlem i både Dansk Sejlunion og den Tyske sejlunion. Stævnet bliver til i samarbejde med naboklubben Segler-Vereinigung Flensburg.

Stedet Fahrensodde ligger smukt naturskønt midt i Flensborg Fjord med sejladsområde lige uden for havnen. Området kan være lidt tricky, men betragtes som godt sejladsområde.

Der er gode muligheder for camping tæt på og kort til "gode" provianteringsmuligheder.

Besøg allerede nu hjemmesiden http://iddm2018.de/index.php/home-dk
hvor det allerede er muligt at forhåndstilmelde sig.

San Francisco Cup 2017

Ditte fortalte kort omkring årets stævne i San Francisco, som desværre falder sammen med DM i Århus. Det har gjort at 3 ud af 4 forhåndstilkendegivelser er trukket tilbage. Er du interesseret i denne oplevelse, så så indlæg på Folkebaad.dk. Sidste frist for tilmelding allerede den 11. marts 2017.

Afslutning

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 12.23, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 67 sejlere ved generalforsamlingen.

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

_____________________________________

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

_____________________________________


2016

Referat af generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 5. marts 2016 kl.13.00 i Hellerup Sejlklub

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning på 25 kr til 350 kr/år
 1. Valg (I lige år)
  1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge

genopstiller)

 1. 1 bestyrelsessuppleant (Torben Simonsen genopstiller ikke)
 2. 1 revisor (Kjeld Skov genopstiller ikke)
 1. Eventuelt
  1. Uddeling af Englænderpokalen
  2. Diskussion af vindgrænser under DM

  i. Bestyrelsen kommer med et oplæg til ændring af nuværende DM statutter

Formand Ditte Andreasen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev enstemmigt valgt.

Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Kim Kristensen og Erik Køster valgt

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder.

Bestyrelsen har vanen tro holdt 2 møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har yderligere holdt møder med årets DM arrangør i Hejlsminde/Kolding samt næste års arrangør i KDY.

I NFIA regi har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk komité samt AGM i NFIA. Den største indsats her har været fortsat arbejde med opdatering af klassereglerne i 2017, disse vil vi have til afstemning senere på dagsordenen i dag.

Økonomi styringen kører fornemt i vores nu veletablerede system, foreninglet.dk, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Vi har haft en støt stigning i

medlemstallet på hele 10%, noget vi kan være stolte af og som kan ses positivt i regnskabet. Som I har oplevet på det sidste er vi nu gået i gang med at implementere de nye muligheder for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk. Vi opfordrer så mange medlemmer som muligt til at tilmelde sig e-mail korrespondancen idet det sparer både tid og penge at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Vi har foreløbig lige over halvdelen af medlemsskaren tilmeldt elektronisk post. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få "gammeldags" breve til dem som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelses omkostninger er på vej til at blive reduceret kraftigt.

Vi har ved årets bådudstilling i Fredericia haft en flot og velbesøgt stand, som dannede ramme om ranglistens præmieoverrækkelse efter en god og konstruktiv generalforsamling i Kolding Sejlklub. Både generalforsamling og præmieoverrækkelse have flot fremmøde, og vi fik uddelt nogle lækre sponsor præmier indsamlet af bestyrelsens sponsor udvalg. Vi skylder stor tak til alle de lokale sejlere som har knoklet for at få det op at stå.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Warnemünde, med 56 deltagende både. Tibbe Tit lå lunt til at tage pokalen igen, der var spænding om pladsen frem til det sidste, men de kunne i sidste ende ikke hamle op med en meget flot sejlende Ulf Kipcke fra Tyskland. Vi vil dog stadig sige tillykke med en meget flot 2. plads til Brian, Michael og Claus. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Helsinki i år, Kerteminde i 2017, Simrishamn 2018, Århus 2019. 2020 må blive et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Hejlsminde, i et samarbejde mellem Kolding og Hejlsminde sejlklubber. Vi må nok erkende at uge 28 ikke er den uge på året som trækker flest sejlere til, det har vi taget ved lære af. Ugen bød på store vejrmæssige udfordringer i form af meget kraftig vind, hvilket gjorde sig udslag i mange havarier og få både som gennemførte alle sejladser. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel endnu engang under de svære forhold. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag blev afprøvet ved årets DM: vi havde åbnet op for udenlandsk deltagelse, hvilket resulterede i 2 både som var kørt hertil hele vejen fra Finland. Vi håber at mange danske sejlere vil gengælde besøget og tage op for at sejle kommende sæsons Guldpokal i Finland. Ligeledes kan vi allerede nu se 2 svenske både tilmeldt dette års DM.

Vi er stadig i den luksuriøse situation at klubberne kappes om at få lov til at afholde vores DM. Som det ser ud lige nu har vi kun et enkelt åbent år helt frem til 2021! De kommende DM arrangører vil blive: KDY/Tårbæk i år, afholdt i Skovshoved; 2017: Ebeltoft Vig, vi er i god kommunikation med dem allerede; 2018: Flensborg, holdt sammen med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. Vi vil også fremadrettet begynde at eksperimentere lidt med tidspunkt og længde for stævnet, specielt i de år hvor Guldpokalen også afholdes i Danmark. Således har er vi i dialog med Ebeltoft Vig om muligheden for at DM i 2017 kunne afholdes over 3 dage inkl. Weekend enten i slut august eller start september.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Vi omlagde også rangliste strukturen lidt, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab). Dette har formentlig har været medvirkende til at der var lidt øget deltagertal ved disse stævner i forhold til sidste år og vi vil fortsætte strukturen i år med før vi evaluerer. Derudover har vi haft nogle meget flotte lodtrækningspræmier – også dette vil vi fortsætte med, om end præmierne vil være lidt mindre i år. Vi vil fortsat lægge hovedet i blød for hvordan deltager tallet kan hæves fra de ca. 50 både vi har set de seneste år. Vi vil fortsætte den nye struktur i året der kommer, og håber at så mange som muligt vil bakke op om det.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. I år kommer også Englænderpokalen igen i spil, idet der har været flotte beretninger at læse i bladet. Per har dog ytret ønske om snart at træde af fra posten, og vi er derfor på udkig efter en ny redaktør. Hvis der skulle sidde en med ønske om at videreføre traditionen, må vedkommende endelig henvende sig til bestyrelsen herom.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Endelig blev der i efteråret sejlet San Francisco Cup med deltagelse af 3 danske besætninger. Det var som sædvanlig et flot arrangeret stævne, de amerikanske sejlere er jo kendt for deres gæstfrihed – og flottere rammer at sejle i kan man næppe bede om.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Spørgsmål til beretning:

Erik Køster: Tysk/dansk mesterskab sammen, hvordan fungerer det kan tysker bliv Dansk Mester?

Svar Ditte: Der arbejdes på hvordan arrangementet skal fungere. Der tales med Tysk Folkebådsklub og Flensburg Yacht Club. Men DS statutter tillader ikke at udenlands besætning vinder Dansk Mesterskab.

Per Dam: Er det rigtigt at DM i Ebeltoft ikke bliver uge 27?

Svar : Ja stævnet rykkes evt. til lige efter Århus Festuge.

Kim Kallesen: Hvorfor er både Skovshoved, KDY og Tårbæk nævnt vedr. DM 2016?

Svar: Skovshoved er det sted stævnet afholdes. Arrangør er KDY og hjælpeklub er Tårbæk.

Johnny Nielsen: Husk udenlands forsikring på trailer og både hvis du skal til Flensborg.

 1. Regnskab

Da kasserer Michael Møller desværre ikke kunne være til stede, fremlagde Ditte regnskabet, som var omdelt på bordene.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

Budget:

Ditte fremlagde budgettet for 2016. Budgettet blev taget til efterretning.

 1. Indkomne forslag

Bjarne Marcussen gjorde først opmærksom på den clarification (præcisering) som NFIA har lavet omkring kølen. Generelt har man ved kontrolmålinger fundet ud af at de fleste køle er for tynde, det tænker NFIA stadig over hvad man skal gøre ved. Men det har medført at NFIA nu har præciseret at det er tilladt at pakke sin køl ind i diverse materialer, som f.eks. glasfiber og polyester.

Der er også ved nogle af sidste sæsons stævner set køle som er lidt for ret kantede i rundingen i bunden af kølen, i forhold til de regler som altid har været gældende. Derfor er der nu lavet måleskabeloner som vil blive brugt til større stævner i ind og udland.

Spørgsmål:

Johnny: Hvad gør man hvis der er et problem med køl formen? Kan måleskabelonen evt. sendes ud?

Svar: Ditte og Bjarne medbringer skabelonerne til stævnerne, så man kan få kontrolmålt sin køl. Der ligger også tegning på NFIA´s hjemmeside.

Knud Peter: Hvilke tolerancer accepteres?

Johs: Kan man regne med at hvis kølen følger skroget, så er kølen i den rigtige tykkelse?

Per Røssel: Opfordrer til at der ikke anvendes den hårde linje i første omgang. Det vil være ærgerligt at køre til Findland og blive sendt hjem igen

Per Dam: Opfordrer NFIA lande til at oplyse sejlerne om problemet.

Benny: Mener at et klassebevis på båden bør være nok, da båden så er målt en gang.

Kim: Mener en advarsel i første omgang er nok.

Bjarne: Oplyser om at en hurtig båd til DM og GP havde skarpkantet køl, og han mener at det gør båden væsentligt hurtigere.

Bjarne Marcussen fremlagde efterfølgende de forslag til regelændringer, som denne generalforsamling skulle stemme om. Efterfølgende skal der på NFIA møde ved Guldpokalen i Finland, stemmes om disse regelændringsforslag. Hvert land har et antal stemmer i forhold til antal både. Danmarks stemme har den ordlyd som blev vedtaget på denne generalforsamling.

Drafting wording for NFIA rule Changes to com in force 2017:

8.20: A furling device for headsails is prohibited. A headsail furling device may be fitted instead of a fixed forestay deck fitting. Furling of the headsail is prohibited while sailing.

8.60: No device other than a topping lift is permitted applying vertical lift to the main
boom. The mounting points of a topping lift shall be above the M.B. No. III and abaft the boom M.B. (boom point).

9.21: The mainsail shall comply with the measurements on the measurement diagram.

The luff of the sail shall either have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the mast groove while racing or the luff of the sail may be attached to the mast by slides.

The foot of the sail shall have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the boom´s groove while racing.

9.24: The outside lengths of the batten pockets shall not exceed:

Top 800 mm.

Lower three 1050 mm.

13.10: There shall be two or three persons on board while racing. Only if the total weight of three crew members does not exceed 200 kg, the crew may consist of four persons. The number of persons may be specified in the Notice of race. A boat shall complete with the same number of persons throughout an event. Any change of person (crew) shall be approved by the Race Committee.

Kommentarer:

Erik Køster 9.21: Spørger til rebning.

Svar: Det har altid været tilladt og muligt også med træmast.

Kim Kallesen 9.24: Hvad siger sejlmagerne, er det fornuftigt med denne ændring?

Svar: Ja sejlmagerne mener at det forlænger levetiden på sejlene.

Benny 8.20: Er fast headfoil profil tilladt?

Svar: Nej det er det ikke, der er kun tale om at tillade en rulle som drejer stålwireren rundt.

Benny 8.60: Er det egentligt i orden at sætte bomdirk fast i storsejlsfaldet og hejse det med op?

Svar: Nej ikke med mindre at det bliver fastgjort på faldet så det sidder over M.B. III. Og det skal være hele sejladsen.

Afstemning: Alle 5 regelændringsforslag blev vedtaget med lutter ja stemmer, med den bemærkning at det bør præciseres at det i regel 8.20 kun er en wire som må bruges og ikke et fast headfoil profil.

Som en sidebemærkning spørger Kim Kallesen om det er tilladt med alu anker. Det er det, blot det vejer 6 kg. og der er min. 6 kg. tilhørende ankerkæde.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog en kontingent stigning på 25 kr. til 350 kr./år. Dette vil først være gældende fra år 2017.

Baggrunden er at det nuværende aktivitetsniveau resulterer i et systematisk underskud, og at man forsøger at afbøde dette med en kontingentforhøjelse, så kassen ikke udvandes for hurtigt.

Kommentar Per Røssel: Tidligere generalforsamlinger har bedt bestyrelsen om at nedbringe kassebeholdningen, da den var uforholdsmæssig for stor, og nu det sker vil man stoppe det igen. Hvorfor?

Svar: Kassebeholdningen er stødt dalende, og vil for hurtigt komme for langt ned, derfor foreslår bestyrelsen denne kontingentforhøjelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.
Valg (i ulige år)

Formand: Ditte Andreasen genvalgt med akklamation.

2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Kæstel og Flemming Palm genvalgt med akklamation.

1 revisorsuppleant: Torben Simonsen genopstiller ikke. Sonny Kallehave fra Nysted blev valgt med akklamation.

1 revisor: Kjeld Skov genopstiller ikke. Hans Friis fra Jægerspris blev valgt med akklamation.

7.
Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Lisa Thurøe fik tildelt Englænderpokalen for den fantastiske turberetning med folkebåden Private Lady på Limfjorden. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen bliver afleveret i Kerteminde.

 1. Diskussion af vindgrænser under DM

Baggrunden for denne diskussion er sidste sommers meget blæsende DM i Hejlsminde, hvor deltagerne faldt som fluer, og stævnet i høj grad blev præget at få deltagere i de enkelte sejladser og forholdsvis mange haverier.

Ditte forklarer omkring statutterne vedr. vindstyrker til DM sejladser for folkebåde. Dommer Thomas Jørgensen er blevet spurgt til råds, og han oplyser at en dommer altid vil forsøge at følge de gældende skrevne regler.

ISAF anbefaler I øvrigt 12,5 m/sekund.

Nuværende tekst i DANSK FOLKEBÅDSKLUBS FORSKRIFTER FOR AFHOLDELSE AF

DANMARKSMESTERSKABER

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til 15 m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

Bestyrelsens forslag til ny tekst:

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til x m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Banelederen har til enhver tid bemyndigelse til at vurdere betingelserne uegnede til sejlads grundet kastevinde, voldsomme bølger eller andre forhold som forværrer sikkerheden eller muligheden for at lægge en bane. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

X kan enten være uændret 15 m/s eller reduceres til 14, 13 eller 12 m/s. Den endeligt angivne maksimum vindstyrke vil være punkt for debat under årets generalforsamling.

Kommentarer:

Kim Kallesen: Havneforhold kan have stor indflydelse på om der kan sejles.

Johnny: Det var problematisk at dommerne ikke hurtigt fik startet 2 sejlads den først dag til DM i Hejlsminde. Det gjorde at flere fik ødelagt sejl.

Svar Ditte: Det var grej problemer og manglende følgebåde der var årsagen, hvilket naturligvis ikke var tilfredsstillende.

Meddommer til DM 2015 Hans Friis: Forklarer at dommerbesætningen havde mindst lige så store udfordringer som sejlerne.

Per Dam: Spørger ind til om der er sikkerhed nok til de Danske stævner? I Tyskland er der altid flere redningsfartøjer med ude.

Svar Ditte: Ved formøder med sejlklubberne lægger DFK altid stor vægt på at sikkerheden skal være i orden, og sejlklubberne accepterer dette. Men de faktiske forhold under stævnerne er desværre ikke altid i orden.

Peter Brøgger: Opfordrer til at bådene hjælpes ad internt.

Kim Kallesen: Foreslår demokratisk afstemning blandt sejlere om der skal sejles eller ej.

Svar: Det er ikke muligt i forhold til kapsejladsreglerne.

Per Dam: Opfordrer til afholdelse af skippermøder omkring problemet med for meget vind.

Sonny: Mener ikke DM er attraktivt med 3 både.

Ditte: Mener stadig at det kan være skægt i 14 meter/sek., hvis forholdene med bølger og kastevinde er til det.

Lars Bræstrup: Anbefaler at der ikke lægges for store begrænsninger på.

Leif Pipper: Opfordrer til at det er op til dommerne at bestemme ud fra de forhold der nu engang er til stede.

Michael Belvad: Opfordrer til at tiden for måling af vindstyrken nedsættes.

Brøgger: Opfordrer til helt at fjerne begrænsningen og lade dommerne bestemme.

Johnny: Man bør på dagen stemme om der skal sejles.

Ditte og Flemming Palm svarer: Ikke muligt iht. kapsejladsreglerne, og at det vil skabe unødig splid pga. de forskellige bådes interne placeringer inden en afstemning.

Hans Friis: Henviser til statutterne hvor der skal sejles 4 sejladser og min 6 timer i alt.

Det kan blive problematisk hvis vindgrænsen sættes for langt ned.

Erik Køster: Opfordrer til at holde fast i teksten.

Benny: Opfordrer til at banelederen får mere en blot en max. vindhastighed at forholde sig til.

Kim Kallesen: Opfordrer til at sikkerheden prioriteres.

Benny: Teksten skal tilrettes til at der skal stå hvad konsekvensen er hvis det blæser for meget. Teksten er ikke 100% klar.

Bent Mallemuk: Det sidste ord er at bestyrelsen får et ja til at gå hjem og arbejde videre med teksten.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 15.00, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 36 sejlere ved generalforsamlingen.

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

_____________________________________

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

_____________________________________


2015

Referat af Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub afholdt lørdag den 7. Marts 2015 kl. 10:00 i Kolding Sejlklub.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  2. Forslag fra Jørgen Heidemann om rulleforstag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (i ulige år)
 1. Kasserer (Steen Weber genopstiller ikke)
 2. 3 bestyrelsesmedlemmer ( Heines Nielsen og Jakob Frost genopstiller ikke, Peter Brøgger er villig til genvalg)
 3. 1 bestyrelsessuppleant (Svend Ipsen er villig til genvalg)
 4. 1 revisor (Lars Dalbøge er villig til genvalg)
  1. Evt.
   1. Uddeling af Englænderpokalen
   2. Gennemgang af nye DM forskrifter og ny ranglistestruktur

Formanden Ditte Andreasen bød velkommen til de 44 fremmødte medlemmer.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev valgt. Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der blev nedsat stemmeudvalg bestående af Bjarne Marcussen fra Fåborg og Kim Kristensen fra Jægerspris

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning:

"Bestyrelsen har i året der er gået holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har bl.a.

arbejdet med at finde gode stævnearrangører og koordinere med årets DM arrangør i Lynæs samt næste års arrangør i Hejlsminde/Kolding, og sørget for sponsorer til ranglisten.

I INFIA regi har vi haft noget udskiftning, idet Søren Kæstel har afløst Per Damm som næstformand mens Bjarne Marcussen har afløst Heines Nielsen i teknisk kommité. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både Per og Heines for deres indstats i NFIA. Arbejdet med at diskutere, hvilke regler der skal kigges på frem mod næste opdatering af klassereglerne i 2017, er fortsat. Således bliver der for eksempel set positivt på at tillade montering af rulleforstag men ikke brug heraf under kapsejlads, samt tilladelse af slæder i storsejlet. Derimod er andre forslag blevet kasseret af forskellige årsag, dette gælder for eksempel brug af spiler eller genakker under kapsejlads, og tilladelse til nye materialer til sejldug. Derudover har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk kommité samt AGM (generalforsamling) i NFIA.

Økonomistyringen er der efterhånden ved at være rigtig godt styr på. Takket være en stor indsats fra Steen Weber og Michael Møller er vores nye system foreninglet.dk nu oppe at køre, og fungerer upåklageligt. Der har været nogle udmeldelser og der er tilkommet 30 nye medlemmer. Der er nye muligheder for udsendelse af korrespondence til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk, og vi har derfor iværksat et projekt med at få opdateret så mange medlemmers e-mail adresser som muligt. Der er både tid og penge at spare ved at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Det lykkedes desværre ikke at få helt på plads inden udsendelse af indbydelse til denne generalforsamling, men det er vores håb, at størstedelen af medlemmerne til næste år kun vil modtage elektronisk indbydelse. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få "gammeldags" breve til dem, som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelsesomkostninger vil forhåbentlig blive reduceret kraftigt.

Efter at Bella Center sidste år annoncerede, at de ikke længere vil arrangere bådudstilling, lagde vi hovederne i blød for at finde ud af, hvad vi så skulle gøre i lige år, hvor vi har generalforsamlingen øst for Storebælt. Vi endte med at arrangere en sejlerdag afholdt i Hellerup Sejlklub, hvor vi både havde fine indslag om tursejlads og de nye ror, en brainstorming session om folkebådens fremtid, generalforsamling og præmieoverrækkelse for ranglisten. DFK var vært ved både frokost undervejs og en fadøl til præmieoverrækkelsen. Arrangementet viste sig at være en stor succes, idet omkring 50 sejlere mødte frem til de forskellige indslag + generalforsamlingen, og endnu flere stødte til under præmieoverrækkelsen. Vi har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger, og det er vores plan, at vi vil gentage et lignende arrangement i forbindelse med generalforsamling øst for Storebælt fremadrettet.

Der har de senere år været flere og flere tegn på, at de forskellige klassebådsorganisationer ønsker et større samarbejde, og at man måske ikke har været helt tilfreds med Sejlunionens støtte omkring klassebådssejlads. Det fik i eftersommeren H-bådenes formand, Henrik Toft, op af stolen, og vi bakkede hurtigt op omkring ønsket om dialog med unionen. Vi to klasser tog initiativ til at lægge lidt pres på unionen, og det udmøntede sig ved et nyt klassebådsforum, som blev sparket i gang ved et møde i Kerteminde i februar. Der var stor opbakning til mødet med fremmøde fra rigtig mange klasser, og der er nu ved at blive sat lidt struktur på samarbejdet. Formålet er dels noget vidensdeling, dels samarbejde om stævner, uddannelse af målere og baneledere, promovering af klassebådssejlads - og hvad klasserne i øvrigt kan blive enige om.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen, som blev afholdt i Kerteminde, og det var med den flotteste danske deltagelse, vi har set i mange år, med hele 26 danske både på startlinien. Derudover var der deltagelse fra både Tyskland, Sverige, Finland, England og USA — alt i alt 52 deltagere til et meget succesrigt stævne på det, der nok af mange betragtes som folkebådens hjemmebane. Endnu engang kan vi være stolte af at pokalen landede på danske hænder, tillykke til Brian, Michael og Claus fra Sundby Sejlforening.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt hos vores gode venner i Lynæs, og vi var endnu engang velsignet med forrygende sommervejr kombineret med fin vind under hele stævnet. Lynæs Sejlklub har efterhånden arrangeret en del stævner for os, og de lavede også denne gang et fremragende stævne. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel. Desværre gik det flotte deltagertal ved Guldpokalen nok lidt ud over DM deltagelsen, hvor vi nok kunne have ønsket os lidt flere deltagere. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag kan ses allerede til dette års DM: vi har åbnet op for udenlandsk deltagelse. Derudover diskuterer vi både antal sejladsdage, antal sejladser, samt tidsmæssig placering af stævnet. Specielt kunne det nok være værd at se på de år, hvor Guldpokalen lige som i forgangen sæson afholdes i

Danmark, om man de år kunne gøre det mere attraktivt at deltage ved begge stævner. Debatten vil formentlig fortsætte i årene fremover, hvor vi løbende vil afveje stemningen hos sejlerne og vurdere, hvordan vi gør det bedst for de fleste — vel vidende at vi aldrig vil kunne give alle præcis den løsning de foretrækker.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner, som bad om det, med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften, når sejlerne ankommer. Når det er sagt, fortsætter vi med at lægge hovederne i blød for, hvordan deltagertallet kan hæves fra de ca. 50 både, vi har set de seneste år. I vil derfor se, at vi til dette år har lagt ranglistestrukturen lidt om, så vi har færre stævner, som til gengæld får større anerkendelse. Det er også vores plan fremover at komme med forskellige tiltag, som skal gøre det mere attraktivt at deltage, ligesom vi kommer til at bakke mere op om andre arrangementer rundt omkring i landet, men det vil Søren komme med mere om senere under eventuelt.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Lars har også endnu en gang været tovholder for et tursejler træf i Marstal i pinsen. Da der var begrænset interesse for arrangementet, vil det ikke blive gentaget i år. Men vi tænker fortsæt meget over, hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. Det eneste man kunne ønske sig her var nogle turberetninger — sådan nogen plejer at være hyggelig læsning, og en god en af slagsen kan jo belønnes med Englænderpokalen, vores vandrepræmie for bedste turberetning, som desværre ikke kommer til uddeling i år.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale — trods lidt tekniske problemer med opslagstavlen på det sidste.

Endelig blev der i foråret afholdt en forrygende Sessan Pokal i Berlin, arrangøren var SV03. Der var ikke sparet på noget, og de havde fået kørt både til fra andre byer i Tyskland for at få deltagerantallet helt op på 52 både, hvilket gav plads til 26 hold fra 7 forskellige nationer. Meget imponerende, og skønt at se deltagere fra lande, vi ikke tidligere har set meget til: Estland og Ungarn. Også denne pokal havnede igen på danske hænder, hos det forsvarende Team Kolding. Tillykke også til jer.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med stort applaus.

3. Regnskab v. Steen Weber. Regnskabet blev udleveret.

Efter fremlæggelsen var der et par spørgsmål, som Steen svarede på. Vi har nu 304 medlemmer. Der kom 30 nye medlemmer i 2014 og i år er der allerede kommet 6 nye.

Tilskud til ikke-rangliste stævner. Øvrige stævner = tursejlerstævner. Udstillinger: Fredericia.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Steen Weber oplyste, at budgettet vi nu vedtager, er for indeværende år.

Kommentarer til budgettet: Erik Madsen, fremsendelse af medlemsblad er dyrt — kan lægges ud på nettet. Ca. 1/3 af kontingentet. Per Røssel foreslog, at det kunne være frivilligt om man vil have det pr. mail eller fysisk. Michael Møller oplyste, at ikke den store besparelse at skære ned på antallet af blade. Annette nævnte, at det har værdi at bladene ligger i sejlklubberne. Tidligere redaktør NielsUlrich Barslev syntes det er positivt at få bladet fysisk og rart med tilbagemeldinger fra glade læsere Bestyrelsen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 1. Indkomne forslag
 1. Bestyrelsen foreslog vedtægtsændring af 5 4, stk. 2, så kontingentet skal være betalt senest den

  15. februar (inden generealforsamlingen) i stedet for senest 1. april. Ingen bemærkninger. Vedtaget.

 2. Forslag fra Jørgen Heidemann om at det blev lovligt med rulleforstag. Forslag med begrundelse og illustration blev omdelt. Ditte Andreasen opridsede procedure for regelændringer. Hvert 4. år behandler NIFA forslag om regelændringer, næste gang i 2016. Bestyrelsen er positiv over for Jørgens forslag og følgende formulering blev godkendt af generalforsamlingen: "Bestyrelsen pålægges at arbejde for tilladelse til rullebeslag på forstag, men ikke benyttelse under kapsejlads.

  Endelig indstilling vedtages på generalforsamlingen i 2016."

  1. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 25. gang på 325 kr. årligt. Vedtaget.
  2. Valg
 3. Kasserer Sten Weber afgår. Michael Møller blev valgt uden modkandidat. Ditte stor tak til Sten Weber.
 4. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Heines Nielsen fra Kolding og Jacob Frost fra Fåborg går af. Peter Brøgger fra Århus blev genvalgt og Lars Bræstrup fra Svendborg og Bjarne Marcussen fra Fåborg blev valgt.
 5. 1 bestyrelsessuppleant: Torben Simonsen fra Holbæk blev valgt.
 6. 1 revisor: Lars Dalbøge fra Århus blev genvalgt.
  1. Evt.
 7. Englænderpokalen — punktet udgik, der forelå ingen beretninger.
 8. Søren Kæstel gennemgik de nye forskrifter for afholdelse af DM forskrifter og ny ranglistestruktur. Retningslinier for DM gælder fra i år — John holdning til at sejle med andre klasser? Søren oplyste, at det ikke umiddelbart er planen. Måske indføres det senere i forskrifterne, at vi ikke vil sejle på samme bane som andre klasser. Måske krav fremover fra Dansk Sejlunion om banedeling. Selv om det ikke er nævnt er der mulighed for international deltagelse. Blød formulering om banedeling. Per Røssel supplerende med præcisering af, at vi sejler efter DS forskrifter.

  Søren fortalte, at der bliver lavet ny hjemmeside til ranglisten og ny hjemmeside til DM hvert år — gøres til genbrug, så klubben administrerer den og dermed gør det lettere for den arrangerende klub. Begrundelsen for det færre antal ranglistestævner er ønsket om, at deltagelse i disse få stævner prioriteres og at der kan lokke flere med til de øvrige stævner, når de stærkeste i klasssen ikke deltager. Stadig betragtelig lodtrækningspræmie til øvrige stævner, så det også er attraktivt at deltage her.

  Søren oplyste, at der sejles om NIFA guldpokaler inden for de næste 5 år følgende steder: 2015 Warnemünde

 9. Helsinki (udfordring med transportomkostninger evt. søtransport fra Århus)
 10. Kerteminde 75 års fødselsdag 2018 Sverige mellem Ystad og Halmstad

  2019 Århus

  Som afslutning sagde Erik Madsen fra Kolding: "Vi glæder os til at se jer til DM 2015."

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

  Formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

  Generalforsamlingen sluttede kl. 11:50.

  Referenter: Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev fra Glyngøre (Sallingsund Sejlklub)