San Francisco Cup 2021

SAN FRANCISCO BAY FOLKBOAT ASSOCIATION


April 2, 2021

Hello Fellow Folkboaters-

The San Francisco Bay Folkboat Association (SFBFA) is sponsoring the 19th San Francisco Cup International Regatta for Nordic Folkboats to be held September 26, through October 1, 2021, at the Corinthian Yacht Club (CYC), Tiburon, California. (www.cyc.org)

The Racing shall be in accordance with any Covid regulations in affect during the regatta.

Races will take place at several different Bay venues. The variety of locations will give visiting sailors an opportunity to experience all parts of beautiful San Francisco Bay. There will be a “tune-up race” and approximately 7 competitive races. In addition, CYC and SFBFA are planning a number of social activities beginning with an opening ceremony on Sunday and ending with an awards dinner on Friday night.

We will have approximately 20 competitive Folkboats on the line for the regatta. Local SFBFA racers will compete for an opportunity to sail in the regatta. Local members who are eliminated from the competition will lend their boats to the visiting sailors.

Visiting teams will be chosen by their fleet and will be allocated 10 boats in the following manner: Denmark (2), Sweden (2), Germany (2), Finland (1), The Netherlands (1), United Kingdom (2). Visiting skippers will draw a boat at the beginning of the regatta that they will sail in all races. In addition, we will accept as an entrant any member of a Nordic
Folkboat one design racing
fleet who brings his/her own boat. He/she, however, must be sanctioned by his/her home fleet.

We ask that all of the European fleets commit to sending teams for the boats reserved for them by May 31, 2021. At that time, if an Association does not commit to sending teams for all boats reserved, any uncommitted boats will then become available for another country. We realize that every Folkboat association may not know which individual sailors will be coming to San Francisco, but it will be important for us to know how many teams each country plans to send.

Subject to any Covid Regulations or requirements, we will attempt to offer the hospitality of our homes to visiting sailors and their families. In addition, we will assist all sailors with accommodations of their choice.

We plan to publish the Notice of Race on our website (www.sfbayfolkboats.org) by mid 2021 .

We look forward to seeing our European Folkboat friends in San Francisco in 2021!

Tom Reed USA 111, Regatta Chair

San Francisco Bay Folkboat Association


Udsættelse af Håndværker Cup Jægerspris

Kære Folkebådssejler

Vi må desværre udsætte stævnet til d. 19. – 20. juni, da vi ikke kan afvikle det under de forsamlingsrestriktioner, som vil være gældende d. 1. – 2. maj med max. 50 personer på vandet og 10 i klubhuset.

Heldigvis ser det nu ud til, at vi d. 19. – 20. juni kan afvikle stævnet uden begrænsninger inkl. aktiviteterne på land.

Jeres tilmelding og eventuelle betaling vil forsat gælde til stævnet d. 19. – 20. juni, hvis nogen af jer ved at I ikke kan deltage, eller af andre grunde ønsker det - kan i få refunderet startgebyret og blive slettet fra tilmeldingslisten, ved at svare på denne mail.

Vi håber at se jer alle d. 19. – 20. juni i Jægerspris.

Hilsen
Hans
Jægerspris Sejlklub


2021-04-15

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Petra Jørs, og Lars Bræstrup
Fraværende: Claus Lund og Peter Secher med afbud

Dagsorden vist med fedt print

 1. Tema om rekruttering til Klassen - gæstebesøg af Morten Henriksen
  Morten Henriksen delte sin vision for klassens fremtid og satte os ind i hans ideer til at motivere nye og erfarne sejlere.
  Klassen kræver er udvikling med tilgang af nye sejlere. Vi skal motivere nye sejlere og sejlere der måske har en større båd der ikke er egnet til konkurrence, og ønsker en enkel båd til en rimelig udgift. Målgruppen er fra helt unge og opefter. En ide er at fredagen før en event inviteres nogle "taske-besætninger" til en dag på korte baner og på land tale med dem om muligheder og vilkår for at sejle folkebåd. Det skal være lettere at komme ind i klassen. Det er supervigtigt at nye bliver taget godt imod.
  "Fredags-tune-up" før et ranglistestævne er noget der skal prøves. Det skal være et særligt tilbud til nye der melder sig ind i klubben, de er indbudt til "fredags-tune-up" inden et ranglistestævne, kvit og frit. Dette koncept er så vidt vides ikke kendt i andre klasser.
  "Ny i folkebåd" kunne være en rigtig god betegnelse, der rummer alle og et begreb vi skal publicere bredt.
  Vores stævner kan evt. stilles op i resultatlisten som noget i retning af optimisternes system med A og B sejlere. Det kan give nye i klassen mere mod på at deltage.
  Vi skal frem til at vide lidt om hvad folkebådssejlere vil med deres både. Evt. kan Bent Mallemuk høre de nye i klassen lidt om de enkeltes interesser.
  Konceptet med "fredags-tune-up" kræver at der er 5 – 6 bådejere der vil stille op med sejlklare både fredag middag inden et ranglistestævne, og være til rådighed.
  Effekten med 8 – 10 folkebåde, linet op på land eller i vandet, er stor og vil signalerer god konkurrence og intense oplevelser.
  Morten vil lave et oplæg på skrift og første "fredags-tune-up" tænkes gennemført ved Fynsmesterskabet i Kerteminde.
  Bestyrelsen er taknemmelig for Mortens initiativ og ser gode perspektiver for fremtiden.
   
 2. IT & Teknikudvalget
  1. Status på arbejdet med hjemmesiden og forventet lancering v. Michael
   Det haster med at sende den nye hjemmeside ud, og den er luften om 7 – 12 dage.
   Det er vigtigt at holde fast i den valgte identitet for hele hjemmesiden.
   Reklamer er sat nederst på siden. Sponser udvalget skal være med til at forme den endelige opsætning af reklame.
  2. Plan for konvertering af indhold til hjemmesiden v. Nikolai og Michael
   En del af dokumenterne kommer i første omgang som PDF-filer, og bliver senere ændret. Det er timetungt at konvertere de mange dokumenter ind i den nye teknologi.
  3. Hjælp til korrektur fra bestyrelse og udvalg
   Der skal hjælp fra bestyrelsen til at læse korrektur i nær fremtid og søge efter fejl.
 3. Kommunikationsudvalget
  1. Status på arbejdet ved Petra og John
   Alt går planmæssigt. Stander med nyt logo kan fremstilles meget snart.
   Journalist Anders Kongstad og PJ har en ide om den tidløse fortælling om folkebåden. Dette kan evt. bruges i et livsstilsmagasin. De arbejder videre med deres netværk.
   Båden og dens historie har stor værdi som livsstil og tidløs design, og det skal vi udnytte til at udbrede kendskabet til klassen.
   1. Plan for første blad
    Udgivelse ca. 1. maj er forventningen.
   2. Fordeling af roller i udvalget
    Petra er valgt til presseansvarlig.

 4. Sponsorudvalg v. Søren
  1. Status på arbejdet
   - Søren fremviste materiale der er næsten klar til fremlæggelse for sponsorer. Det omfatter sponsorpakker, annoncer i blad og meget mere. Det er fint sat op og et godt redskab til salgsarbejdet.
   - Vi skal tænke på at samarbejde med de klubber der vil arrangere stævner for os. Der skal være klare aftaler om fordeling af sponsorer.
   - Salgsarbejdet går i gang nu.
   - Der skal måske være noget helt specifikt materiale til den professionelle sponsor.
   1. Sponsorpakker
   2. annoncer til blad
   3. andet
 5. DM Sundby 2021 v. John
  - JW er i tæt kontakt med Sundby Sejlforening og de er langt fremme i processen.
  - Notice of race er på plads i morgen.
  - De vil gerne kunne bruge en alternativ bane, hvis vejret bliver præget af højtryksvejr.
  - Gave til arrangørerne blev drøftet.
  - Der skal aftales med en person der skriver til medierne om stævnet. Evt. kan Michael Empacher skabe kontakt til de lokale blade.
  - Lynæs Sejlklub er på plads som arrangør af DM i 2022.
  - Halmstad Segelselskab er valgt til at arrangere Guld Pokal i 2023
 6. IDDM 2022 i Sønderborg v. Nikolai
  - Vedrørende fælles DM for Danmark og Tyskland har der været møde med Tysk Folkebådsklub og der drøftes datoer, et forslag er uge 26 og 4 sejldage med start onsdag.
  - Det bliver Sønderborg Sejlklub der står for det praktiske.
  - Der sejles efter den danske model.
  - Måling er den danske model med stikprøvekontroller.
  - NK aftaler campingforhold ved næste møde.
  - Banelængde tilpasses efter antal deltagere.
  - Evt. økonomisk støtte drøftedes og der afventes et oplæg fra Sønderborg Sejlklub.
 7. eventuelt
  1. andet
   - Et forslag sendt til NFIA om brug af spiler til mesterskabssejladser blev drøftet. Det blev enstemmigt vedtaget at stemme imod dette forslag.
   - Der er sendt indbydelser ud til San Francisco Cup 2021. Ansøgningsfristen til San Fransisco er sat til 24. Maj, og bestyrelsen skal melde ind senest den 31. Maj. Søren Kæstel håndterer ansøgninger, og hvis flere end to ansøgninger kommer ind, vil Søren inddrage bestyrelsen i valget af kandidater.
   - Oplæg til næste møde: Hvordan skaffes der flere både til salg. Markedet for brugte både en meget lille.
   - Sessan Cup i England blev drøftet.
   - Horsens Sejlklub er i løbende kontakt med NK vedr. Jysk mesterskab.
 8. Næste møde
  1. Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19:30 - 20:30 på teams

Referent: Lars Bræstrup


2021

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 6. marts 2021 kl.10.00

Sted: Virtuelt TEAMS møde

 

 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Bent Mallemuk.

Bent konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning, 2020

Bestyrelsen v. Formand John Wulff:

John konstaterede indledningsvis, at der var over 60 deltagere til det virtuelle møde…

Året 2020 går over i Coronaens tegn, på godt og på ondt. I Dansk Folkebådsklub har vi også navigeret i dette ukendte farvand, og vi kan se tilbage på et år med både gode og dårlige konsekvenser.

På generalforsamlingen i Jægerspris Sejlklub sidste år, overtog jeg roret efter Ditte Andreasen, som havde siddet i 8 otte år på posten. Ditte afleverede et spændende afsæt for den nye formand og bestyrelse, med igangsætningen af en ny struktur med oprettelse af udvalg.

På sejlerdagsarrangementet hvor vi afholdt nogle workshops, fik vi en masse forslag til, hvilke udvalg vi skal eller kan have, og en masse input til opgaverne i disse udvalg. Ud over Corona, er det dette arbejde, der har lagt grunden til vores arbejde i bestyrelsen, det seneste år. Det vender jeg tilbage til.

Først lidt om sejlersæsonen

Flyvemaskinerne blev på jorden, og grænserne var lukkede, så mange af os, der normalt rejser i sommeren, blev hjemme. Det kunne vi se på vandet og læse om på de sociale medier. Langt flere danskere tog en sejlerferie, enten i deres gamle både, eller måske i nykøbte. Vi har ingen tal på det, men Jens Lautrup og Bent Mallemuk, der prøver at holde styr på bådenes historie i folkebådsdatabasen, har haft travlt med at opdatere indholdet. Både som følge af folkebåde, der har skiftet ejere, men også fordi, der er dukket historier op om både og ejere, som ikke helt var afspejlet i folkebådsdatabasen.

Vi har også set opslag på sociale medier, om vores kapsejlere, der har vovet sig ud i en weekendtur eller en længere ferie i folkebåden, og dermed opdaget eller genopdaget, at båden udmærket kan anvendes til dette også. Personligt tog jeg sejlturen fra Jægerspris til Marstal og retur for at deltage i vores klassemesterskab. Vi kunne se, at der faktisk var en del både, der valgte denne transportform. Det mindede lidt om de gamle dage, før trailere blev introduceret som hjælpemiddel.

På kapsejladssiden blev vi mere hårdt ramt. Guldpokalsejladserne måtte aflyses, og vores DM blev ramt af begrænsning i deltagerantallet, desværre i et år, hvor vi oplevede en større tilmelding i flere år.

I bestyrelsen gav det derfor anledning til nogle hektiske dage med telefonmøder og kontakter til Ærø

Sejlforening, Dansk Sejlunion og andre klasser, for at finde en model vi kunne bruge. Et officielt

Danmarksmester skal være åbent for alle medlemmer af sejlklubber under Dansk Sejlunion, og det er det ikke, når der er deltagerbegrænsning i stævnet. Vi endte derfor med en løsning, hvor vi i samarbejde med Ærø Sejlforening, ændrede stævnet til et klassemesterskab. På den måde kunne vi også, med stor og velvillig indsats fra Ærø Sejlforening, skære lidt ned på officials og at få flere deltagere i feltet. Det lykkedes os at få 27 både med til stævnet, der blev vundet af Morten Henriksen og besætning fra Kerteminde Sejlklub. Der skal lyde et stort tak til Ærø Sejlforening, for både det gode samarbejde om løsningerne og for et godt afviklet klassemesterskab

På Ranglisten nåede vi at få tre sejladser af de fem ranglistestævner gennemført. Vi fik en som nævnt en Klassemester, en Fynsk Mester I Anders Sunke og en Jysk Mester i Peder Bo Nielsen. Udover Guldpokalen, blev årets først ranglistestævne – Sjællandsmesterskabet i Jægerspris ramt af aflysning.

I bestyrelsen har vi siden sidste år generalforsamling holdt ikke mindre end 13 bestyrelsesmøder, alle elektroniske.

I første del var temaerne at strukturere arbejdet omkring vores udvalg samt afvejninger, beslutninger og snak om corona-situationen. Vi valgte at starte med at etablere to udvalg, for at høste nogle erfaringer i at arbejde med udvalg. De to udvalg blev et IT-&teknik-udvalg, og et kommunikationsudvalg.

 

IT&Teknikudvalget skal skabe en nye teknisk platform for klubben. Det drejer sig om det helt jordnære som email-adresser, arkivering af bestyrelsesmaterialer, og til det mere udadvendte som hjemmesiden og medlemskommunikation. Teknikudvalget består af Steen Weber og Lars Vilhelmsen, samt Nikolai og Michael fra bestyrelsen

Kommunikationsudvalget skal drive og koordinere kommunikationen til og fra samt mellem medlemmerne. Det drejer sig om nyhedsbreve, medlemsblade, pressekontakt og sociale medier. Kommunikationsudvalget består af Flemming Kold samt Carl-Otto og jeg fra bestyrelsen. Vi har tilknyttet Julie Kold, Caroline Kold og Michael Belvad til udvalget.

I anden halvdel indledte vi det konkrete arbejde med udvalgene, og de har indtil nu holdt ikke mindre end 20 udvalgsmøder, hvor de har arbejdet med disse emner.

Ud af kommunikationsudvalget, er der skabt et lille barn, som også er ved at tage for, nemlig et sponsorudvalg. Mere om det, når det tager lidt mere konkret form, men man kan nok godt gætte sig til retningen for dette udvalg.

Under eventuelt, vil de to udvalg præsentere mere konkret, hvad de har arbejdet med og hvor langt de er kommet, så det vil jeg ikke komme mere ind på her.

Jeg vil blot benytte lejligheden til at takke de involverede for et stort engagement og iderigdom, som vi nok skal få glæde af fremover.

Allerede nu tror jeg, at vi kan konstatere, at det er en stor fordel at arbejde med udvalg, og det vil flytte os som klub til et nyt og mere ambitiøst niveau.

Vi barsler med at sætte endnu et par udvalg i gang i det kommende år, dels et kapsejladsudvalg og dels et

"trivsels- og turudvalg". Jeg håber vi får lige så stor og god tilslutning til disse udvalg. Som deltager i udvalgene vil der blive mulighed for at bidrage med både store og små indsatser, så alle så vidt muligt kan få tid og lyst til at deltage.

Som afslutning på beretningen, vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen og udvalgene og ikke mindst alle de ildsjæle som vi alle sammen kender, og som hver dag bidrager med at holde os flydende som klub, mens vi arbejder med alle de nye tiltag.

Med fare for at glemme nogle, vil jeg gerne fremhæve tre af vores æresmedlemmer, der stadig er meget aktive i klubben.

Bent Mallemuk holder styr på vores medlemmer, byder nye velkomne, sender materialer til dem, holder vores medlemsdata og email-adresser ajour og alt det vi ikke opdager i hverdagen. Bent, du er uvurderlig for vores klub.

Finn Hartvig, du har i en menneskealder drevet vores hjemmeside både teknisk og indholdsmæssigt. Siden er en bank af historie og indsigt i folkebåden, klubben, klassen og sejlerne og den er et af vores største aktiver i tiltrækningen af og dialogen med folkebådssejlere, uanset om de er medlemmer af klubben eller ej. Du har i det sidste år bedt os om at finde en afløser for dig, og jeg skal hilse at sige fra IT-&teknikudvalget, er det er store sko der skal fyldes. Du skal have tak for din indsats så langt, og mon ikke vi får brug for at trække på dine viden lidt endnu, men i en lidt mindre rolle.

Jens Lautrup, der stadig indsamler og vedligeholder data på hele flåden af folkebåde og folkebådsdatabasen. Et historisk mesterværk, som ikke mange andre klasser – om nogen – kommer op på siden af. Den viden kommer ikke af sig selv, men kræver at man har følere ude hele tiden og registrerer hvad der sker

Tak til alle for et godt 2020 på trods af corona.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med virtuelt applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Regnskabsberetning 2020

Regnskabet er tilsendt jer alle på mail inden generalforsamlingen, så I har haft mulighed for at orientere jer i tallene.

Regnskabet for 2020 er positivt påvirket af coronasituationen, og vi kommer ud med et overskud på 80.349 kr. mod et budgetteret underskud på 34.500 kr. en afvigelse på næsten 115.000 kr. Dermed er egenkapitalen vokset til 343.648 kr.

Vores indtægter rammer stort set budgettet – medlemstilgangen var på 28 medlemmer, og 16 er udmeldt. De fleste udmeldelser kommer i forbindelse med kontingentopkrævningerne, hvor jeg må slette nogle stykker hvert år, som ikke har betalt kontingentet pr. 1. maj. Rykker-procedurerne kører både på email og snailmail, så man får mange chancer for at betale.

Ved udsendelse af opkrævninger, får jeg også oplysninger om, at nogle medlemmer er afgået ved døden – i år drejer det sig om en lille håndfuld. Og så er der den håndfuld medlemmer, som udmelder sig ved at sende formularen på hjemmesiden eller en mail til klubben.

De negative renter holder vi stadig i ro. Vores ene bank, Nykredit Bank, kræver ikke negative renter af foreningskonti, heller ikke i dag. Så vi har kun en mindre arbejdskapital stående i Jyske Bank. På den måde navigerer vi uden om, at få ekstra omkostninger, selvom vi har overskud på regnskabet.

Det er på udgiftssiden, vi har de store afvigelser fra budgettet, og der er to væsentlige forklaringer på dette.

Det er IT og Corona.

Som fortalt på sidste års generalforsamling, satte vi 50.000 kr. af til en større opdatering af vores IT-platform, herunder hjemmesiden. 2020 blev brugt til forberedelserne af kravspecifikationer, så vi nåede ikke at bruge af budgettet – men det kommer vi til i år, som I vil høre mere om under budget og under eventuelt.

Den anden store forklaring er selvfølgelig Corona – vi har kort sagt ingen penge brugt. Der er besparelser på alt fra bestyrelsesarbejde, der er foregået fra hjemmekontorene, tilaktiviteter og kapsejladser der kun er afviklet i meget begrænset omfang.

Det er godt for økonomien, men ikke et ønske for fremtiden.

Ud over disse store grupper af omkostninger, blev vores generalforsamling i Jægerspris var også meget billig. JSK har en god tradition for at stille op med egen arbejdskraft, som gør det meget billigt at afvikle generalforsamlingen der, så stor tak til JSK for det.

Ud fra "regnskabsterminologi" må vi betegne regnskabet som "yderst tilfredsstillende", men ud fra vores formål i vedtægterne er det "klart utilfredsstillende".

Regnskabet blev godkendt med virtuelt applaus

Fremlæggelse af budget

Bent: Budgettet er en orientering til medlemmerne og skal ikke godkendes af GF

Budgettet er ligesom regnskabet tilsendt på mail inden generalforsamlingen, så I har haft mulighed for at orientere jer i tallene.

Vi budgetterer med et underskud på 91.500 kr. for 2021. Vi fastholder indtægterne på 104.500 kr., men til gengæld skruer vi op for udgifterne, så de stiger til 196.000 kr.

Den helt bare drift af klubben koster ca. 45.000 kr. og normalt budgetterer vi med tilskud til kredse, stævner, udstillinger og andre arrangementer på 41.000 kr.

I år laver vi nogle småjusteringer på nogle af poster, og nogle større poster, der har karakter af investering i fremtiden.

Vores nye IT platform, har vi flyttet de 50.000 kr. fra sidste år til i år. Vi har indgået aftaler med de største leverandører, og det holdes med 36.000 kr. indenfor budgettet på de 50.000 kr. jeg er derfor fortrøstningsfuld i forhold til den del af budgettet – det skal nok holde.

På softwarelicenser går det lidt i begge retninger. Vores hosting af hjemmeside bliver noget billigere, og vi får flere muligheder for at etablere et bestyrelses-rum med mail- og dokumentarkiver.

Til gengæld gætter jeg på, at vi får lidt flere licensudgifter til andre programmer, som skal gøre det muligt at få fuldt udbytte ud af vores nye platform. Alt i alt bliver det til samme budget som sidste år, men med forventning om både plusser og minusser i de enkelte omkostninger.

Den sidste store post er medlemsblad, som har fået et ordentligt løft – ja, her kommer jeg så til at løfte sløret for, at vi kan have et medlemsblad på vej retur.

Kommunikationsudvalget har lavet et rigtigt stort og godt stykke arbejde med at lave en strategi og plan for medlemsbladet, og kædet dette sammen med sponsorarbejdet. Kommunikationsudvalget skal selv have lov til at præsentere disse gode nyheder for jer – jeg vil blot konstatere, at vi har budgetteret med det i 2021. Jeg vil derfor bede om, at vi tager debatten om medlemsbladet og denne budgetpost under eventuelt

Samlet set, vil vores egenkapital falde fra 343.000 kr. til 251.000 kr. – det er samme niveau som med udgangen af 2019.

Vi har kun taget beslutning om økonomien for medlemsbladet for det første år. Vi har som skrevet i invitationen til generalforsamlingen ikke foreslået kontingentforhøjelser, dels fordi vi ser det som en investering i fremtiden og dels fordi egenkapitalen sagtens kan bære det.

Uden blad vil vores omkostninger udgøre 85.000 kr. og vores indtægter 105.000.

Med bladet i den form vi arbejder med nu, vil omkostningerne stige til 150.000 kr. det svarer det til 500 kr. Pr. Medlem. Hvis vi vælger at gå den vej de kommende år, skal vi se på økonomien igen og finde en finansiering med en blanding af sponsorindtægter, bruge af egenkapitalen og evt. justering af kontingentet. Men det vender vi tilbage til på næste års generalforsamling

Kommentarer

Fl. Kold:     Forslag om, at der kunne være et alternativt medlemskab (evt. weekendmedlemskab) for gaster.

Peder Bo:     Ikke meget for Fl. Kolds forslag, idet det er svært nok at få gaster i forvejen. Alternativ idé kunne være at have et gastekontingent for 1 år ad gangen.

Aktion: Michael Møller / bestyrelsen tager emnet op.

Samlet antal medlemmer ca. 310

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Der foreslås et uændret kontingent for 2021-22. Altså 350,-.

6. Valg (i ulige år)

3 x bestyrelsesmedlemmer er på valg

Lars Bræstrup, genopstiller

Nikolai Kold, genopstiller

Carl-Otto Hedegaard, genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Peter Secher, FDEN 1120, Kolding som nyt bestyrelsesmedlem

Flemming Palm trækker sig ekstraordinært, bestyrelsen foreslår Petra Jørs, FDEN 639, Marstal som nyt bestyrelsesmedlem

1 x bestyrelsessuppleant

Claus Lund, Kerteminde, genopstiller

1 x revisor

Lars Dalbøge, genopstiller

Ovennævnte blev alle valgt.

Valget blev godkendt med virtuelt applaus

7. Eventuelt

a. Præsentation af status i kommunikationsudvalg v Carl-Otto Hedegaard

Tak til udvalget for den store idérigdom og tak til Michael Belvad for den visuelle identitet.

Mangfoldigheden i Folkebåden er mange:

 • Nogle dyrker kun kapsejlads
 • Nogle pudser og plejer
 • Nogle sejler tursejlads

Vi vil markedsføre overfor omverdenen de gode historier og det gode sejlerliv.

At have et godt produkt er ikke tilstrækkeligt, de gode historier skal FORTÆLLES.

Der er lavet nyt logo, hvor Caroline Kold har været primus motor. Julie Kold har lavet layout på nyhedsbrev og vil også gøre det i fremtiden.

Facebook (FB)

Der er d.d. en FB side "Folkebåds sejler" med ca 860 medlemmer. Denne er oprettet af Peter Brøgger.

Udvalget har taget kontakt til Peter og han har overgivet domænet til klubben. Peter er stadig admin. Tak til Peter

Instagram

Julie og Caroline Kold vil kikke med på FB og samtidigt sørge for, at vi kommer på Instagram. I forhold til FB er Instagram "flere billeder og mindre tekst" kort fortalt.

De unge bruger mere Instagram end FB, så det er vigtigt, at vi er til stede her.

Caroline er admin. på Instagram

Medlemsblad     

Skal også ud til sejlklubberne. Vi vil fortælle de gode historier – også for det lidt bredere publikum.

Det har været nødvendigt med professionel hjælp i form af redaktør og journalist.

Bladet kommer på glittet papir 17x24 cm.

Tanken er, at det skal komme to gange om året – forår og sen efterår.

1. år vil være gratis for medlemmer. Hvad der derefter skal ske vides ikke … Formentlig vil sponsorindtægter kunne dække nogle af udgifterne.

Eksempler på historier: 1) Ung i folkebåd 2) Morten fra 40 fods ekstremsejlads til Folkebåd – en professionel sejlers oplevelser

Kommentarer:

Erik Køster:     Forslag = at lade gaster købe bladet

Per Dam:     Farven side 3 (gul) matcher ikke med de øvrige

Jens Thurøe: Har fundet en sponsor, som gerne vil sponsorere alt papir og kuverter til udsendelse af bladet !!

Peter Bo:     Spørger til sponsorer

Fl. Kold:      Sponsorudvalget forsøger at tænke "ud af boxen" ifm nye sponsorer. Dvs. ikke kun i sejl og motor kredse…. Søger efter samme DNA som Folkebåden. Eksempelvis ligesom Volvo

Ocean Race, hvor det er livsstil og kvalitet der udtrykkes i begge. (Volvo Cars / V65 både)

 

b. Status i IT & Teknikudvalg v. Nikolai Kold

IT og Teknik udvalgets arbejde i 2020/2021.

Jeg vil starte med at fortælle lidt om udvalget og baggrunden for det arbejde vi har lavet i de sidste 5-6 måneder. Udvalget består af Michael og jeg selv fra bestyrelsen, og derudover har vi Steen Weber og Lars Vilhelmsen med. Steen har en stor viden og IT og er en kæmpe hjælp for udvalget, med alt hans viden og erfaring omkring særligt alt det teknisk. Lars arbejder dagligt med marketing og hjemmesider og har desuden erfaring fra en lignende proces med opsætning af ny hjemmeside fra Kaløvig Bådelaug.

IT og Teknik udvalget er et midlertidigt udvalg, forstået på den måde, at vores primære arbejdsopgave er at varetage opsætning af en ny hjemmeside for klubben, da hosting af vores gamle ikke længere var muligt, og samtidigt skabe en platform der gør Kommunikationsudvalgets arbejde og visioner for fremtiden muligt. Udover opsætning af en ny hjemmeside, arbejder vi også på en række andre tiltag, der skal gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og sikre at alt vores arbejde, mails og dokumenter kan gå videre til fremtidige medlemmer af bestyrelsen. Herunder digitale årshjul for alle opgaver i klubben, e-mails til hvert bestyrelsesmedlem og fælles laggrind af alle dokumenter.

Da hosting af vores nuværende hjemmeside udløber i løbet af foråret, og i den forbindelse har vores leverandører oplyst os, at siden skal gennemgå et større sikkerhedstjek, hvis de skal lægge den over på en ny server. Og sidst, men ikke mindst har Finn bedt bestyrelsen om at finde en ny løsning som webmaster. Derfor har vi i de sidste 3 måneder haft travlt med at forberede den nye side. Vi startede i november og december med at kortlægge alle de krav og ønsker vi har til den nye hjemmeside. Vi har haft den fornøjelse, at Finn også har set vores kravspecifikation igennem, så vi fået Finns mange års erfaringer med i arbejdet.

Det har også ført til nogle meget relevante spørgsmål fra Finn, som han har sendt til os inden generalforsamlingen, og dem vil jeg gerne benytte lejligheden til at kommentere på her.

Nogle af kravene har været, at vi gerne vil gøre hjemmesiden redigerbar for flere af vores aktive medlemmer i f.eks. udvalgene. På den måde øger vi kontakten til medlemmerne og vi fastholder det høje nyhedsniveau, som Finn har været omdrejningspunktet for indtil nu. Den nye platform er væsentligt enklere at vedligeholde, da vi udelukkende bruger standardplatforme. Samtidig er det muligt at integrere sociale medier på hjemmesiden, da sociale medier og andre udbydere udvikler standardintegrationer til de platforme vi bruger.

Vi går også efter at få et område på hjemmesiden, der er forbeholdt medlemmerne og som der derfor skal laves et login på. Det er ikke tanken, at vi skal holde en masse hemmeligt for omverdenen, men visse ting skal beskyttes, bl.a. af GDPR-hensyn. Vi kan forestille os at regnskaber og medlemsregister kan ligge "bag døren". Men også at vi får mulighed for som medlemmer at uploade billeder direkte til klubben og hjemmesiden.

Kravspecifikationen har været et stærkt fundament for os, da vi har brugt den i vores videre arbejde med at indhente tilbud fra 3 forskellige leverandører til hjemmesiden. Vi afholdt i januar en række virtuelle møder med de 3 leverandører, således vi var sikre på at få valgt en god samarbejdspartner til opgaven og til den rette pris. Vi fik tilbud fra 35.000 til 70.000 kr. og vi vurderede dem ud fra pris, tidsplan, kompetencer og kemi. Vi var så heldige, at det vi kunne finde en løsning med den bedste, til en pris på 29.000 efter vi forhandlede de konkrete aftaler på plads.

I starten af februar begyndte vi arbejdet med den valgte leverandør, som vi haft en utroligt godt og tæt samarbejde med. Vi har i arbejdet med den nye hjemmeside lagt stor vægt på at få flyttet alt det fantastiske indhold vores nuværende hjemmeside indeholder over, da det er et kæmpe aktiv for klassen, og resultatet af et stor arbejde af mange ildsjæle og vores særligt vores webmaster Finn, der har været skarp til at få det formidlet ud.

Den nye hjemmeside tager udgangspunkt i klubbens nye visuelle udtryk, som er udarbejdet af Michael Belvad og med vores opdateret logo, som er lavet af Caroline Kold, og vi forventer at havde den klar inden udgangen af april måned.

Jeg har lidt screenshots klar til at vise af hjemmesiden, så i kan se hvad der er i vente, da vi allerede er i gang med at få oprettet sider og flyttet indhold over.

Forsiden – topbanner med en udvalgt artikel, og nyheder nedenunder. Derudover kommer der facebook feed instagram med billeder

Klubben – Overskuelig menu til venstre ala nuværende site, så man altid kan se hvad indhold der er og unike ikoner til hver kategori (tur, kapsejlads, rangliste etc).

Kalender – vi beholder det nuværende format, da vi synes det overskueligt.

c. Orientering om Ranglisten, DM, Guldpokal mm

Søren Kæstel: 2020 ranglisten lidt amputeret grundet Corona

Stadig ikke uddelt præmier, men man håber at kunne gøre dette i Horsens (lave en stor fest..)

De tre vindere (1-2-3) var: xxx , yyy og zzz I 2021 vil der være en ungdomsrangliste (< 30 år) Kommentar:

Ole Eg Pedersen: Skal gaster være medlem af DF ?
Søren Kæstel:

Ikke et krav p.t. (vi har brug for nogle "legekammerater"..)

Ditte Andreasen (DM i Sundby): De forberedende møder er godt i gang – der er nogle gode sponsorer.

Meget afhænger dog af Corona-situationen.

Søren Kæstel (Guldpokal i Tallin):
Der sejles i skærgården (flot). Fornemt besøg forventes, idet præsidenten har meddelt sin ankomst

Kommentarer:

Per Dam:     Hvad med logistikken og priser på færgebilletter?

Aktion:     Søren Kæstel

 

 1. En tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer v John Wulff John takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats.
 2. Uddeling af Englænderpokalen . John Wulff     

Petra Jørs blev årets vinder af Englænderpokalen. Vi ser frem til resten af beretningen…

f. Uddeling af æresnål v. John Wulff

Tillykke til Ditte Andreasen. Hun får æresnålen for sit utrættelige arbejde i folkebådsklubben – bl.a. hele 8 år som formand

Stort virtuelt applaus

g.
Afslutning af GF v Bent Mallemuk Bent afsluttede GF og nedlagde sit hverv

h. Afslutning v John Wulff

Slutteligt takkede John for "god ro og orden" og det store fremmøde. Det var 1. gang at der blev holdt en virtuel GF, men det var forløbet KANON godt.

 

 

Bestyrelse + referent (foto : Hans Friis, JSK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditte modtager æresnålen (foto: Michael Rye Sørensen, JSK)

 

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

 

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

 

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.

Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark addo@visma.com • www.visma.dk/addo


Velkommen til vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside

april 14, 2021 Folkebaad

Vi er glade for, at vi nu kan præsentere vores nye layout

Som I kan se, har vi nu en hjemmeside, der afspejler den visuelle identitet, der blev præsenteret på vores generalforsamling. Vi har flyttet alt det gode indhold fra den gamle hjemmeside med over, men navigationen rundt på siden er lidt anderledes. Vi håber, at den opleves lige så intuitiv og nem at finde rundt på, som vi har tænkt det.

Værktøjskassen har ændret navn til “Kistebænken” fordi vi synes det bedre afspejler, at det er her vi gemmer alt det vigtige vi kan få brug for senere, og som er lige ved hånden. Som noget nyt, har vi delt det op i kapsejlads og tursejlads, og de indlæg der dækker begge dele, kan du finde i begge kategorier.

Læg også mærke til, at vores instagramprofil er integreret direkte på hjemmesiden.

Siden er stadig under udbygning, så der kommer løbende flere ting på siden.

Har du kommentarer til den nye side, er du velkommen til at sende en mail til webmaster

God fornøjelse


Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Kerteminde 6. april 2021 Ny “light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Kære folkebådsejler!

På grund af Corona-restriktioner kan vi kun gennemføre Tune Up i et noget begrænset omfang. Vi kan ikke mødes på land, hverken før eller efter træningen, så vi bliver nødt til at droppe alle sociale aktiviteter på land, da vi ikke må samles alle sammen. D.v.s., moleøl, diverse evalueringer, foredrag om meteorlogi og fællesspisning må aflyses.

Mortens Henriksens gode ide om at indbyde potentielle nye folkebådssejlerne til en intro fredag eftermiddag kan heller ikke lade sig gøre.

Det gode nyhed i alt dette er, at nu “koster det gratis” at deltage !

Morten vil via VHF lede arrangementet ude på vandet, med en masse starter og opkryds, så vi får banket rusten af. Bjørn Stephensen og Verner Vestergaard styrer slagets gang fra Fayard i samarbejde med Morten.

Så alle skal huske deres VHF, og dem der ikke har en, kan låne en af Kerteminde Sejlklub, så skriv venligst til klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk, senest den 22. april, hvis I vil låne en.

I øjeblikket må vi være 50 i alt ude på vandet. Jvf. DS´s retningsliner.

Omkring tilmelding, gælder “først til mølle” princippet stadig.

Som nævnt vil der være to “officials” på banen, så vi har plads til 48 sejlere på vandet. I øjeblikket er der 17 tilmeldte både, og dermed 1 på venteliste (med 2 personer om bord), så det er meget vigtigt, at de tilmeldte helt præcis på manage2sail angiver hvor mange, der er ombord, ellers kan vi ikke rigtig styre antallet af personer på vandet. Hvis nogle på baggrund af den ændrede præmis for Tune Up vil trække sig, så er det også
vigtigt, at I får fjernet tilmeldingen på manage2sail så hurtig som muligt, så det kan give plads for evt. andre
på ventelisten.

Programmet ser nu således ud:

Lørdag den 24. april:
Kl. 08.00 – 10.00:

Ankomst og søsætning.

Kl. 10.30 – ca. 16.00:

Søndag den 25. april:

Træning på bugten.
Kl. 10.00 – ca. 14.00: Træning på bugten.
Kl. 13.00 – 14.00: Afrigning.
Kl. 15.00 – Optagning af både.

Deadline for tilmelding: mandag den 19. april på https://www.manage2sail.com/da-dk

Vi glæder os til at ser jer- vel mødt!

Med venlig hilsen

Kerteminde Sejlklub

Info: Morten Henriksen: morten@tidenspsykologer.dk Henrik Møhl: henrik@mohl.family Mobil 2684 7860


2020-04-21

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30

Via Microsoft Teams

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Flemming Palm, Carl Otto Hedegård, Claus Lund og Lars Bræstrup Fraværende: Ingen.

Dagsorden vist med fedt print

 • Kommunikationsudvalg og IT/Teknik-udvalg
  • Mulige deltagere, der skal kontaktes up-front - hvem gør det

   Kommunikation: Flere medlemmer der har ytret ønske om at deltage spørges.

   • Flemming Palm vil stadig samle referater til web og bådpresse vedr. kapsejlads.
   • Michael tager en snak med de interesserede

   IT/Teknik: Nikolai har kontakt med flere, der gerne vil med i udvalget.

   • Der bør være én med teknisk indsigt.
   • Claus kender en der kan give en pris på etablering af en ny hjemmeside. - Det blev nævnt emner med
    kompetencer vi kan bruge. Michael kontakter disse personer.
  • Bestyrelsesrepræsentanter i udvalgene skal besluttes John er med i kommunikationsudvalg.

   Nikolai og Michael er med i It/Teknik udvalg.

  • Udkast til invitation (vedlagt) - kommentarer udbedes

   Vi drøftede Michaels udkast til en invitation og der blev ændret et par steder, hvorefter den blev godkendt. Den rundsendes til bestyrelsen inden den offentliggøres.

  • Plan for udsendelse
   • Der drøftedes en strategi for hvor og hvornår vi skal udsende nyhedsbrevet på de enkelte medier.
   • Det blev vedtaget at udsende det alle steder på samme tid.
   • Nyhedsbrev udsendes i næste uge på hjemmesiden og FB.
 • Nyt om kapsejladskalenderen
  • Flemmings forslag, hvad er næste skridt
   • Der drøftedes hvornår vi kan give Marstal besked. Flemming spørger Torben fra Marstal om deadline for beslutning.
   • Sejlerne efterlyser et beslutningstidspunkt for fastsættelse af datoer. Den ændrede kapsejladskalender offentliggøres i uge 18.
   • Søren formulerer en ændret kapsejladskalender.
   • Alle beslutninger skal naturligvis aftales med arrangørerne.
   • Flemmings forslag til en ændret kapsejladskalender ligger fast, dog kan DM eventuelt flyttes til september.

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30 Via Microsoft Teams

 • Kommunikation hvad hvornår og ad hvilke kanaler skal besluttes

  Flemming sender ændret kapsejladskalender rundt til kommentering og Michael samler udvalg og kapsejlads til ét nyhedsbrev og udsender det til alle medlemmer.

 • DM i 2022 fælles med Tyskland drøftes fortsat mellem Nikolai og Sönke Durst.
 • Nyhedsbreve i den nærmeste fremtid
  • Udvalg.

   Der udsendes et nyhedsbrev med info om både etablering af de to udvalg og den ændrede kapsejladskalender.

  • Kapsejlads.

   Se punkt 3a

  • Andet...
   • Bent Mallemuk Nielsen har spurgt om referatet kan sendes direkte via mail til alle medlemmer. Det gør vi fremover.
   • Nikolai fik ros for etablering af eSejlads mandag den 20. april med ca. 11 deltagere.
   • Fra to uafhængige givere er bestyrelsen blevet tilbudt en ungdomspokal. Søren har for en tid siden talt med en sponsor der tilbyder økonomi og en pokal, og vi afventer hvorledes det falder ud.

   Næste møde afholdes tirsdag den 12. maj kl. 19.30. Søren sender et link rundt.

Mødet sluttede 20.30

Referent: Lars Bræstrup


2020-04-07

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.30

Via Skype

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Flemming Palm, Carl

Otto Hedegård og Lars Bræstrup

Fraværende: Claus Lund med afbud

Dagsorden vist med fedt print

 • Status på kapsejladskalender 2020 v. Søren a: Håndværker Cup udsættes til senere.

b: DM i Marstal. Det blev besluttet at vente med anbefaling til Ærø Sejlforening, til der kommer en udmelding fra myndighederne vedr. forsamlinger i august.

Der er også det økonomiske spørgsmål hvis der er tvivl om afvikling.

Vi tager det op på mødet den 21. apr.

Flemming hører hvornår Marstal senest kan tage den endelige beslutning.

c: Guld Pokal i Eckernförde er aflyst!

d: Jægerspris tænker fortsat på at arrangere et efterårsstævne.

 • What to do - indtil Covis-19 er slut v. alle a: Der skal mere info på hjemmesiden med oplysninger om den ændrede situation.
  • eSejlads kunne være et alternativ pt.
  • Hjemmesiden giver ikke bred kommunikation, da for få medlemmer går ind dagligt her. E-mail og FB e.
  • Johns nyhedsbrev var godt og det vil være godt med et nyt brev efter vores næste møde.
  • Er der stemning for kapsejladser afholdt i september og oktober? Lad os høre om medlemmernes ønsker dette. Er der folk til at arrangere sejladser på det tidspunkt?

  Det er et emne til kommunikation via mail eller FB.

  Flemming sætter et opslag på FB med opfordring til debat.

  • Fyns Mesterskab og DM i distancesejlads er i fare for aflysning eller senere afvikling.
  • Debat vedr. hvornår sejladserne afvikles tages op på næste møde.
  • Næste møde den 21. april giver myndighedernes anvisninger sandsynligvis bedre baggrund for bestyrelsens dialog med arrangører og endelig beslutning for afvikling af sejladser.
 • DM og guldpokal de kommende år v. John a: DM i Sundby 2021 afholdes i uge 26 som et 3-dagsstævne. Bjørn har sagt ja til dommerhvervet.

 

b: Nikolai har snakket med tyskerne og de arbejder på at sprede stævnerne med 2 uger mellem hvert stævne i 2021.

 • Kommunikations- og IT/teknik Udvalg ved Michael (oplæg fra Nikolai og Michael vedlagt)

  a: Michael gennemgik et forslag til etablering af udvalgene. John nævnte at der skal præciseres nogle emner der skal arbejdes med i de enkelte udvalg. Kommunikation- og It/Teknik-udvalg er pt. vigtigst at få startet op.

  b: Det tilstræbes at det er en fra bestyrelsen der er formand eller menigt medlem i hvert udvalg. Det sikrer at bestyrelsen har god kontakt og overblik.

  c: John er "født" som formand for kommunikationsudvalg. Han bør være klubbens ansigt ud til medlemmerne.

  Flere medlemmer har ytret ønske om at deltage og foreslås som medlemmer.

  d. IT/Teknik-udvalg får Nikolei og Michael med fra bestyrelsen

  c: Udvalgene sættes i gang senest juni.

 • evt. og aftaler til næste møde
  • Søren indkalder via et link til næste møde
  • Årshjulet er på vej fra MM

  Næste møde tirsdag den 21. april kl. 19.30 via Skype eller Teams

Referent: Lars Bræstrup


2020-03-15

Referat af bestyrelsesmøde i DANSK FOLKEBÅDSKLUB 21. marts 2020 kl. 10.30 via Skype

Tilstede: John Wulf, Søren Kæstel, Flemming Palm, Michael Møller, Carl-Otto Hedegaard, Lars Bræstrup, Nicolai Kold, Claus Lund og Ditte Andreasen som gæst

Fraværende:

1.
Valg af referent.

Lars blev valgt til referent.

2.
Generalforsamling a.
Konstituering af ny bestyrelse

John Wulff er valgt som ny formand.

Claus Lund blev budt velkommen som ny suppleant af bestyrelsen.

Lars fortsætter som repræsentant for tursejlads, samt sekretær i bestyrelsen.

Søren fortsætter som næstformand i bestyrelsen samt repræsentant for Ranglisten. Michael fortsætter som Kasserer.

b.
Evaluering af Generalforsamling

Status: Der kom positive meldinger efter GF og der var et helt godt fremmøde. Der kom mange ideer og gode input til bestyrelse at arbejde videre med.

c.
Årshjul overleveres af Ditte

Ditte præsenterede et årshjul og delte digitalt med Michael. Det giver et godt overblik over de opgaver der ligger året igennem.

Det skal udbygges med de udvalg der nu etableres.

Der er mange filer i det historiske materiale der er låst for os, og det er nok en fejl hos Google, og det tager tid at få dem tilgængelige igen. Ditte arbejder med det.

3.
Opsamling af GF

På baggrund af den brain storming vi havde på Generalforsamlingen i Jægerspris, havde Michael udarbejdet et materiale med en række udvalg og beskrev hvordan de kan fungere og lagde op til en drøftelse af opgaver og struktur.

Følgende udvalg er foreslået:

 1. Kommunikationsudvalg
 2. Kapsejladsudvalg
 3. Ungdomsudvalg
 4. It/Teknikudvalg
 5. Social/Tursejlerudvalg
 6. Båd/Teknik/Regeludvalg
 7. Flåder
 • Der er enighed om at der skal etableres en ny platform til blandt andet en ny web. - Der er to tidligere redaktører der har tilkendegivet at de er villige til at deltage i at redigere et blad igen.
 • Der er enighed om at de der skal deltage i udvalgene for IT og kommunikation skal være vant til at arbejde med de nye platforme, der også tilgodeser mobile enheder. - Der skal kommunikeres bedre ud om stævner og referenter skal udpeges inden stævnet. Den der afholder skippermøde, trækker lod om hvem der skal skrive et indlæg til bådpressen og webben/FB eller det bestemmes ud fra deltagerlisten. - Der skal annonceres i indbydelsen at deltagere er forpligtet til at påtage sig at skrive et referat af stævnet til pressen, hvis de bliver spurgt. Dette etableres af Flemming.
 • Michael og Nicolai definerer opgaven for de to udvalg, Kommunikation og IT. - Bestyrelsen skal invitere alle medlemmer og blandt de interesserede vælge dem der skal være i udvalgene.
 • Opstarten til en ny hjemmeside er dyrt og dertil kommer der det daglige vedligehold.
 • Vi skal lave en short liste af folk der har kompetencer til opgaven at oprette en hjemmeside. Opgaven skal defineres klart og åbne for at medlemmer kan være med.
 • Det er et must at flere kan gå ind og uploade stof på den nye hjemmeside.
 • Der holdes et møde om udvalgene for kommunikation og IT-arbejde.

4.
DM og ranglistesejladser

Der skal måske tænkes i nye former for sejladser, blandt andet med harestart.

Håndværker Cup må nok se på muligheder for at flytte stævnet til senere, med henblik på den nuværende situation med Coronavirus. Vi skal senest have et go eller no go 3 uger før start. Håndværker Cup kunne jo eventuelt afholdes sidst i juni eller slutte sæsonen sidst i september.

Uofficielt DM i distancesejlads for Folkebåde afholdes i år i forbindelse med Classic Fyn Rundt fra Kerteminde og tæller med i ranglisten.

a.
DM 2020

Marstal lader til at have fuld kontrol. Flemming er kontaktperson.

De mangler store oppustelige mærke. Claus forhører sig i Odense Sejlklub.

Per Røssel er næsten klar med en hjemmeside og tilmelding åbnes meget snart. Der er valgt 8 sejladser, med lidt længere sejladser end i Fåborgs DM.

b.
DM 2021

Sundby skal holde DM i 2021.

John er kontaktpersoner.

DM 2022?

Flere lokaliteter blev drøftet, blandt andet Horsens, Præstø, Kerteminde og Sønderborg. Der er enighed om at Sønderborg er første prioritet.

Nicolai spørger om der er interesse i Tyskland for et samlet DM, og spørger Sønderborg. Dette er tillige en opgave for et kommende kapsejladsudvalg.

c.
Der tænkes i en lokalitet til et ranglistestævne i det jyske i 2021. Flemming undersøger et par muligheder.

5.
NFIA a.
Guldpokal

2020: Eckernförde er godt i gang med forberedelserne.

2021: Tallin har fået det. Der arbejdes med muligheder for favorable færgebilletter. GP afholdes den 24. - 29 juli 2021.

2022: Per Buch kontaktes af John for et sted og tidspunkt. Det er Danmarks tur.

6.
Andet

Vi fortsætter med at kompensere formand og kassere med 1000 kr./år, samt Webredaktør med 500 kr. pr. år. Dette dækker alle mindre udgifter de har, under klubbens drift.

7.
Evt. og ny mødedato

 • Den 7. april kl. 19.30 afholdes der Skypemøde kl. 19.30. Primære punkter er:

Kapsejladskalender, Diverse udvalg, Web.

 • Den 21. april afholdes Skypemøde kl. 19.30
 • Målerskabeloner er hos Ditte og leveres til John.
 • Næste fysiske møde er i Greve, hos John, den 14. november 2020 kl. 10.00

Mødet sluttede kl. 13.00