Sidste frist for tilmelding af et
Ranglistestævne er 1. maj

Dansk Folkebådsklubs regler
for Ranglistestævner 2009 

Ranglistestatus

Præmieliste