Sidste frist for tilmelding af et
Ranglistestævne er 1. april.

Dansk Folkebådsklubs regler
for Ranglistestævner 2008 

Ranglistestatus

Præmieliste