Indlæg fra formanden.

 

Som nyvalgt formand, vil jeg kort præsentere mig selv. Jeg har været folkebådsejer siden 1976, hvor jeg købte DEN 449, som året efter blev udskiftet med DEN 670 ”Mallemuk”. I 1991 blev det så DEN 1041, og navnet ”Mallemuk” fulgte med. Jeg har i en periode fra 1980 - 88 været redaktør af klubbladet. Suppleant fra 2000-2002 og siden da medlem af bestyrelsen. Nu i 2007 valgt for en periode af 2 år, i hvilken jeg og den øvrige bestyrelse vil gøre vores yderste for at vedholde den populære tur & kapsejladsbåd på pladsen som Danmarks største kølbådsklasse.

Udfordringer som medlemstal, test af alumast, samarbejdet i NFIA, skabe solidariteten i klassen omkring klasseregler, finde arrangører til vore DM og GP stævner osv. kræver ansvarsfordeling og samarbejde. Den del er vi allerede godt i gang med i den siddende bestyrelse. Vi vil, bl.a. via vore kontaktpersoner, opfordre den store skare af folkebådsejere og deres gaster til at støtte op om klubben i form af et medlemskab. En stor medlemsskare skaber flere ressourcer til at holde klassen på et højt niveau, såvel socialt som sportsligt. Tiden efter generalforsamlingen har været præget af en masse pingpong omkring de annoncerede CR- ændringer. Personligt har jeg det helt fint med de tiltag der er taget fra NFIA. Det er NFIA’s opgave at have fokus på initiativer, der ikke er i klassens interesse. Men NFIA’s egne vedtægter (Articles) med hensyn til varsling og ikrafttrædelse skal selvfølgelig overholdes. Det er der p.t. skabt tvivl om. Sagen vil blive debatteret på et NFIA-møde, der afholdes 25. marts. Kjeld Fogde og jeg deltager. Håber der bliver skabt klarhed i sagen, således at vi kan koncentrerer os om det væsentlige:

en rigtig god sæson, hvor vi sejler, frem for at protestere.

 

Med sejlerhilsen

Bent ”Mallemuk” Nielsen