[ Reply | Next | Previous | Up ]

Bestyrelsesmøde 3/11 2019

Subject0: Finn Hartvig
Subject1: hartvig2020@gmail.com
Date: 16 Dec 2019
Time: 21:09:11 +0100
Remote Name: 185.56.102.62
Remote User:

Comments

" -" <- betyder uddrag af referat......... Mit indlæg vedr. referat fra bestyrelsesmøde......................"Svagheden ved vores hjemmeside er, at kun én person har adgang og mulighed for at uploade og vedligeholde" skriver I. ...... Hvad forestiller I jer. Hvis alle/flere har adgang til upload og ændre på hjemmesiden på serveren --så går alt galt.....Da jeg startede lavede John Lagesen og jeg et samarbejde, men det virkede ikke. Det en lavede, blev overskrevet af den anden, fordi vi arbejder på samme server.........Næste: "tidssvarende hjemmeside med mulighed for at etablere login for medlemmer.".......Forklar lige Tidssvarende hjemmeside?.......OG: "etablere login for medlemmer"...... Hvad er det medlemmer skal lave på hjemmesiden?....."......."Der skal etableres mailadresser til bestyrelsens funktioner og vi skal bort fra at bruge private emails" ....OK: Det kan man lave via Medlemskartoteket. Det var det..... Hvis I har længere indlæg, kan de mailes til mig, så kan det stå på Hjemmesidens Startside.....


Last changed: 12/16/19