Morsø Sejlklub og marina   Fur-Livø i 8-tal   16. maj 2009

 

Sejladsbestemmelser:

 

Regler:

Der sejles efter DS/ISAFs regler for kapsejlads 2009-2012,

Limfjordskredsens samt Morsø Sejlklub og Marina`s regler.

Deltagerne skal have gyldigt målebrev, ellers sejles der i familieklassen.

Sejladsen er en kategori C sejlads.

 

Banen: Startlinien er en udlagt linie syd for Ørodde.

Rødt baneflag: Der sejles først mod Fursund.

Grønt baneflag: Der sejles først mod Knudshoved.

 

Skippermøde: kl. 09.00.

 

1. start familieløb kl. 10.00 - 2 start lang bane kl. 10.15 (ta) – 3 start kort bane kl. 10.30 (tans)

                                                                                                                                         Opmærksomhed. Baneflag op.              1. skud.   5. min. (Før start)

                        Signalflag P. op.                                    1. skud.   4. min.

                        Signalflag P. ned.                                  1. skud.   1. min.

                        START. Baneflag ned.                         1. skud    0. min.

 

Afkortning til Fur rundt for alle både: Gentagne lydsignaler og flag S (blå med hvid kant) enten ved start eller ved mærke i banen.

Individuel tyvstart: Lydsignal + flag X (finsk)

Generel omstart: 2 skud + 1. lighedsstander (gul vimpel med blå kant)

 

Alle sømærker, også fredningsmærker, skal respekteres.

Styrbord/bagbord-mærker i renden til Nykøbing Havn skal dog ikke respekteres.

 

Mållinien er passage af vestligt molehoved i havneindløbet og klubhus overet.

 

Respitgivende distance Fur-Livø 30 sm., Fur rundt 19 sm.

 

Sejladsen skydes af senest kl. 18.30.

 

Alternativ straf 720 gr. vending, dog kun 360 gr. ved mærkeberøring.

 

Protesttiden udløber 30 min. Efter at sidste båd er taget i mål.

Der uddeles præmier umiddelbart efter sejladsens afslutning.

Derudover udtrækkes der præmie mellem de både, der deltager i aftenens fest.

 

GOD SEJLADS

MORSØ SEJLKLUB OG MARINA.