Folkebådscenter Nordjylland        Information:

     Kontakt: 

     
 
                                                         
Ålborg Sejlklub

       Thyge Steffensen
       Bakkevænget 19
       9000 Aalborg
       4044 8146
       steffens@stofanet.dk

  

   

Folkebådscenter Nordjylland

Folkebådene i den østlige del af Limfjorden, dvs. Aalborg mødes til onsdagssejlads i Aalborg Sejlklub. I år (2017) er 3 både tilmeldt – alle fra Aalborg Sejlklub.

Der sejles en kapsejlads hver onsdag aften i maj-juni og august-september. Sejladsbestemmelser, banekort og resultater (”Skippermappen”) kan ses på Aalborg Sejlklubs hjemmeside, www.aalborg-sejlklub.dk under "kapsejlads". Folkebådene er sat i 2.start som 3.løb. De ugentlige sejladser er træning til egentlig kapsejlads i Limfjorden, men i de senere år er der kun arrangeret en kapsejlads, Aalborg Sejlklubs hovedkapsejlads. I denne kapsejlads hævder folkebådsklassen sig som regel meget pænt.

Efter den ugentlige sejlads samles alle sejlere i klubhuset til spisning og oplæsning af aftenens sejladsresultater. Desuden diskuteres sejladsen store og små hændelser til styrkelse af det netværk, der over sæsonerne er udviklet mellem folkebådssejlerne og de øvrige sejlere. Netværket rummer et ocean af viden om folkebåde og deres håndtering, som man gerne deler ud af til alle interesserede.

Kontakt:   Thyge Steffensen, Bakkevænget 19 9000 Aalborg   Mobil : 40448146  Mail: steffens@stofanet.dk

Aalborg Sejlklub : www.aalborg-sejlklub.dk"


  Resultatliste Ålborg Sejlklub aftensejladser